گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مکانیک

تحقیق با موضوع بدنه های اتومبیل

تحقیق با موضوع بدنه های اتومبیل
تحقیق با موضوع بدنه های اتومبیل 16صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن

تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن
تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JPLZ و اجزای آن 20صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

تحقیق با موضوع اجزا ماشین

تحقیق با موضوع اجزا ماشین
تحقیق با موضوع اجزاماشین 43صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 43,200 تومان

تحقیق برای درس تاسیسات تبرید 1

تحقیق برای درس تاسیسات تبرید 1
تحقیق برای درس تاسیسات تبرید1 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 37,200 تومان

تحقیق با موضوع سرویس و نگهداری

تحقیق با موضوع سرویس و نگهداری
تحقیق با موضوع سرویس ونگهداری 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

تحقیق با موضوع اجزاء ماشین

تحقیق با موضوع اجزاء ماشین
تحقیق با موضوع اجزاء ماشین 44صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,600 تومان

تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل

تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل
تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل 6صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

تحقیق با موضوع تعمیر موتور خودرو

تحقیق با موضوع تعمیر موتور خودرو
تحقیق باموضوع تعمیر موتور خودرو 84صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,600 تومان

تحقیق با موضوع تعمیر اجزاء ماشین

تحقیق با موضوع تعمیر اجزاء ماشین
تحقیق با موضوع تعمیر اجزا ء ماشین 41صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 38,400 تومان

تحقیق با موضوع اصول تهویه در ساختمان

تحقیق با موضوع اصول تهویه در ساختمان
تحقیق با موضوع اصول تهویه درساختمان 61صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

تحقیق با موضوع كلاچ (رفع عیب و تعویض)

تحقیق با موضوع كلاچ (رفع عیب و تعویض)
تحقیق با موضوع كلا چ (رفع عیب و تعویض) 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع کلاچ

تحقیق با موضوع کلاچ
تحقیق با موضوع كلاچ 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

تحقیق با موضوع علم مکانیک

تحقیق با موضوع علم مکانیک
تحقیق باموضوع علم مکانیک 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

تحقیق با موضوع رفع عیوب موتور خودرو عیب یابی

تحقیق با موضوع رفع عیوب موتور خودرو عیب یابی
تحقیق با موضوع رفع عیوب موتور خودرو عیب یابی 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

تحقیق با موضوع کاربرد ذخیره سازی سرما جهت پیک سایی

تحقیق با موضوع کاربرد ذخیره سازی سرما جهت پیک سایی
تحقیق با موضوع كاربرد ذخیره سازی سرما جهت پیك سایی 12صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

تحقیق با موضوع کاربرد پلاستیک در صنعت خودرو

تحقیق با موضوع کاربرد پلاستیک در صنعت خودرو
تحقیق با موضوع كاربرد پلاستیك در صنعت خودرو 12صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

تحقیق با موضوع تاسیسات فاضلاب

تحقیق با موضوع تاسیسات فاضلاب
تحقیق با موضوع تأسیسات فاضلاب 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S

تحقیق با موضوع سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S
تحقیق با موضوع سیستمهای ترمز ضد قفل ABS 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 37,200 تومان

تحقیق با موضوع موتور با حجم متغیر

تحقیق با موضوع موتور با حجم متغیر
تحقیق با موضوع موتور با حجم متغیر 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

تحقیق با موضوع تکنیک های مدل سازی

تحقیق با موضوع تکنیک های مدل سازی
تحقیق با موضوع تكنیك‌های مدل‌سازی 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع وظایف روانکار (1) و انواع آن

تحقیق با موضوع وظایف روانکار (1) و انواع آن
تحقیق با موضوع وظایف روانکار(1) و انواع آن 65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 37,200 تومان