گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مکانیک

تحقیق با موضوع مراحل حل مساله پروژه

تحقیق با موضوع مراحل حل مساله پروژه
تحقیق با موضوع مراحل حل مساله پروژه 56صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

تحقیق با موضوع پلیمرهای پلی كربنات

تحقیق با موضوع پلیمرهای پلی كربنات
تحقیق با موضوع پلیمرهای پلی كربنات 95صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

تحقیق با موضوع میز هیدرولیکی و كاربرد آن

تحقیق با موضوع میز هیدرولیکی و كاربرد آن
تحقیق با موضوع میز هیدرولیکی و كاربرد آن 91صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 50,400 تومان

تحقیق سیستم ترمز سالنهای مسافری - از نظر سوپاپهای سه قلو، سوپاپهای اضافی، EB3، تبدیل فشار، MTZ-SH2 (ضد لغزش)

تحقیق سیستم ترمز سالنهای مسافری - از نظر سوپاپهای سه قلو، سوپاپهای اضافی، EB3، تبدیل فشار، MTZ-SH2 (ضد لغزش)
تحقیق با موضوع سیستم ترمز سالنهای مسافری – از نظر سوپاپهای سه قلو ، سوپاپهای اضافی ، EB3 ، تبدیل فشار، MTZSH2 (ضد لغزش) 25صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

تحقیق با موضوع پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1)

تحقیق با موضوع پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1)
تحقیق با موضوع پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1) 35صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع ترمز

تحقیق با موضوع ترمز
تحقیق با موضوع ترمز 19صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 20,400 تومان

تحقیق با موضوع تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

تحقیق با موضوع تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه
تحقیق با موضوع تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه 19صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

تحقیق با موضوع كاربرد GPS

تحقیق با موضوع كاربرد GPS
تحقیق با موضوع كاربرد GPS 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 38,400 تومان

تحقیق با موضوع خواص و كاربردهای PVC

تحقیق با موضوع خواص و كاربردهای PVC
تحقیق با موضوع خواص و كاربردهای PVC 18صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

تحقیق با موضوع مروری بر سیر تکامل ترمز اتومبیل ها از ابتدا تا امروز

تحقیق با موضوع مروری بر سیر تکامل ترمز اتومبیل ها از ابتدا تا امروز
تحقیق با موضوع مروری بر سیر تکامل ترمز اتومبیل ها از ابتدا تا امروز 86صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,600 تومان

تحقیق با موضوع عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت

تحقیق با موضوع عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت
تحقیق با موضوع عملكرد و كاربرد روانكارها در صنعت 96صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

تحقیق با موضوع انکدر دوار

تحقیق با موضوع انکدر دوار
تحقیق با موضوع انكدر دوار 21صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

تحقیق با موضوع سیستم های نانوالکترومکانیک (NEMS)

تحقیق با موضوع سیستم های نانوالکترومکانیک (NEMS)
تحقیق با موضوع سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) 93صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 48,000 تومان

تحقیق با موضوع جنس های فریم دوچرخه با تمركز به روش های ساخت فیبر (الیاف)

تحقیق با موضوع جنس های فریم دوچرخه با تمركز به روش های ساخت فیبر (الیاف)
تحقیق با موضوع جنس های فریم دو چرخه با تمركز به روش های ساخت فیبر (الیاف ) 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

تحقیق با موضوع روان کاری هیدرواستاتیکی

تحقیق با موضوع روان کاری هیدرواستاتیکی
تحقیق با موضوع روان کاری هیدرواستاتیکی 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

تحقیق با موضوع روبات مسیر یاب ربوحشره

تحقیق با موضوع روبات مسیر یاب ربوحشره
تحقیق با موضوع روبـات مسیر یاب ربوحشره 117صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 44,400 تومان

تحقیق با موضوع واشر (انواع) (صنایع شیمیایی و پتروشیمی)

تحقیق با موضوع واشر (انواع) (صنایع شیمیایی و پتروشیمی)
تحقیق با موضوع واشر (انواع) (صنایع شیمیایی و پتروشیمی) 215صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

تحقیق با موضوع اجزاء مختلف ماشین

تحقیق با موضوع اجزاء مختلف ماشین
تحقیق با موضوع اجزاء مختلف ماشین 89صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 37,200 تومان

تحقیق با موضوع احتراق در موتورهای اشتعال – جرقه ای

تحقیق با موضوع احتراق در موتورهای اشتعال – جرقه ای
تحقیق با موضوع احتراق در موتورهای اشتعال – جرقه ای 60صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

تحقیق با موضوع آسانسورها

تحقیق با موضوع آسانسورها
تحقیق با موضوع آسانسورها 94صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر

تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر
تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر 63صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان