گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مکانیک

تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر

تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر
تحقیق با موضوع آشنایی با جیگ و فیکسچر 63صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژیهای جدید سوخت رسانی در خودرو

تحقیق آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژیهای جدید سوخت رسانی در خودرو
تحقیق باموضوع آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژی های جدید سوخت رسانی در خودرو 18صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق با موضوع الگوریتم یادگیری ماشین

تحقیق با موضوع الگوریتم یادگیری ماشین
تحقیق با موضوع الگوریتم یادگیری ماشین 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

تحقیق با موضوع انژکتورها

تحقیق با موضوع انژکتورها
تحقیق با موضوع انژکتورها 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع ایران خودرو یا ایران ناسیونال سابق

تحقیق با موضوع ایران خودرو یا ایران ناسیونال سابق
تحقیق با موضوعایران خودرو یا ایران ناسیونال سابق 36صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

تحقیق با موضوع بررسی تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل

تحقیق با موضوع بررسی تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل
تحقیق باموضوع بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل 91صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 41,600 تومان

تحقیق بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ

تحقیق بررسی مشخصات و خواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ
تحقیق با موضوع بررسی مشخصات وخواص لحیم نا همجنس آلیاژ حافظه دار TINI و فولاد ضد زنگ 14صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 10,400 تومان

تحقیق با موضوع بررسی و چگونگی تعویض مبرد در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان

تحقیق با موضوع بررسی و چگونگی تعویض مبرد در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان
تحقیق با موضوع بررسی وچگونگی تعویض مبرد درچیلرهای مجتمع تروشیمی اصفهان 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

تحقیق با موضوع برش دقیق

تحقیق با موضوع برش دقیق
تحقیق با موضوع برش دقیق 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع اجزا ماشین

تحقیق با موضوع اجزا ماشین
تحقیق باموضوع اجزاماشین 47صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 35,100 تومان

تحقیق تاثیر دمای حرارتی دهی بر رنگ ایجاد شده با رنگدانه (zr,v)sio4 لعاب سرامیک مات

تحقیق تاثیر دمای حرارتی دهی بر رنگ ایجاد شده با رنگدانه (zr,v)sio4 لعاب سرامیک مات
تاثیر دمای حرارتی دهی بر رنگ ایجاد شده با رنگدانه ی (zrv)sio4 لعاب سرامیك مات 17صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه ترمز (ABS)

تحقیق با موضوع تاریخچه ترمز (ABS)
تحقیق با موضوع تاریخچه ترمز (ABS) 44صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 35,100 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه صنعت آسانسور در ایران

تحقیق با موضوع تاریخچه صنعت آسانسور در ایران
تحقیق باموضوع تاریخچه صنعت آسانسور در ایران 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه فلز کاری در ایران

تحقیق با موضوع تاریخچه فلز کاری در ایران
تحقیق با موضوع تاریخچه فلزکاری درایران 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

تحقیق با موضوع اجزا ماشین

تحقیق با موضوع اجزا ماشین
تحقیق با موضوع اجزاماشین 52صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع ترمز مغناطیسی

تحقیق با موضوع ترمز مغناطیسی
تحقیق با موضوع ترمز مغناطیسی 22صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

تحقیق با موضوع ترمز و اجزای آن

تحقیق با موضوع ترمز و اجزای آن
تحقیق با موضوع ترمزواجزای آن 51صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل

تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل
تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق با موضوع تمیز كردن كانالهای هوا

تحقیق با موضوع تمیز كردن كانالهای هوا
تحقیق با موضوع تمیز كردن كانالهای هوا 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

تحقیق با موضوع توربوشارژرها

تحقیق با موضوع توربوشارژرها
تحقیق با موضوع توربوشارژرها 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

تحقیق با موضوع چیلر

تحقیق با موضوع چیلر
تحقیق با موضوع چیلر 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان