گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته نساجی

تحقیق درباره تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن

تحقیق درباره تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن
چكیده در این مقاله تاثیر پارامترهای جنس نخ روی دینامیك و پایداری شرایط كاری در سیستم تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ در طی پیچش بسته نخ به حالت پودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استیك برنامه كامپیوتری پدیده دینامیكی را در طی فرآیند ریسندگی شبیه سازی كرده است كه مبنای این تجزیه و تحلیل می باشدتغییرات كشش و شكل بالون كه به نوع نخ بستگی دارد از طر

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

تحقیق بررسی پیشرفت تکنولوژی نساجی

تحقیق بررسی پیشرفت تکنولوژی نساجی
1 مقدمه 2 تاریخچه 3 خلاصه مطلب تكنولوژی و اقتصادی بررسی تكنولوژی بافندگی ماشین های بافندگی با ماكو ماشین های بافندگی بی ماكو مقایسه ماشین های با ماكو و بی ماكو و مكانیزمهای راپیری بررسی اقتصادی ویژگیهای ماشین های بی ماكوی جدید ماشین های با فن

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مقاله در مورد پارچه قلمکار

مقاله در مورد پارچه قلمکار
مقاله در مورد پارچه قلمکار در 18 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,800 تومان

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف
تحقیق باموضوع افتادگی الیاف 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف
تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی
تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه
کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه 79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت

كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت
كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت 65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,600 تومان

مقاله طراحی فرش 68 ص

مقاله طراحی فرش 68 ص
مقاله طراحی فرش 68 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه
كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه 53صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

كارآموزی كارخانه ایران بافت كار (قطب صنعتی خمین)

كارآموزی كارخانه ایران بافت كار (قطب صنعتی خمین)
كارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) 114صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 38,400 تومان

كارآموزی كارخانه ایران پوپلین

كارآموزی كارخانه ایران پوپلین
كارآموزی كارخانه ایران پوپلین 155صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 44,400 تومان

کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد
کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

تحقیق در مورد فرش اطراف تهران (ورامین)

تحقیق در مورد فرش اطراف تهران (ورامین)
تحقیق در مورد فرش اطراف تهران (ورامین) 14 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,800 تومان

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم
کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم 138صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 44,400 تومان

مقاله فرش چیست؟ 61ص

مقاله فرش چیست؟ 61ص
دانلود مقاله فرش چیست؟ 61صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

تحقیق با موضوع تحول صنعت نساجی 115 صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تحول صنعت نساجی 115 صفحه قالب ورد قابل ویرایش
تحقیق باموضوع تحول صنعت نساجی 115صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

مقاله فرش و صنایع دستی 34 ص

مقاله فرش و صنایع دستی 34 ص
تحقیق در مورد فرش و صنایع دستی در قالب Word قابل ویرایش 34 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی
تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان
تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 20,400 تومان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران

تحقیق با موضوع صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران
تحقیق باموضوع صنعت نساجی و مشكلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران 92صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان