گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

تحقیق با موضوع تعریف و طبیعت هوش مصنوعی

تحقیق با موضوع تعریف و طبیعت هوش مصنوعی
تحقیق با موضوع تعریف و طبیعت هوش مصنوعی 70صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 84,500 تومان

تحقیق با موضوع پیدایش تصویرسازی گرافیكی

تحقیق با موضوع پیدایش تصویرسازی گرافیكی
تحقیق با موضوع پیدایش تصویرسازی گرافیكی 28صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 29,900 تومان

تحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزار

تحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزار
تحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزار 14صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل امكانپذیر و طرح پیشنهادی سیستم

تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل امكانپذیر و طرح پیشنهادی سیستم
تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل امكان‌پذیر و طرح پیشنهادی سیستم 65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,600 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه هوش مصنوعی

تحقیق با موضوع تاریخچه هوش مصنوعی
تحقیق با موضوع تاریخچه هوش مصنوعی 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,600 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه کامپیوتر

تحقیق با موضوع تاریخچه کامپیوتر
تحقیق با موضوع تاریخچه کامپیوتر 38صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه پست

تحقیق با موضوع تاریخچه پست
تحقیق با موضوع تاریخچه پست 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه GPS

تحقیق با موضوع تاریخچه GPS
تحقیق با موضوع تاریخچه GPS 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با پورت USB

تحقیق با موضوع آشنایی با پورت USB
تحقیق با موضوع آشنایی با پورت USB 79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 84,500 تومان

کارآموزی مخابرات

کارآموزی مخابرات
کارآموزی مخابرات 34صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع طراحی وب سایت سینما

تحقیق با موضوع طراحی وب سایت سینما
تحقیق با موضوع طراحی وب سایت سینما 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,300 تومان

تحقیق با موضوع رای گیری الکترونیکی

تحقیق با موضوع رای گیری الکترونیکی
تحقیق با موضوع رای گیری الکترونیکی 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع پاسخگویی به حمله ها

تحقیق با موضوع پاسخگویی به حمله ها
تحقیق با موضوع پاسخگویی به حمله ها 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع حقایق، باید ها و نبایدهای شبکه های بی سیم (Wi-Fi)

تحقیق با موضوع حقایق، باید ها و نبایدهای شبکه های بی سیم (Wi-Fi)
تحقیق با موضوع حقایق، باید ها و نبایدهای شبکه های بی سیم (WiFi) 36صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع برنامه نویسی عامل گرا AOP

تحقیق با موضوع برنامه نویسی عامل گرا AOP
تحقیق با موضوع برنامه نویسی عامل گرا)AOP 36صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

تحقیق با موضوع برنامه نویسی خطی

تحقیق با موضوع برنامه نویسی خطی
تحقیق با موضوع برنامه نویسی خطی 28صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع برنامه مطلب

تحقیق با موضوع برنامه مطلب
تحقیق با موضوع برنامة مطلب 39صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع بررسی و تحلیل سخت افزار شبکه

تحقیق با موضوع بررسی و تحلیل سخت افزار شبکه
تحقیق با موضوع بررسی وتحلیل سخت افزارشبکه 132صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 104,000 تومان

تحقیق با موضوع بررسی كانال ارتباط بی سیم و سیستم های ماهواره ای

تحقیق با موضوع بررسی كانال ارتباط بی سیم و سیستم های ماهواره ای
تحقیق با موضوع بررسی كانال ارتباط بی سیم و سیستم های ماهواره ای 22صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

تحقیق با موضوع بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری

تحقیق با موضوع بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری
تحقیق با موضوع بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق با موضوع بررسی سیستم عامل اوبانتو

تحقیق با موضوع بررسی سیستم عامل اوبانتو
تحقیق با موضوع بررسی سیستم عامل اوبانتو 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 41,600 تومان