گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

بخش های اصلی كامپیوترهای شخصی

بخش های اصلی كامپیوترهای شخصی
بخش های اصلی كامپیوترهای شخصی 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع بانک اطلاعاتی چیست؟

تحقیق با موضوع بانک اطلاعاتی چیست؟
تحقیق با موضوع بانک اطلاعاتی چیست ؟ 49صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع بازیابی اطلاعات

تحقیق با موضوع بازیابی اطلاعات
تحقیق با موضوع بازیابی اطلاعات 17صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق با موضوع بازاریابی سنتی

تحقیق با موضوع بازاریابی سنتی
تحقیق با موضوع بازاریابی سنتی 36صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع اینترنت و شبکه

تحقیق با موضوع اینترنت و شبکه
تحقیق با موضوع اینترنت وشبکه 50صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 50,700 تومان

تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه اجتماعی

تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه اجتماعی
تحقیق با موضوع اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,300 تومان

تحقیق با موضوع انیمیشن

تحقیق با موضوع انیمیشن
تحقیق با موضوع انیمیشن 66صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع انیمیشن سنتی

تحقیق با موضوع انیمیشن سنتی
تحقیق با موضوع انیمیشن سنتی 41صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع uml آموزی

تحقیق با موضوع uml آموزی
تحقیق با موضوع umlآموزی 47صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع آموزش شبکه

تحقیق با موضوع آموزش شبکه
تحقیق با موضوع آموزش شبکه 138صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 91,000 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با اکسس

تحقیق با موضوع آشنایی با اکسس
تحقیق با موضوع آشنایی بااکسس 332صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 162,500 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با نرم افزار Endorphin

تحقیق با موضوع آشنایی با نرم افزار Endorphin
تحقیق با موضوع آشنایی با نرم افزار Endorphin 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با محیط فلش

تحقیق با موضوع آشنایی با محیط فلش
تحقیق با موضوع آشنایی با محیط فلش 19صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

تحقیق با موضوع آشنائی با گیت های منطقی

تحقیق با موضوع آشنائی با گیت های منطقی
تحقیق با موضوع آشنائی با گیت های منطقی 15صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

تحقیق با موضوع اشنایی با سیستم فایل Ntfs و معرفی ویژگی ها و امكانات به طور كامل

تحقیق با موضوع اشنایی با سیستم فایل Ntfs و معرفی ویژگی ها و امكانات به طور كامل
تحقیق با موضوع اشنایی با سیستم فایل Ntfs و معرفی ویژگی ها و امكانات به طور كامل 61صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 74,100 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با ساختمان CD – ROM

تحقیق با موضوع آشنایی با ساختمان CD – ROM
تحقیق با موضوع آشنایی با ساختمان CD – ROM 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

تحقیق با موضوع Access

تحقیق با موضوع Access
تحقیق با موضوعAccess 25صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

تحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی

تحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی
تحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی 29صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع اتوماسیون صنعتی و شبكه های ارتباطی

تحقیق با موضوع اتوماسیون صنعتی و شبكه های ارتباطی
تحقیق با موضوع اتوماسیون صنعتی و شبكه های ارتباطی 59صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 67,600 تومان

تحقیق با موضوع XSD چیست؟

تحقیق با موضوع XSD چیست؟
تحقیق با موضوع XSD چیست ؟ 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع XML چیست و چرا دارای اهمیت فراوان است؟ (بخش اول)

تحقیق با موضوع XML چیست و چرا دارای اهمیت فراوان است؟ (بخش اول)
تحقیق با موضوع XML چیست و چرا دارای اهمیت فراوان است ؟ ( بخش اول ) 103صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 87,100 تومان