گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

تحقیق با موضوع مقدمه ای بر Windows 2000 Server

تحقیق با موضوع مقدمه ای بر Windows 2000 Server
تحقیق با موضوع مقدمه ای بر Windows 2000 Server 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع Orcad آشنائی با نرم افزار

تحقیق با موضوع Orcad آشنائی با نرم افزار
تحقیق با موضوع Orcadآشنائی با نرم افزار 22صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 24,700 تومان

تحقیق با موضوع پورت 25 SMTP

تحقیق با موضوع پورت 25 SMTP
تحقیق با موضوع پورت 25 SMTP 51صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 61,100 تومان

تحقیق با موضوع Rational Unified Process

تحقیق با موضوع Rational Unified Process
تحقیق با موضوع Rational Unified Process 38صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع کیفیت سرویس از دیدگاه برنامه های کاربردی تحت اینترنت

تحقیق با موضوع کیفیت سرویس از دیدگاه برنامه های کاربردی تحت اینترنت
تحقیق با موضوع کیفیت سرویس از دیدگاه برنامه های کاربردی تحت اینترنت 93صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 91,000 تومان

تحقیق با موضوع مقایسه سیستم های مدیریت حافظه

تحقیق با موضوع مقایسه سیستم های مدیریت حافظه
تحقیق با موضوع مقایسه سیستم های مدیریت حافظه 16صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

اساس (اصول) NTFS

اساس (اصول) NTFS
اساس (اصول ) NTFS 56صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 52,000 تومان

تحقیق با موضوع آشنایی با سیستم عامل لینوکس

تحقیق با موضوع آشنایی با سیستم عامل لینوکس
تحقیق با موضوع آشنایی با سیستم عامل لینوکس 39صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 46,800 تومان

تحقیق با موضوع Internet service provider

تحقیق با موضوع Internet service provider
تحقیق با موضوع Internet service provider 42صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 46,800 تومان

تحقیق با موضوع صفحه گسترده

تحقیق با موضوع صفحه گسترده
تحقیق با موضوع صفحه گسترده 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 41,600 تومان

تحقیق با موضوع Data Warehouse برای سازمانها

تحقیق با موضوع Data Warehouse برای سازمانها
تحقیق با موضوع Data Warehouse برای سازمانها 40صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع جهت قطعه بندی تصاویر رنگی

تحقیق با موضوع جهت قطعه بندی تصاویر رنگی
تحقیق با موضوع جهت قطعه بندی تصاویر رنگی 17صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق با موضوع امنیت تجهیزات شبکه

تحقیق با موضوع امنیت تجهیزات شبکه
تحقیق با موضوع امنیت تجهیزات شبکه 76صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,600 تومان

تحقیق با موضوع علم كامپیوتر شبكه های كامپیوتری

تحقیق با موضوع علم كامپیوتر شبكه های كامپیوتری
تحقیق با موضوع علم كامپیوتر شبكه های كامپیوتری 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع مروری بر سیستم عامل های WIN NT و XINU و MINIX و UNIX

تحقیق با موضوع مروری بر سیستم عامل های WIN NT و XINU و MINIX و UNIX
تحقیق با موضوع مروری بر سیستم عامل های WIN NT وXINU و MINIX و UNIX 74صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 78,000 تومان

تحقیق با موضوع هوش و هوش مصنوعی

تحقیق با موضوع هوش و هوش مصنوعی
تحقیق با موضوع هوش وهوش مصنوعی 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 46,800 تومان

تحقیق با موضوع نرم افزار اوراكل

تحقیق با موضوع نرم افزار اوراكل
تحقیق با موضوع نرم افزار اوراكل 77صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 59,800 تومان

تحقیق با موضوع مهندسی نرم افزار I

تحقیق با موضوع مهندسی نرم افزار I
تحقیق با موضوع مهندسی نرم افزار I 51صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 46,800 تومان

تحقیق با موضوع مقایسه زبان های برنامه نویسی جاوا و C++ از نظر شی گرایی

تحقیق با موضوع مقایسه زبان های برنامه نویسی جاوا و C++ از نظر شی گرایی
تحقیق با موضوع مقایسه زبان های برنامه نویسی جاوا و C از نظر شئ گرایی 84صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

تحقیق با موضوع مسیر یاب

تحقیق با موضوع مسیر یاب
تحقیق با موضوع مسیر یاب 65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 52,000 تومان

تحقیق با موضوع بانک اطلاعاتی

تحقیق با موضوع بانک اطلاعاتی
تحقیق با موضوع بانك اطلاعاتی 74صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان