گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

تحقیق با موضوع سیستم عامل چیست؟

تحقیق با موضوع سیستم عامل چیست؟
تحقیق با موضوع سیستم عامل چیست ؟ 62صفتحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 48,000 تومان

تحقیق با موضوع كارآموزی امنیت درشبكه

تحقیق با موضوع كارآموزی امنیت درشبكه
تحقیق با موضوع كارآموزی امنیت درشبكه 57صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 38,400 تومان

تحقیق با موضوع آزمایشگاه مدارهای منطقی

تحقیق با موضوع آزمایشگاه مدارهای منطقی
تحقیق با موضوع آزمایشگاه مدارهای منطقی 19صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 20,400 تومان

تحقیق با موضوع گرافیک سه بعدی

تحقیق با موضوع گرافیک سه بعدی
تحقیق با موضوع گرافیك سه بعدی 22صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

تحقیق با موضوع ASP.Net چیست؟

تحقیق با موضوع ASP.Net چیست؟
تحقیق با موضوع ASPNet چیست ؟ 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

تحقیق با موضوع شبکه های عصبی کامپیوتر

تحقیق با موضوع شبکه های عصبی کامپیوتر
تحقیق با موضوع شبکه های عصبی کامپیوتر 132صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 78,000 تومان

تحقیق با موضوع سیستمهای عامل PDA

تحقیق با موضوع سیستمهای عامل PDA
تحقیق با موضوع سیستمهای عامل PDA 29صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

تحقیق با موضوع سیستم های خبره

تحقیق با موضوع سیستم های خبره
تحقیق با موضوع سیستم های خبره 157صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 72,000 تومان

تحقیق با موضوع سیستم های هیبریدی

تحقیق با موضوع سیستم های هیبریدی
تحقیق با موضوع سیستم های هیبریدی 47صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

تحقیق با موضوع زمینه های ظهور هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

تحقیق با موضوع زمینه های ظهور هوش مصنوعی و سیستمهای خبره
تحقیق با موضوع زمینه های ظهورهوش مصنوعی وسیستمهای خبره 170صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 60,000 تومان

تحقیق با موضوع سیستم انبار داری شرکت صنایع مهتاب خراسان

تحقیق با موضوع سیستم انبار داری شرکت صنایع مهتاب خراسان
تحقیق با موضوع سیستم انبار داری شرکت صنایع مهتاب خراسان 56صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

تحقیق با موضوع سیستم انبارداری

تحقیق با موضوع سیستم انبارداری
تحقیق با موضوع سیستم انبارداری 35صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع ساختمان داده

تحقیق با موضوع ساختمان داده
تحقیق با موضوع ساختمان داده 119صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 72,000 تومان

تحقیق با موضوع زبانهای برنامه نویسی

تحقیق با موضوع زبانهای برنامه نویسی
تحقیق با موضوع زبانهای برنامه نویسی 21صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

تحقیق با موضوع زبان مدل سازی یكنواخت UML

تحقیق با موضوع زبان مدل سازی یكنواخت UML
تحقیق با موضوع زبان مدل سازی یكنواخت UML 44صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع RAMS

تحقیق با موضوع RAMS
تحقیق با موضوع RAMS 40صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع تهیه نرم افزاری جهت ترسیم گیت ها تا درجه 5

تحقیق با موضوع تهیه نرم افزاری جهت ترسیم گیت ها تا درجه 5
تحقیق با موضوع تهیه نرم افزاری جهت ترسیم گیت ها تا درجه 5 38صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

تحقیق با موضوع تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری

تحقیق با موضوع تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری
تحقیق با موضوع تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 48,000 تومان

تحقیق با موضوع NET تكنولوژی

تحقیق با موضوع NET تكنولوژی
تحقیق با موضوع NET تكنولوژی 124صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 90,000 تومان

تحقیق با موضوع تقویم (مبدل تاریخ شمسی به میلادی و برعكس)

تحقیق با موضوع تقویم (مبدل تاریخ شمسی به میلادی و برعكس)
تحقیق با موضوع تقویم ( مبدل تاریخ شمسی به میلادی و برعكس) 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 42,000 تومان

تحقیق با موضوع تشخیص خودکار عنبیه به کمک بعد فرکتال و شبکه عصبی MLP

تحقیق با موضوع تشخیص خودکار عنبیه به کمک بعد فرکتال و شبکه عصبی MLP
تحقیق با موضوع تشخیص خودكار عنبیه به كمك بعد فركتال و شبكه عصبی MLP 15صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان