گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته خدماتی و آموزشی

دانلود کارآفرینی تاسیس دفتر بیمه 18 ص

دانلود کارآفرینی تاسیس دفتر بیمه 18 ص
دانلود کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه 18 ص تحقیق کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه 18 ص مقاله کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه 18 ص کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه 18 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

دانلود کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تاکسی تلفنی 18 ص

دانلود کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تاکسی تلفنی 18 ص
دانلود کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تاکسی تلفنی 18 ص تحقیق کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تاکسی تلفنی 18 ص مقاله کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تاکسی تلفنی 18 ص کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تاکسی تلفنی 18 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

دانلود طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار 11 ص

دانلود طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار 11 ص
دانلود طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار 11 ص تحقیق طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار 11 ص مقاله طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار 11 ص طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار 11 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

دانلود طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی 24 ص

دانلود طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی 24 ص
دانلود طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی 24 ص تحقیق طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی 24 ص مقاله طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی 24 ص طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی 24 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

دانلود راه اندازی كتابفروشی 27 ص

دانلود راه اندازی كتابفروشی 27 ص
دانلود راه اندازی كتابفروشی 27 ص تحقیق راه اندازی كتابفروشی 27 ص مقاله راه اندازی كتابفروشی 27 ص راه اندازی كتابفروشی 27 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 16,900 تومان

دانلود تأسیس دفتر بیمه 18 ص

دانلود تأسیس دفتر بیمه 18 ص
دانلود تأسیس دفتر بیمه 18 ص تحقیق تأسیس دفتر بیمه 18 ص مقاله تأسیس دفتر بیمه 18 ص تأسیس دفتر بیمه 18 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 16,900 تومان

دانلود تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص

دانلود تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص
دانلود تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص تحقیق تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص مقاله تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 16,900 تومان

طرح توجیهی مهد کودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سال

طرح توجیهی مهد کودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سال
تغییر روش زندگی افراد جامعه و تمایل روز افزون به زندگی ماشینی و مدرن ،‌ موجب بروز پاره‌ای مسائل جدید در زندگی روزمره شهروندان شده است افزایش مشاركت بانوان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و حضور بیشتر این قشر جامعه در محیط های كاری خارج از منزل باعث كاهش ساعات حضور مادران در محیط خانه و به تبع آن عدم وجود امكان مراقبت از كودكان توسط مادر می‌شود

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید

طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید
طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید در 33 صفحه ور دقابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان

پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان
پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام

پروژه کارآفرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام
پروژه کارآفرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی سفره عقد

طرح توجیهی سفره عقد
طرح توجیهی سفره عقد در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک

پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک
پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه

پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه
پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی

پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی
پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی

پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی
پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق
پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی
پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی
پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

آموزش تعمیرات پکیج2

آموزش تعمیرات پکیج2
آموزش تعمیرات پکیج2

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان