گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته خدماتی و آموزشی

پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)
پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی

پروژه کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی
پروژه کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارافرینی خدمات رایانه ای

پروژه کارافرینی خدمات رایانه ای
پروژه کارافرینی خدمات رایانه ای در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان

پروژه کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان
پروژه کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون

پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون
پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

آموزش تعمیرات پکیج1

آموزش تعمیرات پکیج1
آموزش تعمیرات پکیج

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی
طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی word

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو در 54 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی مهد کودک

پروژه کارآفرینی مهد کودک
پروژه کارآفرینی مهد کودک در 43 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf )

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو

پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو
پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو در 38 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی
پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی دفتر تبلیغاتی

پروژه کارآفرینی دفتر تبلیغاتی
پروژه کارآفرینی دفتر تبلیغاتی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی

پروژه کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی
پروژه کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی

پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی
پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی
پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی
پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد

پروژه کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد
پروژه کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد در 28 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی

پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی
پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان