گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته صنعتی

طرح توجیهی تولید رشته آشی و پلویی

طرح توجیهی تولید رشته آشی و پلویی
رشته آشی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی تولید دارو های گیاهی

طرح توجیهی تولید دارو های گیاهی
دارو گیاهی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن
نایلون

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی بسته بندی میوه

طرح توجیهی بسته بندی میوه
میوه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی تولید حوله

طرح توجیهی تولید حوله
تولید حوله

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز

طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز
طرح توجیهی تواید بخاری گاز سوز ، در قالب word به همراه فهرست موضوع و معرفی طرح جداول سرمایه گذاری كل دوره بازگشت سرمایه فضای مورد نیاز اشتغال زایی سهم تسهیلات استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنندگان محاسبات مربوطه توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیكی تولید نایلون و چاپ روی آن

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیكی تولید نایلون و چاپ روی آن
طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیكی تولید نایلون و چاپ روی آن ، در قالب word به همراه فهرست موضوع و معرفی طرح جداول سرمایه گذاری كل دوره بازگشت سرمایه فضای مورد نیاز اشتغال زایی سهم تسهیلات استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنندگان محاسبات مربوطه توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان