گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

دانلود مقاله ترجمه شده مینیمم فریم مدیریت هزینه کش برای شبکه های اطلاعات محور – الزویر

دانلود مقاله ترجمه شده مینیمم فریم مدیریت هزینه کش برای شبکه های اطلاعات محور – الزویر
حداقل چارچوب مدیریت هزینه کش برای شبکه های اطلاعات محور با برنامه نویسی شبکه

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده اندازه گیری پیچیدگی بر اساس انتخاب و تودرتویی – ACM 1985

دانلود مقاله ترجمه شده اندازه گیری پیچیدگی بر اساس انتخاب و تودرتویی – ACM 1985
یک شاخص پیچیدگی مبتنی بر انتخاب و تودرتویی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده یک طبقه بندی بیزین برای صلاحیت آموزشی – Indjst 2015

دانلود مقاله ترجمه شده یک طبقه بندی بیزین برای صلاحیت آموزشی – Indjst 2015
یک طبقه ‌بندی بیزین ساده برای مدارک علمی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده میزان پیشرفت در شبکه های تحویل محتوی (CDN) – اسپرینگر

دانلود مقاله ترجمه شده میزان پیشرفت در شبکه های تحویل محتوی (CDN) – اسپرینگر
شبکه های تحویل محتوی میزان پیشرفت، بینش ها و ضرورت ها

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده بهینه ساز گرگ خاکستری – الزویر

دانلود مقاله ترجمه شده بهینه ساز گرگ خاکستری – الزویر
بهینه ساز گرگ خاکستری

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده TOSI روش ارزیابی تاثیر اجتماعی مبتنی بر اعتماد در شبکه های اجتماعی متنی

دانلود مقاله ترجمه شده TOSI روش ارزیابی تاثیر اجتماعی مبتنی بر اعتماد در شبکه های اجتماعی متنی
TOSI یک روش ارزیابی اثر شبکه اجتماعی اعتماد محور در شبکه های اجتماعی زمینه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده موتور قانون موثر برای سیستم ساختمان هوشمند – IEEE

دانلود مقاله ترجمه شده موتور قانون موثر برای سیستم ساختمان هوشمند – IEEE
موتور قاعده کارآمد برای سیستم ساختمان هوشمند

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده سنجش کارآیی زمانبندهای کار بر روی Hadoop YARN – وایلی

دانلود مقاله ترجمه شده سنجش کارآیی زمانبندهای کار بر روی Hadoop YARN – وایلی
ارزیابی عملکرد زمان بندهای کار بر روی Hadoop YARN

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

روش فروش فایل پردرآمد بدون نیاز به کامپیوتر با فروش قالب وردپرس

روش فروش فایل پردرآمد بدون نیاز به کامپیوتر با فروش قالب وردپرس
روش فروش فایل با درامد ثابت ماهیانه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده GasSATA، الگوریتم ژنتیکی ابزاری جایگزین برای آنالیز ترافیک حسابرسی امنیتی

دانلود مقاله ترجمه شده GasSATA، الگوریتم ژنتیکی ابزاری جایگزین برای آنالیز ترافیک حسابرسی امنیتی
گاساتا (GASATA) یک الگوریتم ژنتیکی به عنوان ابزاری جایگزین برای تحلیل آزمون های حسابرسی امنیت

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترک

دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترک
حسابرسی انسجام عمومی در داده های ابری مشترک و پویا

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده درک بصری با رنگ برای زیبایی شناختی معماری – IEEE 2016

دانلود مقاله ترجمه شده درک بصری با رنگ برای زیبایی شناختی معماری – IEEE 2016
ادراک بصری با رنگ برای زیبایی شناسی معماری

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده طبقه بندی اسناد متنی مبنی بر ماشین ‌بردار پشتیبان مربع حداقل با تجزیه مقدار واحد

دانلود مقاله ترجمه شده طبقه بندی اسناد متنی مبنی بر ماشین ‌بردار پشتیبان مربع حداقل با تجزیه مقدار واحد
دسته بندی اسناد متنی بر اساس ماشین ‌های دارای بردار پشتیبان مربع حداقل با تجزیه مقدار واحد

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده مدل سازی دانشجویی در آموزش جراحی ارتوپدی با تعامل بین شبکه بیزی زمانی و تحلیل تعلیمی

دانلود مقاله ترجمه شده مدل سازی دانشجویی در آموزش جراحی ارتوپدی با تعامل بین شبکه بیزی زمانی و تحلیل تعلیمی
مدلسازی دانشجویی در آموزش جراحی ارتوپدی بهره گیری از تعامل بین شبکه ‌های بیزی زمانی و تحلیل تعلیمی ظریف

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده روش منطقی فازی برای تحلیل اطلاعات تشخیص عملیات نظامی

دانلود مقاله ترجمه شده روش منطقی فازی برای تحلیل اطلاعات تشخیص عملیات نظامی
رویکرد منطق فازی برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی از انجام ماموریت ‌های شناسایی نظامی واقعی و شبیه سازی شده

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی الگوریتم های زمانبندی شغلی در محاسبات شبکه

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی الگوریتم های زمانبندی شغلی در محاسبات شبکه
بررسی الگوریتم ‌های زمان بندی شغلی در محاسبات گرید

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده نظرسنجی کوتاه درباره طبقه بندی توالی

دانلود مقاله ترجمه شده نظرسنجی کوتاه درباره طبقه بندی توالی
مطالعه ای مختصر در خصوص طبقه بندی توالی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده تکنیک های توزیع منابع بهینه و غیرمستقیم در مراکز داده محاسبات ابری

دانلود مقاله ترجمه شده تکنیک های توزیع منابع بهینه و غیرمستقیم در مراکز داده محاسبات ابری
تخصیص تکنیک های منابع بهینه و غیر بهینه در مراکز داده محاسبات ابر

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده فیلتر ابر، کنترل کاربردی انتشار اطلاعات حساس به ابر

دانلود مقاله ترجمه شده فیلتر ابر، کنترل کاربردی انتشار اطلاعات حساس به ابر
فیلتر ابر کنترل عملی انتقال اطلاعات حساس به ابر

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده کاوش موثر قوانین مشارکت فازی از جریان های فراگیر داده ها – الزویر

دانلود مقاله ترجمه شده کاوش موثر قوانین مشارکت فازی از جریان های فراگیر داده ها – الزویر
کاوش کارامد قوانین روابط فازی از جریان های فراگیر داده ها

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده بهینه سازی پرس و جو تطابقی الگوی توزیع شده – IEEE

دانلود مقاله ترجمه شده بهینه سازی پرس و جو تطابقی الگوی توزیع شده – IEEE
بهینه سازی پرس و جو با تطبیق الگوی توزیعی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان