گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم، معماری و امنیت آنها

تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم، معماری و امنیت آنها
تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم ، معماری و امنیت آنها 28صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 29,900 تومان

تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتری چیست؟

تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتری چیست؟
تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتری چیست ؟ 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر

تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر
تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 41,600 تومان

تحقیق با موضوع تعریف شبکه جهانی اینترنت internet

تحقیق با موضوع تعریف شبکه جهانی اینترنت internet
تحقیق با موضوع تعریف شبکه جهانی اینترنت internet 60صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 58,500 تومان

تحقیق با موضوع شبکه های کامپیوتری

تحقیق با موضوع شبکه های کامپیوتری
تحقیق با موضوع شبکه های کامپیوتری 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع شبكه های خصوصی مجازی

تحقیق با موضوع شبكه های خصوصی مجازی
تحقیق با موضوع شبكه های خصوصی مجازی 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 58,500 تومان

تحقیق با موضوع شبكه های mobile ad hoc

تحقیق با موضوع شبكه های mobile ad hoc
تحقیق با موضوع شبكه های mobile ad hoc 38صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع شبكه های ATM

تحقیق با موضوع شبكه های ATM
تحقیق با موضوع شبكه های ATM 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 27,300 تومان

تحقیق با موضوع سینما (گرافیک متحرک)

تحقیق با موضوع سینما (گرافیک متحرک)
تحقیق با موضوع سینما(گرافیک متحرک) 40صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع سیستم و ساختار فایل

تحقیق با موضوع سیستم و ساختار فایل
تحقیق با موضوع سیستم و ساختار فایل 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع سیستم های RFID

تحقیق با موضوع سیستم های RFID
تحقیق با موضوع سیستم های RFID 40صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع لینوکس

تحقیق با موضوع لینوکس
تحقیق با موضوع لینوكس 63صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 58,500 تومان

تحقیق با موضوع سیستم طراحی پیشرفته

تحقیق با موضوع سیستم طراحی پیشرفته
تحقیق با موضوع سیستم طراحی پیشرفته 24صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

تحقیق با موضوع DNS یا سیستم نامگذاری حوزه

تحقیق با موضوع DNS یا سیستم نامگذاری حوزه
تحقیق با موضوع DNS یا سیستم نامگذاری حوزه 18صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

تحقیق با موضوع کامپیوترهای شخصی

تحقیق با موضوع کامپیوترهای شخصی
کامپیوترهای شخصی 103صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 84,500 تومان

تحقیق با موضوع ساختمان CPU

تحقیق با موضوع ساختمان CPU
تحقیق با موضوع ساختمان CPU 54صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع ساختار نمایشگرهای LCD

تحقیق با موضوع ساختار نمایشگرهای LCD
تحقیق با موضوع ساختار نمایشگر های LCD 52صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع زبانهای سیستم کامپیوتر

تحقیق با موضوع زبانهای سیستم کامپیوتر
تحقیق با موضوع زبانهای سیستم کامپیوتر 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع ریجیستری

تحقیق با موضوع ریجیستری
تحقیق با موضوع ریجیستری 192صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 104,000 تومان

تحقیق ربوكاپ

تحقیق ربوكاپ
تحقیق ربوكاپ 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 29,900 تومان

تحقیق با موضوع ربات

تحقیق با موضوع ربات
تحقیق با موضوع ربات 52صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان