گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

تحقیق با موضوع رایانه

تحقیق با موضوع رایانه
تحقیق با موضوع رایانه 40صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 41,600 تومان

تحقیق با موضوع نرم‌افزار فایلرپرو

تحقیق با موضوع نرم‌افزار فایلرپرو
تحقیق با موضوع نرم‌افزار فایلرپرو 66صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 67,600 تومان

تحقیق با موضوع راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS

تحقیق با موضوع راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS
تحقیق با موضوع راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS 35صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی

تحقیق با موضوع خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی
تحقیق با موضوع خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع خصوصیات windows NT

تحقیق با موضوع خصوصیات windows NT
تحقیق با موضوع خصوصیات windows NT 107صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 87,100 تومان

تحقیق با موضوع حل مسئله و اصول برنامه نویسی

تحقیق با موضوع حل مسئله و اصول برنامه نویسی
تحقیق با موضوع حل مسئله و اصول برنامه نویسی 17صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

تحقیق با موضوع Chat

تحقیق با موضوع Chat
تحقیق با موضوع Chat 84صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 67,600 تومان

تحقیق با موضوع تكنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر

تحقیق با موضوع تكنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر
تكنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر 42صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع تكنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر

تحقیق با موضوع تكنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر
تحقیق با موضوع تكنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر 16صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

تحقیق با موضوع تفاوت YAHOO و GOOGLE تفاوت پست الکترونیک Yahoo و GMail

تحقیق با موضوع تفاوت YAHOO و GOOGLE تفاوت پست الکترونیک Yahoo و GMail
تحقیق با موضوع تفاوت YAHOO و GOOGLE تفاوت پست الکترونیک Yahoo و GMail 21صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

تحقیق با موضوع تغییر محیط اوراکل 8

تحقیق با موضوع تغییر محیط اوراکل 8
تحقیق با موضوع تغییرمحیط اوراکل 8 28صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 31,200 تومان

تحقیق با موضوع (file allocation table) fat

تحقیق با موضوع (file allocation table) fat
تحقیق با موضوع (file allocation table) fat 59صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,600 تومان

تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

تحقیق با موضوع تجارت الكترونیكی

تحقیق با موضوع تجارت الكترونیكی
تحقیق با موضوع تجارت الكترونیكی 63صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,600 تومان

تحقیق با موضوع تاریخچه Cad/Cam

تحقیق با موضوع تاریخچه Cad/Cam
تحقیق با موضوع تاریخچه CadCam 28صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 31,200 تومان

تحقیق با موضوع تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار

تحقیق با موضوع تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار
تحقیق با موضوع تاثیر و اینترنت بر تحول بازارکار 25صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

تحقیق با موضوع پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن

تحقیق با موضوع پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن
تحقیق با موضوع پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن 20صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,100 تومان

تحقیق با موضوع فازی

تحقیق با موضوع فازی
تحقیق با موضوع فازی 42صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,500 تومان

تحقیق با موضوع طراحی وب سایت املاک

تحقیق با موضوع طراحی وب سایت املاک
تحقیق با موضوع طراحی وب سایت املاک 29صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحقیق با موضوع ساخت روبات

تحقیق با موضوع ساخت روبات
تحقیق با موضوع ساخت روبات 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

تحقیق با موضوع طراحی یک سیستم حراجی الکترونیکی تحت وب

تحقیق با موضوع طراحی یک سیستم حراجی الکترونیکی تحت وب
تحقیق با موضوع طراحی یک سیستم حراجی الکترونیکی تحت وب 42صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان