گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کامپیوتر و IT

تحقیق با موضوع web tango

تحقیق با موضوع web tango
تحقیق با موضوع web tango 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

تحقیق با موضوع برنامه نویسی CNC

تحقیق با موضوع برنامه نویسی CNC
تحقیق با موضوع برنامه نویسی CNC 307صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 192,000 تومان

تحقیق با موضوع بررسی رفتار و ساختار ویروسهای كامپیوتری

تحقیق با موضوع بررسی رفتار و ساختار ویروسهای كامپیوتری
تحقیق با موضوع بررسی رفتار و ساختار ویروسهای كامپیوتری

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع برخی از راههای نفوذ به شبکه و راههای مقابله با آن

تحقیق با موضوع برخی از راههای نفوذ به شبکه و راههای مقابله با آن
تحقیق با موضوع برخی ازراههای نفوذبه شبکه وراههای مقابله باآن 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع View بانک اطلاعاتی

تحقیق با موضوع View بانک اطلاعاتی
تحقیق با موضوع View بانک اطلاعاتی 32صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع بازاریابی الکترونیک

تحقیق با موضوع بازاریابی الکترونیک
تحقیق با موضوع بازاریابی الكترونیك 64صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

تحقیق اینترنت و امنیت فرهنگی سیاسی: بررسی ‌ها و راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران‌

تحقیق اینترنت و امنیت فرهنگی سیاسی: بررسی ‌ها و راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران‌
تحقیق با موضوع اینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی بررسی ‌ها و راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران‌ 26صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق با موضوع اینترنت چیست؟

تحقیق با موضوع اینترنت چیست؟
تحقیق با موضوع اینترنت چیست؟ 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 45,600 تومان

تحقیق با موضوع انواع حافظه ها

تحقیق با موضوع انواع حافظه ها
تحقیق با موضوع انواع حافظه ها 25صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

تحقیق با موضوع امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی

تحقیق با موضوع امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی
تحقیق با موضوع امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 50,400 تومان

اصول امنیت برنامه های وب (بخش اول)

اصول امنیت برنامه های وب (بخش اول)
اصول امنیت برنامه های وب ( بخش اول ) 126صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 84,000 تومان

تحقیق با موضوع تجارت الكترونیكی

تحقیق با موضوع تجارت الكترونیكی
تحقیق با موضوع تجارت الكترونیكی 89صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 69,600 تومان

تحقیق با موضوع آشنائی با روتر

تحقیق با موضوع آشنائی با روتر
تحقیق با موضوع آشنائی با روتر 97صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 78,000 تومان

تحقیق با موضوع استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)

تحقیق با موضوع استراتژی طراحی شبکه (بخش اول)
تحقیق با موضوع استراتژی طراحی شبکه (بخش اول ) 26صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق با موضوع تولید اسپیکر

تحقیق با موضوع تولید اسپیکر
تحقیق با موضوع تولیداسپیکر 41صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 43,200 تومان

تحقیق با موضوع معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار

تحقیق با موضوع معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار
تحقیق با موضوع معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار 126صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 84,000 تومان

تحقیق با موضوع اجزای سیستم های RFID

تحقیق با موضوع اجزای سیستم های RFID
تحقیق با موضوع اجزای سیستم های RFID 18صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

تحقیق با موضوع راهنمای نصب گام به گام توزیع Ubuntu 5.10

تحقیق با موضوع راهنمای نصب گام به گام توزیع Ubuntu 5.10
تحقیق با موضوع راهنمای نصب گام به گام توزیع Ubuntu 510 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق با موضوع سیگنالینگ تلفن Telephony Signaling

تحقیق با موضوع سیگنالینگ تلفن Telephony Signaling
تحقیق با موضوع سیگنالینگ تلفن Telephony Signaling 25صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

تحقیق با موضوع TCP/IP

تحقیق با موضوع TCP/IP
تحقیق با موضوع TCPIP 39صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

تحقیق با موضوع System - Self

تحقیق با موضوع System - Self
تحقیق با موضوع System Self 7صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان