گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته حسابداری

سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

سوالات درس حسابداری پیشرفته 2
18سری سوالات درس حسابداری پیشرفته 2 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته  2

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته  2
پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 2 تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 315 اسلاید حجم فایل zip 01MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری پیشرفته 1

سوالات درس حسابداری پیشرفته 1
18سری سوالات درس حسابداری پیشرفته 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1
پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1 تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 366 اسلاید حجم فایل zip 1 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری میانه 2

سوالات درس حسابداری میانه 2
فایل اصلی PDF حجم کل فایل 795 MB 18سری سوالات درس حسابداری میانه 2 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2
مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2 شامل دو فایل PPT حجم فایل ها 037 MB تعداد کل اسلایدها 784 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 2

پاورپوینت درس حسابداری میانه 2
پاورپوینت درس حسابداری میانه 2 تالیف علی فجرک تهیه کننده اسلاید علی اصغر ترابی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 393 اسلاید حجم فایل zip 012 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

حسابداری میانه 2

حسابداری میانه 2
حسابداری میانه 2 تالیف علی فجرک تهیه کننده اسلاید علی شفیع زاده فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 391 اسلاید حجم فایل zip 027 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری میانه 1

سوالات درس حسابداری میانه 1
14سری سوالات درس حسابداری میانه 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1
مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1 شامل سه پاورپوینت تعداد کل اسلایدهای سه پاورپوینت 1253 اسلاید حجم فایل zip دو پاورپوینت 289 MB پاورپوینت 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید دکتر علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 359 اسلاید حجم فایل zip 137 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1

پاورپوینت درس  حسابداری میانه 1
پاورپوینت درس حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید عبدالکریم مقدم فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 405 اسلاید حجم فایل zip 088 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت حسابداری میانه 1

پاورپوینت حسابداری میانه 1
پاورپوینت حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید مهدی مشکی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 489 اسلاید حجم فایل zip 064 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1
پاورپوینت درس حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید دکتر علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 359 اسلاید حجم فایل zip 137 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری صنعتی 3

سوالات درس حسابداری صنعتی 3
15سری سوالات درس حسابداری صنعتی 3 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 3

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 3
پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 3 تالیف دکتر محمود عربی تهیه کننده اسلاید دکتر سید حسن صالح نژاد فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 180 اسلاید حجم فایل zip 021 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

سوالات درس حسابداری صنعتی 2

سوالات درس حسابداری صنعتی 2
14سری سوالات سوالات درس حسابداری صنعتی 2 بصورت فایل ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پکیج مجموعه پاورپوینت های حسابداری صنعتی 1

پکیج مجموعه پاورپوینت های حسابداری صنعتی 1
پکیج مجموعه پاورپوینت های حسابداری صنعتی 1 شامل دو پاورپوینت تعداد کل اسلایدهای دو پاورپوینت 580 اسلاید حجم فایل zip دو پاورپوینت 061 MB پاورپوینت 1 حسابداری صنعتی 2 تالیف محمود عربی – نسرین فریور تهیه کننده اسلاید دکتر سید حسن صالح نژاد فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 282 اسلاید حجم فایل zip 053 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 2
پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 2 تالیف دکتر محمود عربی – نسرین فریور تهیه کننده اسلاید دکتر سید حسن صالح نژاد فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 282 اسلاید حجم فایل zip 053 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2
پاورپوینت حسابداری صنعتی 2 تهیه كننده محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 298 اسلاید حجم فایل zip 008 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

سوالات درس حسابداری صنعتی 1

سوالات درس حسابداری صنعتی 1
13سری سوالات درس حسابداری صنعتی 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پکیج مجموعه پاورپوینت های درس حسابداری صنعتی 1

پکیج مجموعه پاورپوینت های درس حسابداری صنعتی 1
پکیج مجموعه پاورپوینت های درس حسابداری صنعتی 1 فایل اصلی PPT تعداد پاورپوینت ها 3 عدد تعداد کل اسلایدها 697 اسلاید حجم فایل zip 381 MB

توضیحات بیشتر

دانلود 16,250 تومان