گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته حقوق

تحقیق درباره قاعده تحذیر، نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

تحقیق درباره قاعده تحذیر، نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
دانلود تحقیق درباره قاعده تحذیر ، نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت كیفری در 17 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,800 تومان

تحقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

تحقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی
فایل تحقیق سن مسوولیت كیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی در 21 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

تحقیق درباره جامعه، جرم، مجازات و هدف و نوع و خصائص کیفرها

تحقیق درباره جامعه، جرم، مجازات و هدف و نوع و خصائص کیفرها
دانلود فایل جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كیفرها در 30 صفح در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

تحقیق درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام

تحقیق درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
مقاله درباره سن مسئولیت كیفری در حقوق اسلام در قالب Word تعداد صفحه 19 قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تکرار قسم

تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تکرار قسم
دانلود فایل تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تكرار قسم در قالب Word دارای 21 صفحه قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است؟

تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است؟
تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است؟ دارای 26 صفحه در قالب Wordقابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دارای 18 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 7,200 تومان

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی
مقاله عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی (نوشته دكتر محمد آشوری) دارای 37 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه
تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده
تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در 30 قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)
دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه 20

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه
مقاله روانشناختی انگیزه دارای 19 صفحه در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص
تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای 21 صفحه در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه 28

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری
تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای 54 صفحه قابل ویرایش فایل ورد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست
تحقیق حمایت كیفری محیط زیست دارای 27 صفحه در قالب Word قابل ویرایش نوشته ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو ترجمه دكتر هادی خراسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
تحقیق حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای (دکتر جلیل امیدی) دارای 31 صفحه قابل ویرایش ، فایل WORD

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران
فایل تحقیق جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كیفری ایران در قالب Word دارای 31 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

تحقیق توصیف جرم

تحقیق توصیف جرم
تحقیق توصیف جرم فایل در قالب Word وقابل ویرایش و در 29 صفحه می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)
فایل تحقیق درباره قسامه در قالب Word دارای 29 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 4,800 تومان

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی
مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی در قالب Word دارای 32 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان