گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته روانشناسی و علوم تربیتی

نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان - نمونه گزارش آزمون ریون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان - نمونه گزارش آزمون ریون (دو نمونه)
نمونه تفسیر آزمون ریون کودکان نمونه تست هوش ریون

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

نمونه تست ریون - نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان (نمونه دوم)

نمونه تست ریون - نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان (نمونه دوم)
نمونه گزارش آزمون ریون

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

نمونه تفسیر تست ریون - نمونه تست ریون کودکان (نمونه اول)

نمونه تفسیر تست ریون - نمونه تست ریون کودکان (نمونه اول)
نمونه اجرا شده آزمون ریون کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

دانلود کتاب نیازسنجی اطلاعات

دانلود کتاب نیازسنجی اطلاعات
دانلود کتاب نیازسنجی اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد

دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد
دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

دانلود فایل با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

دانلود فایل با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی
دانلود فایل با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

توضیحات بیشتر

دانلود 39,000 تومان

دانلود فایل با موضوع پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

دانلود فایل با موضوع پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر
دانلود فایل با موضوع پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

دانلود فایل با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی
دانلود فایل با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

نمونه تفسیر آزمون مکعب های کهس

نمونه تفسیر آزمون مکعب های کهس
نمونه آزمون مکعب های کهس

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

نمونه آزمایش خطای مولر لایر - آزمون خطای مولر لایر (دو نمونه گزارش کار)

نمونه آزمایش خطای مولر لایر - آزمون خطای مولر لایر (دو نمونه گزارش کار)
دو نمونه آزمایش خطای مولر لایر روانشناسی تجربی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

آزمون حافظه بصری کیم کاراد - آزمایش حافظه بصری کیم کاراد (دو نمونه گزارش کار)

آزمون حافظه بصری کیم کاراد - آزمایش حافظه بصری کیم کاراد (دو نمونه گزارش کار)
آزمایش حافظه بصری کیم کارادآزمایش کیم کارادگزارش کار حافظه بصریآزمون حافظه بصری کیم کارادتفسیر آزمون کیم کارادآزمون حافظه بصریآزمون حافظه بصری کارادآزمون حافظه ی بصری کیم کاراددانلود رایگان آزمون حافظه بصری کیم کاراددانلود آزمون کیم کارادآزمون حافظه دیداریآزمون حافظه دیداری کیم کارادتست حافظه دیداریآزمون سنجش حافظه دیداریآزمون سنجش حافظهخلاصه آزمو

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان
دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

دانلود فایل با موضوع بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس
دانلود فایل با موضوع بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
دانلود فایل با موضوع نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده - نمونه نقاشی خانواده (سه نمونه)

نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده - نمونه نقاشی خانواده (سه نمونه)
نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای نظام ارزشها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای نظام ارزشها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی
دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین
دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای

دانلود فایل با موضوع بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 26,000 تومان

نمونه آزمون ترسیم خانواده - نمونه تفسیر نقاشی خانواده (دو نمونه)

نمونه آزمون ترسیم خانواده - نمونه تفسیر نقاشی خانواده (دو نمونه)
دو نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده (نمونه دوم)

نمونه تفسیر آزمون ترسیم خانواده (نمونه دوم)
نمونه آزمون ترسیم خانواده نمونه تفسیر نقاشی خانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان