گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته زبان های خارجی

کتاب انگلیسی (1)و(2)

کتاب انگلیسی (1)و(2)
کتاب انگلیسی(1)و(2)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب عربی (1) و (2)

کتاب عربی (1) و (2)
کتاب عربی (1) و (2)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب فرانسه(1) و (2)

کتاب فرانسه(1) و (2)
کتاب فرانسه(1) و (2)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب المانی(1) و (2)

کتاب المانی(1) و (2)
کتاب المانی(1) و (2)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی)

کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی)
کتاب ایین زندگی(اخلاق کاربردی)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب مقاله نویسی

کتاب مقاله نویسی
کتاب مقاله نویسی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب کلیات زبان شناسی

کتاب کلیات زبان شناسی
کتاب کلیات زبان شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب روش تدریس زبان teaching methodology

کتاب روش تدریس زبان teaching methodology
کتاب روش تدریس زبان teaching methodology

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation

کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation
کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه meaningbasedtranslation

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب اصول و روش ترجمه principles And Method Of Translation

کتاب اصول و روش ترجمه principles And Method Of Translation
کتاب اصول و روش ترجمهPrinciples And Method Of Translation

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding

کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding
کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب اواشناسی انگلیسی

کتاب اواشناسی انگلیسی
کتاب اواشناسی انگلیسی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب ازمون سازی زبان

کتاب ازمون سازی زبان
کتاب ازمون سازی زبان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران

کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران
کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

خوداموز فرانسه

خوداموز فرانسه
خوداموز فرانسه

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی
پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

مکالمات روزمره انگلیسی

مکالمات روزمره انگلیسی
مکالمات روزمره انگلیسی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

سوالات گرامر و درک مطلب زبان با پاسخنامه

سوالات گرامر و درک مطلب زبان با پاسخنامه
این فایل بصورت فشرده حاوی 18 فایل PDF می باشدکه 9 فایل مربوط به سوالات درک مطلب با پاسخنامه و 9 فایل مربوط به سوالات گرامر با پاسخنامه می باشدمحتوای فایل در مجموع 810 سوال با پاسخنامه،ویژه داوطلبان آزمون ارشد و دکتری

توضیحات بیشتر

دانلود 24,700 تومان

تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل

تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل
تمامی رنگها به انگلیسی برای فراگیری زبان همراه با رنگ مورد نظر کنار لغت مربوطه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب یار زبان

کتاب یار زبان
کتاب یار زبان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب اموزش زبان فرانسه

کتاب اموزش زبان فرانسه
کتاب اموزش زبان فرانسه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان