گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته زبان های خارجی

بررسی عربی در مورد طلاق

بررسی عربی در مورد طلاق
اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته و هو طالق او اطلقت اناقه هی ای حللت عقالها فارسلتها2 ریشه طلاق رهایی از بند را گویند همانطور که گفته شد شتر را از بند رها کردم و او رفت یعنی بند او را باز کردم و او را فرستادم

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون

سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون
این مقاله، نگاهی اجمالی دارد به سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون قبل از اسلام در بین اعراب، فرهنگ‌های شفاهی رایج بود ولی كم‌كم با ظهور و گسترش اسلام، لزوم تدوین فرهنگها و معاجم لغوی به صورت مكتوب احساس گردید

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف

زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف
قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

ادبیات عرب - ضرب المثل های مشترك میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی

ادبیات عرب - ضرب المثل های مشترك میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی
یكوِّن المثل جزءً من هیكلیة اللغة و الذی یصعب ترجمته علی جمیع المترجمین فی لغاتهم المتنوعة هذا الان الترجمة الحرفیة لا تحل مشكلة ترجمة الأمثال بل یتوجب علی المترجم أن یعثر علی مقابل الأمثال فی كله لغة ، الأمر الذی یحتاج إلی دراسات و مقارنات علمیة بین الأمثال و الذی یجعل هذه الرسالة آن تدخل فی اطار فن الترجمة

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

پژوهش زبان انگلیسی و ترجمه بررسی عوامل جنسیت‌زده در رمان سووشون Analyzing Language Itemes In Suvashun

پژوهش زبان انگلیسی و ترجمه بررسی عوامل جنسیت‌زده در رمان سووشون Analyzing Language Itemes In Suvashun
پایان نامه زبان انگلیسی و ترجمه بررسی عوامل جنسیت‌زده در رمان سووشون Analyzing Language Itemes In Suvashun

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

1000 Most Common Words In English

1000 Most Common Words In English
1000 Most Common Words In English

توضیحات بیشتر

دانلود 20,400 تومان

لغات انگلیسی کتاب 504 Absolutely Essential Words

لغات انگلیسی کتاب 504 Absolutely Essential Words
504 Absolutely Essential Words با فونتیک و ترجمه فارسی هر لغت بسیار عالی برای استفاده در موبایل

توضیحات بیشتر

دانلود 20,400 تومان

Scientific Writing

Scientific Writing
کتاب انگلیسی با عنوان Scientific Writing

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 14

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 14
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت 14

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 13

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 13
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت 13

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 12

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 12
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت دوازدهم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 11

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 11
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت یازدهم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 10

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 10
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت دهم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 9

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 9
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت نهم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 15

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 15
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمون قسمت پانزدهم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 8

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 8
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت هشتم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 7

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 7
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت هفتم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 6

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 6
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت ششم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 5

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 5
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت پنجم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 4

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 4
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت چهارم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 3

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 3
لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمونقسمت سوم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان