گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته علوم سیاسی

بررسی چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا كنون)

بررسی چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا كنون)
ایران از عصر صفوی به عنوان یك واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن كشور پرداخته است بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو كشور باید به نقش متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌‌‌‌ای و بین المللی توجه وافر داشت شرایط قوت و ضعف داخلی معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌ای و نظام ساختار بین الملی همگی بر روابط ایران و روسیه تاثیر ك

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

بررسی شناخت سیاست خارجی

بررسی شناخت سیاست خارجی
در این بخش به دنبال ارائه تعاریفی برای شناخت سیاست خارجی و پی بردن به اهدافی هستیم كه در سیاست خارجی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند كه در این زمینه به خاطر جایگاه اساسی منافع ملی در سیاست خارجی ضمن ارائه تعاریفی از منافع ملی به دنبال قدمت و سوابق تاریخی آنچه امروزه تحت عنوان منافع ملی شناخته می شود می گردیم

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی

ژئواستراتژی كنونی در قفقاز جنوبی
اهمیت روز افزون منطقه قفقاز جنوبی به ویژه در مناسبات جدید جهانی و صف بندی قدرتهای منطقه ای و بین المللی، پژوهش و تحقیق پیرامون این منطقه، عوامل و پارامترهای موثر در آرایش قوا و اثرگذاری بر مناسبات آن را در دستور كار موسسات پژوهشی و مراكز مطالعات راهبردی قرار داده است

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

بررسی ناصرالدین شاه وتركمن

بررسی ناصرالدین شاه وتركمن
بررسی ناصرالدین شاه وتركمن

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل

ریشه ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل
ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

ناتوی فرهنگی

ناتوی فرهنگی
در دهه 1920 و 1930 میلادی سه ایدئولوژی مختلف از متن فرهنگ و تمدن غربی سر بر آورد ، چالش های متقابل این سه ایدئولوژی و توسعه طلبی هر یك در نهایت منجر به جنگ جهانی دوم در سال 1939 گردید لیبرال دموكراسی غرب به سردمداری آمریكا و كمونیسم شرق به رهبری اتحاد جماهیری شوروی در مقابل دشمن مشترك یعنی آلمان نازی به یك اتحاد موقت دست یافتند و در خلال جنگ سعی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

دانلود تحقیق کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی 33 ص

دانلود تحقیق کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی 33 ص
دانلود كنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی 33 ص تحقیق كنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی 33 ص مقاله كنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی 33 ص كنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی 33 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود تحقیق توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص

دانلود تحقیق توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص
دانلود توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص تحقیق توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص مقاله توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود تحقیق حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 48 ص

دانلود تحقیق حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 48 ص
دانلود حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 48 ص تحقیق حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 48 ص مقاله حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 48 ص حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 48 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

دانلود خط مشی در سطح ملی 12 ص

دانلود خط مشی در سطح ملی 12 ص
دانلود خط مشیء در سطح ملی 12 ص تحقیق خط مشیء در سطح ملی 12 ص مقاله خط مشیء در سطح ملی 12 ص خط مشیء در سطح ملی 12 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

دانلود تحقیق الگوی فرماندهی کامل از دیدگاه مقام معظم رهبری

دانلود تحقیق الگوی فرماندهی کامل از دیدگاه مقام معظم رهبری
تحقیق الگوی فرماندهی کامل از دیدگاه مقام معظم رهبری

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق همگرایی و نظریات مربوط به آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق همگرایی و نظریات مربوط به آن
مبانی نظری و پیشینه تحقیق همگرایی و نظریات مربوط به آن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فقه سیاسی شیعه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فقه سیاسی شیعه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فقه سیاسی شیعه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جنبش های اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جنبش های اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جنبش های اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ
جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی كه در مراكز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می كنند (ادیبی سده، 13798

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

روش تحقیق کامل - مشارکت سیاسی زنان

روش تحقیق کامل - مشارکت سیاسی زنان
فرایند نوسازی که از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در اروپاآغاز شد و سپس به سراسر جهان گسترش یافت دگرگونی های عمیقی را در تمام ابعاد تفکر و زندگی بشری اعم از اقتصادی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به بار اورد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان