گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته علوم سیاسی

تاثیر رویكرد اعتدال گرایی نخبگان بر فرهنگ سیاسی عقلانی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

تاثیر رویكرد اعتدال گرایی نخبگان بر فرهنگ سیاسی عقلانی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران
این پژوهش با موضوع تاثیر رویکرد اعتدال­گرائی نخبگان سیاسی بر فرهنگ سیاسی عقلانی شهروندان جمهوری اسلامی ایران به بررسی و تعریف نخبگان سیاسی و رویکردهای آنان از حیث رویکردهای افراط گونه و تفریط­منشانه و سپس با توصیف رابطه ی نخبگان سیاسی با جمهوری اسلامی ایران و بررسی و تبیین آثار فرهنگ سیاسی و مولفه های آن در پی رسیدن به چگونگی ارتباط این مولفه ها و

توضیحات بیشتر

دانلود 33,600 تومان

دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی
یکی از اقدامات مهمی که امام خمینی (ره) در خصوص احیای آرمان فلسطین در سطحی جهانی انجام دادند، طرح روز جهانی قدس و فرمان اجرای آن در بهترین زمان

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران

راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران
در گزارش رییس شورای عالی امنیت آمریكا ایران به عنوان بزرگ‌ترین چالش در برابر آمریكا انگاشته شده است که خطری فراتر از آن در برابر آمریكا وجود ندارد

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

سازمان سیا و جعل اسناد

سازمان سیا و جعل اسناد
جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

سیاست تصمیم گیری رهبران ایران

سیاست تصمیم گیری رهبران ایران
نظریه پردازان تصمیم گیری به فرایندهای داخلی یک کشور، و به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند به عبارت دیگر، برای آنکه سیاست خارجی کشورها را بررسی کنیم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه :بررسی موردی جواز عمامه

سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه :بررسی موردی جواز عمامه
جواز عمامه گواهی بود كه در عصر رضاشاه ( 13201304 ش) طبق قانون اتحاد شكل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

تحقیق در مورد سیاست در اسلام
اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودكه جهان اسلام ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا ماركسیسم سنتى را تجربه كرده بود

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

گذری كوتاه بر تاریخ سیاسی روم

گذری كوتاه بر تاریخ سیاسی روم
در همان زمانی كه یونان دوران شكوفایی خود را می گذراند، در شمال غربی آن ـ یعنی در شبه جزیره ی ایتالیا ـ اقوامی می زیستند كه از حیث فرهنگ و تمدن بسیار عقب تر از آنان بودند از شهرهای مهم این اقوام، شهر رم بود

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی

دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی
مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس
به نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران
هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

هویت ملی و جهانی شدن

هویت ملی و جهانی شدن
نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش كشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است این پدیده پیچیده كه در دو دهة گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فن آوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اكنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی

جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی
مؤثرترین قشر بر ایده‌ها و گرایشات دانشجویان، روشنفكران می‌باشند به عبارت بهتر یكی از گروه‌هایی كه همواره هدف گروه‌های روشنفكری قرار گرفته‌اند دانشجویان می‌باشند

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان