گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته علوم پزشکی

پاورپوینت كتابچه راهنمای بخش فك و صورت و طب تسكینی و درد

پاورپوینت كتابچه راهنمای بخش فك و صورت و طب تسكینی و درد
پاورپوینت كتابچه راهنمای بخش فك و صورت و طب تسكینی و درد

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت راهنمای ارزیابی درونی

پاورپوینت راهنمای ارزیابی درونی
پاورپوینت راهنمای ارزیابی درونی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی

پاورپوینت اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی
پاورپوینت اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال
پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی

پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی
پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه
پاورپوینت  پروتئین واسیدهای آمینه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت سرطان پروستات

پاورپوینت سرطان پروستات
پاورپوینت سرطان پروستات

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

پاورپوینت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها
پاورپوینت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

تحقیق در مورد زندگی مارها

تحقیق در مورد زندگی مارها
مار خصوصیات مارها مار، جانوری خزنده، گوشت‌خوار، کشیده (دراز) و بدون پا است که به دلیل نداشتن پلک و گوش بیرونی می‌توان آن‌ها را از مارمولک بی‌پا جدا کرد مارها جانورانی، خونسرد، از گروه آب پرده داران و مهره‌دارانی است که بدنش از پولک‌هایی که با هم همپوشانی دارند، پوشیده شده‌است بیشتر گونه‌های مار، جمجمه ای دارند که چندین مفصل بیشتر از اجداد مارمول

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت کوآنزیم کیوتن 10

پاورپوینت کوآنزیم کیوتن 10
پاورپوینت کوآنزیم کیوتن 10

توضیحات بیشتر

دانلود 7,150 تومان

پاورپوینت طراحی مدل و شبیه سازی رایانه ای انتقال اطلاعات در شبكه های پزشكی از راه دور اورژانس

پاورپوینت طراحی مدل و شبیه سازی رایانه ای انتقال اطلاعات در شبكه های پزشكی از راه دور اورژانس
پاورپوینت طراحی مدل و شبیه سازی رایانه ای انتقال اطلاعات در شبكه های پزشكی از راه دور اورژانس

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری

پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری
پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت رابطه پزشک و بیمار

پاورپوینت رابطه پزشک و بیمار
پاورپوینت رابطه پزشک و بیمار

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

پاورپوینت پوسیدگی دندان ها

پاورپوینت پوسیدگی دندان ها
پاورپوینت پوسیدگی دندان ها

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت پرخوری عصبی علت شناسی و درمان

پاورپوینت پرخوری عصبی علت شناسی و درمان
پاورپوینت پرخوری عصبی علت شناسی و درمان

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز
پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

توضیحات بیشتر

دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی
پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونتهای بیمارستانی

پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونتهای بیمارستانی
پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونتهای بیمارستانی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,450 تومان

پاورپوینت آشنایی با پدیكلوزیس

پاورپوینت آشنایی با پدیكلوزیس
پاورپوینت آشنایی با پدیكلوزیس

توضیحات بیشتر

دانلود 24,050 تومان

هپاتیت A

هپاتیت A
هپاتیت A یک عفونت کبدی به شدت مسری است که توسط ویروس هپاتیت A ایجاد می شود ویروس هپاتیت A یکی از چندین نوع ویروس هپاتیت است که سبب التهابی می گردد که بر توانایی عملکرد کبد اثر می گذارد به احتمال بیشتر تماس با ویروس هپاتیت A از طریق غذا یا آب آلوده و یا از طریق تماس نزدیک با فرد مبتلا ایجاد می شود انواع خفیف هپاتیت A نیازمند درمان نیست و بیشتر افر

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

یوزپلنگ ایرانی

یوزپلنگ ایرانی
تقریبا در هر جایی که سخنی از یوزپلنگ به میان آمده و یا مطلبی راجع به آن نوشته می شود، اولین چیزی که گفته می شود و یا ذهن شنونده یا خواننده را به خود معطوف می کند، آن است که “یوزپلنگ سریعترین پستاندار جهان است!” امروزه یوزپلنگ آسیایی یکی از درمعرض خطرترین حیوانات دنیا می باشد که گستره پراکنش آن از بخشهای وسیعی در غرب و جنوب آسیا در قرن گذشته به بخش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان