گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته آمار

دانلود آمار به بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل همروندی توزیعی كه بر پایه مكانیزم قفل دو مرحله ای 2 Pha

دانلود آمار به بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل همروندی توزیعی كه بر پایه مكانیزم قفل دو مرحله ای 2 Pha
دانلود آمار به بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل همروندی توزیعی كه بر پایه مكانیزم قفل دو مرحله ای(2 Pha تحقیق آمار به بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل همروندی توزیعی كه بر پایه مكانیزم قفل دو مرحله ای(2 Pha مقاله آمار به بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل همروندی توزیعی كه بر پایه مكانیزم قفل دو مرحله ای(2 Pha آمار به بررسی ویژگی های الگوریتمه

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود آمار بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه 28 ص

دانلود آمار بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه 28 ص
دانلود آمار بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه 28 ص تحقیق آمار بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه 28 ص مقاله آمار بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه 28 ص آمار بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه 28 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود آمار ایدز 22 ص

دانلود آمار ایدز 22 ص
دانلود آمار ایدز 22 ص تحقیق آمار ایدز 22 ص مقاله آمار ایدز 22 ص آمار ایدز 22 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود آمار استفاده از تلویزیون 11 ص

دانلود آمار استفاده از تلویزیون 11 ص
دانلود آمار استفاده از تلویزیون 11 ص تحقیق آمار استفاده از تلویزیون 11 ص مقاله آمار استفاده از تلویزیون 11 ص آمار استفاده از تلویزیون 11 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود آمار ارزیابی نمرات فیزیک دانش آموزان 3 كلاس اول دبیرستان اهل‌بیت 28 ص

دانلود آمار ارزیابی نمرات فیزیک دانش آموزان 3 كلاس اول دبیرستان اهل‌بیت  28 ص
دانلود آمار ارزیابی نمرات فیزیك دانش‌آموزان 3 كلاس اول دبیرستان اهل‌بیت 28 ص تحقیق آمار ارزیابی نمرات فیزیك دانش‌آموزان 3 كلاس اول دبیرستان اهل‌بیت 28 ص مقاله آمار ارزیابی نمرات فیزیك دانش‌آموزان 3 كلاس اول دبیرستان اهل‌بیت 28 ص آمار ارزیابی نمرات فیزیك دانش‌آموزان 3 كلاس اول دبیرستان اهل‌بیت 28 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود آمار، دموكراسی و توسعه 41 ص

دانلود آمار، دموكراسی و توسعه  41 ص
دانلود آمار ، دموكراسی و توسعه 41 ص تحقیق آمار ، دموكراسی و توسعه 41 ص مقاله آمار ، دموكراسی و توسعه 41 ص آمار ، دموكراسی و توسعه 41 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

دانلود آمار چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت تصمیم دارند در رشته ی ریاضی- فیزیك

دانلود آمار چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت تصمیم دارند در رشته ی ریاضی- فیزیك
دانلود آمار )چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت تصمیم دارند در رشته ی ریاضی فیزیك تحقیق آمار )چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت تصمیم دارند در رشته ی ریاضی فیزیك مقاله آمار )چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت تصمیم دارند در رشته ی ریاضی فیزیك آمار )چند درصد از دانش آموزان سال او

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پاورپوییت آمار ثبت احوال 47 اسلاید

پاورپوییت آمار ثبت احوال 47 اسلاید
پاورپوییت آمار ثبت احوال 47 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع
از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند خروج بابرنامه از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره متوسطه
در این تحقیق آماری با بررسی ها و جمع آوری اطلاعات فراوان از دانش آموزان مدارس مختلف در سطح شهرستان ورامین کوشیدیم تا نقش و تأثیر معلم تربیت بدنی را در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه مشخص کنیم و با روش های آماری مختلف به انجام این امر پرداختیم

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

مقاله بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل)

مقاله بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل)
مقاله بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی

مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی
مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

مقاله بررسی علم آمار

مقاله بررسی علم آمار
مقاله بررسی علم آمار در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری

مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری
مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

مقاله بررسی آمار (تجزیه و تحلیل)

مقاله بررسی آمار (تجزیه و تحلیل)
مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس

دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس
دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

طرح بررسی روشهای آماری

طرح بررسی روشهای آماری
طرح بررسی روشهای آماری در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

طرح بررسی آمار

طرح بررسی آمار
طرح بررسی آمار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ

طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ
طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

طرح آماری نمرات

طرح آماری نمرات
طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان
طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان