گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته آمار

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی
طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی
طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای)

طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای)
طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود

طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود
طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح

طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح
طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی

طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی
طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری سن 50 نفر از افراد

طرح آماری سن 50 نفر از افراد
طرح آماری سن 50 نفر از افراد در 8 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری سرشماری استان قزوین

طرح آماری سرشماری استان قزوین
طرح آماری سرشماری استان قزوین در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی

طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی
طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود؟

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود؟
طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری جمعیت كل كشور

طرح آماری جمعیت كل كشور
طرح آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز
طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز در 9 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

طرح آماری توزیع سنی 50 نفر

طرح آماری توزیع سنی 50 نفر
طرح آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری بررسی بین اوقات فراغت وعمل کرد دانش آموزان در مدرسه وخانه

طرح آماری بررسی بین اوقات فراغت وعمل کرد دانش آموزان در مدرسه وخانه
طرح آماری بررسی بین اوقات فراغت وعمل کرد دانش آموزان در مدرسه وخانه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور

طرح آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور
طرح آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز

طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز
طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران

طرح آماری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران
طرح آماری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه

طرح آماری بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه
طرح آماری بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید

طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید
طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید در 8 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب

طرح آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب
طرح آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

طرح آماری ایدز

طرح آماری ایدز
طرح آماری ایدز در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان