گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته زیست شناسی

کتاب زیست شناسی و ازمایشگاه (2)

کتاب زیست شناسی و ازمایشگاه (2)
کتاب زیست شناسی و ازمایشگاه(2)

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

کتاب زیست شناسی

کتاب زیست شناسی
کتاب زیست شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

بررسی تولید بیوفیلم و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پوست

بررسی تولید بیوفیلم و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پوست
استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک پاتوژن شایع در ارتباط با مراقبت های بیمارستانی در سراسر جهان شناخته می شود استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت ، کاتالاز مثبت ، هوازی بی هوازی اختیاری ، بدون اسپوری می باشد که در بخش قدامی سوراخ بینی ( شایع ترین مکان کلونیزاسیون)، پوست به ویژه پوست آسیب دیده، واژن، زیر بغل و ناف نوزادن تازه متولد شده کلونیزه می

توضیحات بیشتر

دانلود 62,280 تومان

درسنامه مفهومی و ترکیبی گروه های خونی

درسنامه مفهومی و ترکیبی گروه های خونی
درسنامه مفهومی و ترکیبی گروه های خونی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

تحقیق درباره نانو تكنولوژی و الكترونیك بیومولكولی

تحقیق درباره نانو تكنولوژی و الكترونیك بیومولكولی
دانلود تحقیق درباره نانو تکنولوژی و الکترونیک بیومولکولی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

تحقیق درباره میوكاردیت

تحقیق درباره میوكاردیت
دانلود تحقیق درباره میوکاردیت و عوامل ایجاد میوکاردیت

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

مقاله درباره نظریه مولكولى تكامل

مقاله درباره نظریه مولكولى تكامل
دانلود مقاله درباره نظریه مولکولی تکامل

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

تحلیل رنگدانه های جلبکی با رنگ نگاری مایع حاوی عملکرد بالا

تحلیل رنگدانه های جلبکی با رنگ نگاری مایع حاوی عملکرد بالا
تحلیل رنگدانه های جلبکی با رنگ نگاری مایع حاوی عملکرد بالا

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

تحقیق در مورد قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها

تحقیق در مورد قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها
در گونه های گیاهی هزاران ژن مقاومت Rدر برابر عوامل بیماری ویروسی ، باكتریایی ، قارچی و نماتدی وجود دارد ظهور مقاومت در بر هم كنش میزبان و عامل بیماری مستلزم بیان ژن مقاومت R در میزبان و ژن غیربیماریزا Avrدر عامل بیماری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان