گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فیزیک

کتاب حل مسایل فیزیک کوانتونومی گازیوروویچ

کتاب حل مسایل فیزیک کوانتونومی گازیوروویچ
کتاب حل مسایل فیزیک کوانتونومی گازیوروویچ

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

کتاب فیزیک کوانتومی 1 استیون گازیوروویچ

کتاب فیزیک کوانتومی 1 استیون گازیوروویچ
کتاب فیزیک کوانتومی 1استیون گازیوروویچ

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

حل مسایل الکترو مغناطیس میلفورد

حل مسایل الکترو مغناطیس میلفورد
حل مسایل الکترو مغناطیس میلفورد فصل یک تاهشت به جز فصل پنج

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

مقاله کارشناسی لیدار

مقاله کارشناسی لیدار
یک مقاله جامع درباره لیدار

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

کتاب فیزیک 3 و ازمایشگاه

کتاب فیزیک 3 و ازمایشگاه
کتاب فیزیک 3 و ازمایشگاه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

کتاب فیزیک

کتاب فیزیک
کتاب فیزیک

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش
حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,370 تومان

حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش
حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,370 تومان

حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش
حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

توضیحات بیشتر

دانلود 25,870 تومان

حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش
حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

توضیحات بیشتر

دانلود 25,870 تومان

حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش
حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

توضیحات بیشتر

دانلود 25,870 تومان

فیزیک و کوانتوم

فیزیک و کوانتوم
فصل اول تعادل ماده مدل سنتیکی گازها، این است که گاز به صورت حرکات تصادفی دائمی مجموعهای از ذرات در نظر گرفته میشود و گاز کامل، مدل ایدهآلی از حالت گازی ماده است یک جسم به شکل ذاتی و خالص یک ماده است و مقدار آن برحسب مول، گزارش میشود یک مول برابر با تعداد اتمهای موجود در 12 گرم کربن 12 میباشد و از نظر تجربی، برابر با 602 است ´1023

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

فیزیک 1 شریف

فیزیک 1 شریف
کتاب فیزیک هالیدی تالیف هالیدی زرینک ترجمه شده در دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

خلاصه تمام فیزیک کنکور

خلاصه تمام فیزیک کنکور
خلاصه تمام فیزیک کنکور

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

سیستمهای اندازه گیری پیشرفته (كمپراتور)

سیستمهای اندازه گیری پیشرفته (كمپراتور)
کمپراتورهای ابعادی، (مقایسه گرهای ابعادی) ابزارهایی هستند که در اندازه گیری های طولی استفاده می شوند و ابزارهایی بسیار دقیق هستند کمپراتور وسیله است که تغییر مکانهای کوچک را به تغییر مکانهای قابل رویت تبدیل می نماید

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

تحقیق در باره دزیمتری

تحقیق در باره دزیمتری
آسیب حامل از تابش وابسته به میزان انرژی جذب شده در بافت هدف می‌باشد، بنابراین یكاهای دزباشی برحسب انرژی جذب شده در یكای جرم بیان می‌شود

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

تحقیق درباره همدوسی نور

تحقیق درباره همدوسی نور
دانلود تحقیق درباره همدوسی نور و انواع همدوسی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

تحقیق درباره ویژگی های ترمودینامیكی الاستومرها

تحقیق درباره ویژگی های ترمودینامیكی الاستومرها
دانلود تحقیق درباره ویژگی های ترمودینامیکی الاستومرها

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

تحقیق درباره ورق مركب

تحقیق درباره ورق مركب
دانلود تحقیق درباره ورق مرکب و الیاف مستحکم

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله نقدی بر دیدگاه های استیون ویلیام هاوکینگ

مقاله نقدی بر دیدگاه های استیون ویلیام هاوکینگ
دانلود مقاله نقدی بر دیدگاه ها و نظریات استیون ویلیام هاوکینگ

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

تحقیق درباره موتورهای آزمایشی

تحقیق درباره موتورهای آزمایشی
دانلود تحقیق درباره موتورهای ازمایشی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان