گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فیزیک

مقاله درباره ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور

مقاله درباره ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور
دانلود مقاله درباره ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فناوری مخابرات الکتروابتیک کشور

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

مقاله درباره سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان
دانلود سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولونیو لهستان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مقاله درباره سیاست نانوتكنولوژی

مقاله درباره سیاست نانوتكنولوژی
دانلود مقاله درباره سیاست نانو تکنولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره ریزش اتمی

مقاله درباره ریزش اتمی
دانلود مقاله درباره ریزش اتمی و پناهگاه ها

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره خواص اینرسی سطوح افقی

مقاله درباره خواص اینرسی سطوح افقی
دانلود مقاله درباره خواص اینرسی سطوح افقی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

تحقیق درباره چگونگی شتاب دار كردن ذرات

تحقیق درباره چگونگی شتاب دار كردن ذرات
دانلود مقاله درباره چگونگی شتاب دار کردن ذرات

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

تحقیق درباره چرا نمی ترکیم

تحقیق درباره چرا نمی ترکیم
دانلود تحقیق درباره چرا نمی ترکیم

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره تحولات نانوتكنولوژی 2

مقاله درباره تحولات نانوتكنولوژی 2
دانلود مقاله درباره تحولات نانو تکنولوژی شماره 2

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

مقاله درباره تحولات نانوتكنولوژی 1

مقاله درباره تحولات نانوتكنولوژی 1
دانلود مقاله درباره تحولات نانو تکنولوژی شماره 1

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

مقاله درباره تاثیر فناوری نانو بر معادلات انرژی

مقاله درباره تاثیر فناوری نانو بر معادلات انرژی
دانلود مقاله درباره تاثیر فناوری نانو بر معادلات انرژی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب

مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب
دانلود مقاله درباره پوشش هایی بر پایه و امولسیون

توضیحات بیشتر

دانلود 16,900 تومان

بكارگیری محاسبه مولكولی با استاندارد رمزگذاری داده‌ها

بكارگیری محاسبه مولكولی با استاندارد رمزگذاری داده‌ها
دانلود مقاله درباره بکارگیری محاسبه مولکولی با استاندارد رمزگذاری داده ها

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك

مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك
دانلود مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تكنولوژی

مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تكنولوژی
دانلود مقاله درباره بررسی ایجاد پرتوهای سرد برای نانو تکنولوژی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله برداشت های جدید از نظریه سی پی اچ (تحول زمانی و اسپین)

مقاله برداشت های جدید از نظریه سی پی اچ (تحول زمانی و اسپین)
دانلود مقاله درباره برداشت های جدید از نظریه سی پی اچ یا cph تحول زمانی و اسپین

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره آینه و انواع آن

مقاله درباره آینه و انواع آن
دانلود مقاله دربراه اینه و انواع اینه و تاریخچه ان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره آنالیز پروفایل میدان

مقاله درباره آنالیز پروفایل میدان
دانلود مقاله درباره آنالیز پروفایل میدان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره انرژی

مقاله درباره انرژی
دانلود مقاله درباره انرژی و انواع انرژی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره انرژی آب

مقاله درباره انرژی آب
دانلود مقاله درباره ارنژی اب و چرخ های ابی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

مقاله درباره الگو سازی ترمودینامیكی از تعادل فاز تركیبات چند تایی

مقاله درباره الگو سازی ترمودینامیكی از تعادل فاز تركیبات چند تایی
دانلود مقاله درباره الگوسازی ترمودینامیکی از تعادل فاز ترکیبات چندتایی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان

آزمایشات غیر مخرب

آزمایشات غیر مخرب
آزمایش مخرب عموماشامل جایگزین یک نمونه از محصول تولیدی در کار و مشخص کردن این که اگر خواص مشابهی برای مشخص شده دارد به کار گرفته شود

توضیحات بیشتر

دانلود 9,100 تومان