گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته آزمون استخدامی

سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

سوالات آزمون استخدامی بانک ملت
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک ملت ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک ملی

سوالات آزمون استخدامی بانک ملی
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک ملی ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات

سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه

دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه سئوالات عمومی و پرتکرار استخدامها به همراه پاسخ

نمونه سئوالات عمومی و پرتکرار استخدامها به همراه پاسخ
دانلود نمونه سئوالات عمومی و پرتکرار استخدامها به همراه پاسخ

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نمونه سئوالات آزمون وکالت سال های 87 تا 91 به همراه پاسخ

نمونه سئوالات آزمون وکالت سال های 87 تا 91 به همراه پاسخ
نمونه سئوالات آزمون وکالت سال های 87 تا 91 به همراه پاسخ

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن سوالات تخصصی مربوط به رشته های زیر در فایل موجود است اقتصاد (کلیه گرایش ها) مهندسی عمران مدیریت آمار و ریاضی حسابداری مترجمی زبان انگلیسی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیه رشته ها سال های 89-86-84

سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیه رشته ها سال های 89-86-84
سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیه رشته ها سال های 898684

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته عمران

بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته عمران
بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته عمرانتمامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته های زیست شناسی-میکروبیولوژی-ژنتیک -بیوشیمی و....

بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته های زیست شناسی-میکروبیولوژی-ژنتیک -بیوشیمی و....
سوالات تخصصی آزمون استخدامیخوشه شغلی دبیر زیست شناسی به همراه پاسخ نامه کامل

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون آموزش و پرورش

سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون آموزش و پرورش
دفترچه سوالات تخصصی آزمون آموزگار ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش

مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش
سوالات عمومی و مشترک ادوار گذشته آزمون آموزش و پرورش

توضیحات بیشتر

دانلود 24,000 تومان

سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش

سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش ادوار گذشته

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی معماری 95

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی معماری 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی خوشه شغلی معماری 95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس ورزش 95

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس ورزش 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی خوشه شغلی کارشناس ورزش 95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس حقوقی 95

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس حقوقی 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی خوشه شغلی کارشناس حقوقی 95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی زبان انگلیسی 95

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی زبان انگلیسی 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی خوشه شغلی زبان انگلیسی 95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی حراست سال 95

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی حراست سال 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامیخوشه شغلی حراست سال 95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان