گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد حسابرسی مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حسابرسی مالیاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد حسابرسی مالیاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد حروفچینی كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حروفچینی كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد حروفچینی كتاب حروف چینی کتاب چاپ کتاب

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد جعاله به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد جعاله به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد جعاله جعاله چیست جاعل کیست تعریف جعاله و جاعل انواع جاعل

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد جعاله تعمیر مسكن بانك قرارداد جعاله چیست تعریف جعاله معنی جعاله جعاله و انواع آن

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تولید قطعه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تولید درس الكترونیكی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تولید درس الكترونیكی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تولید درس الكترونیكی تولید درس الكترونیكی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تولید قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد كننده انحصاری- توزیع كننده انحصاری) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد كننده انحصاری- توزیع كننده انحصاری) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (وارد كننده انحصاری توزیع كننده انحصاری)

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد توجیهی سازمان حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد توجیهی سازمان حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد توجیهی سازمان حسابرسی به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد توجیهی قرارداد توجیهی چیست تعریف قرارداد توجیهی نمونه قرارداد توجیهی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تكریب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تكریب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تكریب تکریب چیست معنای تکریب شرایط تکریب تفاوت تکریب انواع تکریب

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تغییرات و تعمیرات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تغییرات و تعمیرات به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تغییرات و تعمیرات قرارداد تغییرات و تعمیرات شرکت قرارداد تغییرات و تعمیرات کارخانه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تعویض قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تعویض قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تعویض قطعه تعویض قطعه شرکت شرایط قرارداد تعویض قطعه نمونه قرارداد تعویض قطعه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تدوین كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدوین كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تدوین كتاب تدوین کتاب شرایط تدوین کتاب قرارداد نویسندگی کتاب

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد تدریس شرایط تدریس شرایط مدرس دانشگاه آزاد

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد تدریس تدریس در دانشگاه قرارداد تدریس در دانشگاه آزاد قرارداد تدریس مدارس غیرانتفاعی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تدریس متن قرارداد تدریس قرارداد تدریس دانشگاه آزاد قرارداد تدریس مدارس غیرانتفاعی قرارداد تدریس سازمان دولتی قرارداد تدریس سازمان خصوصی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تخریب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تخریب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تخریب تخریب ساختمان قرارداد تخریب کلنگی شرایط قرارداد تخریب قیمت قرارداد تخریب

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تحقیقات صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تحقیقات صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تحقیقات صنعتی تحقیقات صنعتی چیست نمونه قرارداد تحقیقات صنعتی موضوعات قرارداد تحقیقات صنعتی پروپوزال قرارداد تحقیقات صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تامین اتومبیل به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تامین اتومبیل به فرمت ورد و قابل ویرایش
قــرارداد تامین اتومبیل اجاره ماشین کرایه ماشین اجاره ماشین عروس کرایه ماشین در تهران

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

نمونه متن قرارداد تامین نیروی کارگری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تامین نیروی کارگری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تأمین نیروی کارگری تامین کارگر تامین کارفرما جقوق کارگر و کارفرما

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان