گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

نمونه متن قرارداد تكریب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تكریب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تكریب تکریب چیست معنای تکریب شرایط تکریب تفاوت تکریب انواع تکریب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تغییرات و تعمیرات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تغییرات و تعمیرات به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تغییرات و تعمیرات قرارداد تغییرات و تعمیرات شرکت قرارداد تغییرات و تعمیرات کارخانه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تعویض قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تعویض قطعه به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تعویض قطعه تعویض قطعه شرکت شرایط قرارداد تعویض قطعه نمونه قرارداد تعویض قطعه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدوین كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدوین كتاب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تدوین كتاب تدوین کتاب شرایط تدوین کتاب قرارداد نویسندگی کتاب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تدریس 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد تدریس شرایط تدریس شرایط مدرس دانشگاه آزاد

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد تدریس تدریس در دانشگاه قرارداد تدریس در دانشگاه آزاد قرارداد تدریس مدارس غیرانتفاعی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تدریس متن قرارداد تدریس قرارداد تدریس دانشگاه آزاد قرارداد تدریس مدارس غیرانتفاعی قرارداد تدریس سازمان دولتی قرارداد تدریس سازمان خصوصی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تخریب به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تخریب به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تخریب تخریب ساختمان قرارداد تخریب کلنگی شرایط قرارداد تخریب قیمت قرارداد تخریب

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تحقیقات صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تحقیقات صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تحقیقات صنعتی تحقیقات صنعتی چیست نمونه قرارداد تحقیقات صنعتی موضوعات قرارداد تحقیقات صنعتی پروپوزال قرارداد تحقیقات صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تامین اتومبیل به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تامین اتومبیل به فرمت ورد و قابل ویرایش
قــرارداد تامین اتومبیل اجاره ماشین کرایه ماشین اجاره ماشین عروس کرایه ماشین در تهران

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تامین نیروی کارگری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تامین نیروی کارگری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تأمین نیروی کارگری تامین کارگر تامین کارفرما جقوق کارگر و کارفرما

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تاسیسات برقی و انجام امور الکترونیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تاسیسات برقی و انجام امور الکترونیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تأسیسات برقی و انجام امور الکترونیکی به فرمت ورد و قابل ویرایش تأسیسات برقی قرارداد برقکاری ساختمان پیمانکاری برق ساختمان ساختمان سازی برقی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد تابلو برق به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تابلو برق به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد تابلو برق نمونه قرارداد تابلو برق تابلو برق چیست نصب و راه اندازی تابلو برق تعریف تابلو برق خرید تابلو برق

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیش فروش منزل، خانه، آپارتمان، ویلا و ... به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیش فروش منزل، خانه، آپارتمان، ویلا و ... به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد پیش فروش منزل ، خانه ، آپارتمان ، ویلا و به فرمت ورد و قابل ویرایش پیش فروش ویلا پیش فروش آپارتمان پیش فروش شرایط ویژه پیش فروش

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری عملیات Grinding عملیات Grinding چیست تعریف عملیات Grinding عملیات roller Adjusment جهت جبران کاهش قطر رینگ

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری نظافت نظافت ساختمان نظافت کار ساختمان جذب تمیزکاری ساختمان نظافت کار ساختمان جذب نظافت کار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری نظافت به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری نظافت نظافت ساختمان نظافت کار ساختمان جذب تمیزکاری ساختمان نظافت کار ساختمان جذب نظافت کار

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا قرارداد پیمانکاری نمونه قرارداد پیمانکار پیمانکار ساختمان شرایط پیمانکاری ساختمان پیمانکار کیست تعریف پیمانکار شرایط پیمانکار ایده آل

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمانکاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد پیمانکاری نمونه قرارداد پیمانکاری پیمانکاری ساختمان پیمانکاری نرم افزاری و سخت افزاری پیمانکری برنامه نویسی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

نمونه متن قرارداد پیمان مدیریت فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد پیمان مدیریت فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد پیمان مدیریت فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد پیمانکاری نمونه قرارداد پیمانکاری چیست تعریف پیمانکاری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان