گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد مضاربه تعریف مضاربه دانلود قرارداد مضاربه بانکی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن آیین نامه معاملات شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن آیین نامه معاملات شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین نامه معاملات شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد انجام خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد انجام خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن انجام خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد انتقال سرقفلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد انتقال سرقفلی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد انتقال سرقفلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد ارائه خدمات اسكان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد ارائه خدمات اسكان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد ارائه خدمات اسكان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن اجرای كامل سقف تیرچه بلوك به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجرای كامل سقف تیرچه بلوك به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجرای كامل سقف تیرچه بلوك به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن اجاره پارکینگ به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجاره پارکینگ به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجاره پارکینگ به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن اجاره نامه رسمی املاک و مستغلات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجاره نامه رسمی املاک و مستغلات به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجاره نامه رسمی املاک و مستغلات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجاره نامه ( استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک ) به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره خودروی سواری با راننده به فرمت ورد قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره خودروی سواری با راننده به فرمت ورد قابل ویرایش
نمونه متن اجاره خودروی سواری با راننده به فرمت ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن نمونه قرارداد طبخ غذا به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه قرارداد طبخ غذا به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن نمونه قرارداد طبخ غذا به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضا مجاز در شرکتهای سهامی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضا مجاز در شرکتهای سهامی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه قرارداد بین کارگر و کارفرما طبق استاندارد اداره کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد بین کارگر و کارفرما طبق استاندارد اداره کار به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد بین کارگر و کارفرما به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه قرارداد تامین اتومبیل (اجاره ماشین) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد تامین اتومبیل (اجاره ماشین) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد تامین اتومبیل به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان