گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته نمونه سوالات

مجموعه سوالات تستی هدیه های آسمان دوم ابتدایی

مجموعه سوالات تستی هدیه های آسمان دوم ابتدایی
مجموعه سوالات تستی هدیه های آسمان دوم ابتدایی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

آزمون جامع پایه ششم ابتدایی

آزمون جامع پایه ششم ابتدایی
آزمون جامع پایه ششم ابتدایی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

150سوال تستی ویژه کلاس پنجم ابتدایی

150سوال تستی ویژه کلاس پنجم ابتدایی
150سوال تستی ویژه کلاس پنجم ابتدایی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)
دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم در مهر ماه95

نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم در مهر ماه95
دانلود نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم در مهر ماه95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نمونه سوال هدیه های آسمانی چهارم در آبان ماه 94

نمونه سوال هدیه های آسمانی چهارم در آبان ماه 94
دانلود نمونه سوال هدیه های آسمانی چهارم در آبان ماه 94

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نمونه سوال فارسی نوشتاری ششم

نمونه سوال فارسی نوشتاری ششم
نمونه سوال فارسی نوشتاری ششم

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل دوم اعداد صحیح

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل دوم اعداد صحیح
نمونه سوال ریاضی هفتم فصل دوم اعداد صحیح

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

پک کامل نمونه سوالات پایه ششم نوبت اول

پک کامل نمونه سوالات پایه ششم نوبت اول
پک کامل نمونه سوالات پایه ششم نوبت اول

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان در آبان ماه 93

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان در آبان ماه 93
نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان در آبان ماه 93

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نمونه سوال جامع هشتم

نمونه سوال جامع هشتم
دانلود نمونه سوال جامع هشتم

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

نمونه آزمون نوبت اول ریاضی نهم 94

نمونه آزمون نوبت اول ریاضی نهم 94
دانلود نمونه آزمون نوبت اول ریاضی نهم 94

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نموه سوال مطالعات اجتماعی چهارم در آبان ماه

نموه سوال مطالعات اجتماعی چهارم در آبان ماه
دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی چهارم در آبان ماه

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم دی مااه 94

نمونه سوال ریاضی هشتم دی مااه 94
دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم دی مااه 94

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آزمون ریاضی ششم مهر 95

آزمون ریاضی ششم مهر 95
دانلود آزمون ریاضی ششم مهر 95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

نمونه آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی

نمونه آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی
دانلود نمونه آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آزمون عملکردی علوم تجربی پایه دوم درس صدا

آزمون عملکردی علوم تجربی پایه دوم درس صدا
دانلود آزمون عملکردی علوم تجربی پایه دوم درس صدا

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آزمون ریاضی پایه ی چهارم دبستان فصل 1 تا5

آزمون ریاضی پایه ی چهارم دبستان فصل 1 تا5
دانلود آزمون ریاضی پایه ی چهارم دبستان فصل 1 تا5

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

ارزشیابی مستمر ریاضی ششم دبستان مهر 95 نوبت اول

ارزشیابی مستمر ریاضی ششم دبستان مهر 95 نوبت اول
ارزشیابی مستمر ریاضی ششم دبستان مهر 95 نوبت اول

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

50سوال تستی از کتاب مطالعات پنجم ابتدایی

50سوال تستی از کتاب مطالعات پنجم ابتدایی
50سوال تستی از کتاب مطالعات پنجم ابتدایی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,400 تومان

آزمون فصل به فصل علوم پایه اول ابتدایی

آزمون فصل به فصل علوم پایه اول ابتدایی
آزمون فصل به فصل علوم پایه اول ابتدایی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان