گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی 95 ص

دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی 95 ص
دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی 95 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی عمران 73 ص

دانلود گزارش کارآموزی عمران 73 ص
دانلود گزارش کارآموزی 73 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک 35 ص

دانلود گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک 35 ص
دانلود گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 35 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماریها و علف های هرز 27 ص)

دانلود گزارش کارآموزی - مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماریها و علف های هرز 27 ص)
دانلود گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماری‌ها و علف های هرز 27 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - كنجاله - خط تولید حلوا شكری 14 ص

دانلود گزارش کارآموزی - كنجاله - خط تولید حلوا شكری 14 ص
دانلود گزارش کارآموزی كنجاله خط تولید حلوا شكری 14 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - زراعت سویا 31 ص

دانلود گزارش کارآموزی - زراعت سویا 31 ص
دانلود گزارش کارآموزی زراعت سویا 31 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی - رنگ - كارخانه رنگ پودی سمند آرا 69 ص

دانلود گزارش کارآموزی - رنگ - كارخانه رنگ پودی سمند آرا 69 ص
دانلود گزارش کارآموزی رنگ كارخانه رنگ پودی سمند آرا 69 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بوعلی سینا 30ص

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بوعلی سینا 30ص
دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی بوعلی سینا 30ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه 111 ص

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه 111 ص
دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه 111 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص
دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر
دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کار آموزی كشاورز - اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

دانلود گزارش کار آموزی كشاورز - اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص
دانلود گزارش کار آموزی كشاورز اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی
دانلود گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص

دانلود گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص
دانلود گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کار آموزی - آزمایشگاه كنترل كیفیت - شرکت داروسازی تهران دارو 63 ص

دانلود گزارش کار آموزی - آزمایشگاه كنترل كیفیت - شرکت داروسازی تهران دارو 63 ص
دانلود گزارش کار آموزی آزمایشگاه كنترل كیفیت شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

دانلود گزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص
دانلود گزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص

دانلود گزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص
دانلود گزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی - رنگسازی (مهندسی شیمی) 92 ص

دانلود گزارش كارآموزی - رنگسازی (مهندسی شیمی) 92 ص
دانلود گزارش كارآموزی رنگ سازی (مهندسی شیمی) 92 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص
دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص

دانلود گزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص
دانلود گزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها 47 ص

دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها 47 ص
دانلود گزارش كارآموزی نرم افزار كامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الكترونیك كار با نامه ها 47 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان