گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

دانلود گزارش کارآموزی مکانیک

دانلود گزارش کارآموزی مکانیک
دانلود گزارش كارآموزی مكانیك سیدمحسن بهشتی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی

دانلود گزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی
دانلود گزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد 6 ص

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد  6 ص
دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد 6 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص

دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص
دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص

دانلود گزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص
دانلود گزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC

دانلود گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC
دانلود گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC 55 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی عمران 20 ص

دانلود گزارش كارآموزی عمران 20 ص
دانلود گزارش كارآموزی عمران 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی شهرداری شیروان

دانلود گزارش كارآموزی شهرداری شیروان
دانلود گزارش كارآموزی شهرداری شیروان

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص

دانلود گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص
دانلود گزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی سد و نیروگاه كارون 3

دانلود گزارش كارآموزی سد و نیروگاه كارون 3
دانلود گزارش كارآموزی سد و نیروگاه كارون 3

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در كارخانه پارس متال 25 ص

دانلود گزارش كارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در كارخانه پارس متال 25 ص
دانلود گزارش كارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در كارخانه پارس متال 25 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان 31ص

دانلود گزارش کارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان 31ص
دانلود گزارش كارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان 31ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک

دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک
دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه
دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با انواع قطعات كامپیوتر و كاربرد آن 55 ص

دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با انواع قطعات كامپیوتر و كاربرد آن 55 ص
دانلود گزارش كارآموزی آشنایی با انواع قطعات كامپیوتر و كاربرد آن 55 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی تامین اجتماعی 40 ص

دانلود گزارش كارآموزی تامین اجتماعی 40 ص
دانلود گزارش كارآموزی تأمین اجتماعی 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی عمران همراه با عکس 49 ص

دانلود گزارش كارآموزی عمران همراه با عکس 49 ص
دانلود گزارش كارآموزی (عمران) همراه با عکس 49 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص
دانلود گزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) ساختمانهای بتنی 142 ص

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) ساختمانهای بتنی 142 ص
دانلود گزارش كارآموزی (عمران) ساختمانهای بتنی 142 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) ساختمان تجاری - مسكونی در شهر كرج 42 ص

دانلود گزارش كارآموزی (عمران)  ساختمان تجاری - مسكونی در شهر كرج  42 ص
دانلود گزارش كارآموزی (عمران) ساختمان تجاری مسكونی در شهر كرج 42 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) 27 ص

دانلود گزارش كارآموزی (عمران) 27 ص
دانلود گزارش كارآموزی (عمران) 27 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,050 تومان