گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته پاورپوینت

پاورپوینت رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

پاورپوینت رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
پاورپوینت رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت اهمیت در حسابرسی

پاورپوینت اهمیت در حسابرسی
پاورپوینت اهمیت در حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت رده هیدروزوا

پاورپوینت رده هیدروزوا
پاورپوینت ردۀ هیدروزوآ

توضیحات بیشتر

دانلود 29,700 تومان

پاورپوینت تئوری ها و نظریه های مربوط به طراحی فضاهای اموزشی

پاورپوینت تئوری ها و نظریه های مربوط به طراحی فضاهای اموزشی
پاورپوینت تئوری ها ونظریه های مربوط به طراحی فضاهای اموزشی

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

پاورپوینت هزینه بر مبنای فعالیت (ABC)

پاورپوینت هزینه بر مبنای فعالیت (ABC)
هزینه بر مبنای فعالیت (ABC)

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

دانلود فایل پاورپوینت نمادسازی آب در باغسازی و معماری کویر ایران

دانلود فایل پاورپوینت نمادسازی آب در باغسازی و معماری کویر ایران
دانلود فایل پاورپوینت نمادسازی آب در باغسازی و معماری کویر ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت هوا و دمای آن

دانلود فایل پاورپوینت هوا و دمای آن
دانلود فایل پاورپوینت هوا و دمای آن

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون

پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون
پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با نظام 5S

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با نظام 5S
دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با نظام 5S

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

پاورپوینت هدف و اصول كلی حسابرسی صورتهای مالی

پاورپوینت هدف و اصول كلی حسابرسی صورتهای مالی
پاورپوینت هدف و اصول كلی حسابرسی صورتهای مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت فشار هوا

دانلود فایل پاورپوینت فشار هوا
دانلود فایل پاورپوینت فشار هوا

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

پاورپوینت رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
پاورپوینت رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت شاخه نرم تنان

پاورپوینت شاخه نرم تنان
پاورپوینت شاخه نرم‌تنان

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

پاورپوینت شواهد حسابرسی – اقلام خاص

پاورپوینت شواهد حسابرسی – اقلام خاص
پاورپوینت شواهد حسابرسی – اقلام خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت شش سیگما

پاورپوینت شش سیگما
پاورپوینت شش سیگما

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت رطوبت هوا

پاورپوینت رطوبت هوا
پاورپوینت رطوبت هوا

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 21 (قرارداد حسابرسی)

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 21 (قرارداد حسابرسی)
پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 21(قرارداد حسابرسی)

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

دانلود پاورپوینت 22 بهمن

دانلود پاورپوینت 22 بهمن
دانلود پاورپوینت 22 بهمن

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

پاورپوینت كنترل كیفیت كار حسابرسی

پاورپوینت كنترل كیفیت كار حسابرسی
پاورپوینت كنترل كیفیت كار حسابرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پاورپوینت معماری طبیعی

پاورپوینت معماری طبیعی
پاورپوینت معماری طبیعی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان