گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته پاورپوینت

منظومه شمسی 2

منظومه شمسی 2
به خورشید و نه سیاره ای كه به دور آن می چرخند منظومه شمسی گویند

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

منظومه شمسی

منظومه شمسی
به زمین و هشت سیاره ای که به دور خورشید می چرخند منظومه شمسی می گویند

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم هفتم

دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم هفتم
دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم هفتم

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل اول و دوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی

پاورپوینت فصل اول و دوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی
پاور پوینت فصل اول و دوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی

توضیحات بیشتر

دانلود 47,880 تومان

پاورپوینت فصل سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی

پاورپوینت فصل سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی
پاورپوینت فصل سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی پاور پوینت فصل سوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی پاورپوینت مقدمه ای بر اخلاق کسب و کار فصل سوم راهبری شرکتی دکتر بیتا مشایخی مشتمل بر ۲۵ اسلاید زیبا

توضیحات بیشتر

دانلود 41,880 تومان

دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم
دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

توضیحات بیشتر

دانلود 11,400 تومان

دانلود پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی ششم چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

دانلود پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی ششم چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟
دانلود پاورپوینت درس 10از مطالعات اجتماعی ششم چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

توضیحات بیشتر

دانلود 10,200 تومان

دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم - زبان و آموزش

دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم - زبان و آموزش
دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم زبان و آموزش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

دانلود پاورپوینت گردش مواد دربدن فصل 4 زیست پایه دهم

دانلود پاورپوینت گردش مواد دربدن فصل 4 زیست پایه دهم
دانلود پاورپوینت گردش مواد دربدن فصل 4 زیست پایه دهم

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

دانلود پاور پوینت خواص برخی مخلوط ها

دانلود پاور پوینت خواص برخی مخلوط ها
دانلود پاور پوینت خواص برخی مخلوط ها

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود پاور پوینت اهداف مددکاری اجتماعی

دانلود پاور پوینت اهداف مددکاری اجتماعی
دانلود پاور پوینت اهداف مددکاری اجتماعی مقاله تحقیق

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاد فرشچیان

دانلود پاورپوینت استاد فرشچیان
دانلود پاورپوینت استاد فرشچیان

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت پودمان کار و فناوری پایه هشتم (امور اداری و مالی)

دانلود پاورپوینت پودمان کار و فناوری پایه هشتم (امور اداری و مالی)
دانلود پاورپوینت پودمان کار و فناوری پایه هشتم(امور اداری و مالی)

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت کف پای صاف و راهای درمان آن

دانلود پاورپوینت کف پای صاف و راهای درمان آن
دانلود پاورپوینت کف پای صاف و راهای درمان آن

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی

دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی
دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

پاورپوینت مشاغل خانگی1

پاورپوینت مشاغل خانگی1
در این نوشته چندین شغل خانگی از نظر سوددهی و مقدارسرمایه اولیه مورد بررسی قرار گرفته است

توضیحات بیشتر

دانلود 24,000 تومان

دانلود پاورپوینت چیلر جذبی

دانلود پاورپوینت چیلر جذبی
دانلود پاورپوینت چیلر جذبی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس 5 علوم پنجم دبستان حرکت بدن

دانلود پاورپوینت درس 5 علوم پنجم دبستان حرکت بدن
دانلود پاورپوینت درس 5 علوم پنجم دبستان حرکت بدن

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

دانلود پاورپوینت پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم
دانلود پاورپوینت پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

دانلود پاورپوینت ایرواشر

دانلود پاورپوینت ایرواشر
دانلود پاورپوینت ایرواشر

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

دانلود پاورپوینت اختلالات روان تنی (سایکوسوماتیک)

دانلود پاورپوینت اختلالات روان تنی (سایکوسوماتیک)
دانلود پاورپوینت اختلالات روان‌تنی (سایکوسوماتیک)

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان