گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته پاورپوینت

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه شهید بهشتی

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه شهید بهشتی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،پروپوزال ، سمینار و 62 اسلاید و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه آزاد

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه آزاد
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،پروپوزال ، سمینار و 62 اسلاید و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه علم و صنعت

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه علم و صنعت
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،پروپوزال ، سمینار و 62 اسلاید و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه تهران

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه تهران
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،پروپوزال ، سمینار و 62 اسلاید و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه صنعتی شریف

قالب پاورپوینت ارائه دانشگاه صنعتی شریف
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،پروپوزال ، سمینار و 62 اسلاید و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون

قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون
قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی

قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی
قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت

قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت
قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی

قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی
قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

قالب پاور پوینت با موضوع دیابت

قالب پاور پوینت با موضوع دیابت
قالب پاور پوینت با موضوع دیابت

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی

قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی
قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 54,000 تومان

پاور پوینت خط نستعلیق

پاور پوینت خط نستعلیق
این پاور پوینت توضیحات کلاسی مربوط به خط نستعیلق می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

جنگلهای مناطق استوایی (حاره ای)

جنگلهای مناطق استوایی (حاره ای)
جنگلهای مناطق استوایی(حاره ای)

توضیحات بیشتر

دانلود 45,600 تومان

مدیریت منابع آب و روش های ساده تامین آب در شرایط اضطراری

مدیریت منابع آب و روش های ساده تامین آب در شرایط اضطراری
مدیریت منابع آب و روش های ساده تامین آب در شرایط اضطراری

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

تهیه ی نقشه های هیپسومتری با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS

تهیه ی نقشه های هیپسومتری با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS
تهیه ی نقشه های هیپسومتری با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

پاورپوینت، اجرای سقف کاذب و کامپوزیت، 50 اسلاید،powerpoint

پاورپوینت، اجرای سقف کاذب و کامپوزیت، 50 اسلاید،powerpoint
دانلود پاورپوینت با موضوع اجرای سقف کاذب و کامپوزیت در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 50 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

قالب پاورپوینت صنعتی

قالب پاورپوینت صنعتی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,800 تومان

تم پاورپوینت حرفه ای پزشکی

تم پاورپوینت حرفه ای پزشکی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 24,000 تومان

قالب پاورپوینت آماده ساختمان

قالب پاورپوینت آماده ساختمان
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای

قالب پاورپوینت حرفه ای
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

تم پاورپوینت حرفه ای سایبری

تم پاورپوینت حرفه ای سایبری
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 16,800 تومان