گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته جزوه های درسی

جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه

جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه
جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه مجموعه های فازی

جزوه مجموعه های فازی
جزوه مجموعه های فازی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

آموزش نرم افزار msp

آموزش نرم افزار msp
آموزش نرم افزار msp

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه فولاد

جزوه فولاد
جزوه فولاد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

گزارش کار فیزیک

گزارش کار فیزیک
گزارش کار فیزیک

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

جزوه فیزیک 2

جزوه فیزیک 2
جزوه فیزیک2

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

جزوه آز معماری

جزوه آز معماری
جزوه آز معماری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه کنترل اتوماتیک

جزوه کنترل اتوماتیک
جزوه کنترل اتوماتیک

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه شبکه های کامپیوتری

جزوه شبکه های کامپیوتری
جزوه شبکه های کامپیوتری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه طراحی الگوریتم

جزوه طراحی الگوریتم
جزوه طراحی الگوریتم

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه کلک های عربی کنکور

جزوه کلک های عربی کنکور
جزوه کلک های عربی کنکور

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه شیمی 3

جزوه شیمی 3
جزوه شیمی 3

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

جزوه ریاضی پیش دانشگاهی

جزوه ریاضی پیش دانشگاهی
جزوه ریاضی پیش دانشگاهی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

جزوه فصل گیاهی (تجربی)

جزوه فصل گیاهی (تجربی)
جزوه فصل گیاهی (تجربی)

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

آنالیز عددی 1

آنالیز عددی 1
کتابی کامل و اسان برای یادگیری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن
کتابی کامل برای یادگیری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
کتابی کامل برای یادگیری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
کتابی کامل برای یادگیری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

کتاب استاتیک

کتاب استاتیک
اسون همه چیو یاد بگیر

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی)

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی)
کتابی کامل برای یادگیری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

کتاب سیگنالها

کتاب سیگنالها
کتابی کامل برای یادگیری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان