گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته شهرسازی

تاسیسات و زیر ساخت های شهری

تاسیسات و زیر ساخت های شهری
تاسیسات و زیر ساخت های شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری
اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

مبلمان شهری

مبلمان شهری
مبلمان شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

استخراج زیرزمینی

استخراج زیرزمینی
استخراج زیرزمینی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,600 تومان

طراحی محصول

طراحی محصول
طراحی محصول

توضیحات بیشتر

دانلود 4,800 تومان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک

کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک
کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک

توضیحات بیشتر

دانلود 58,800 تومان

آماده سازی و تفکیک زمین

آماده سازی و تفکیک زمین
آماده سازی و تفکیک زمین

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

نظریه های شهرسازی

نظریه های شهرسازی
نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

نوسازی بافت فرسوده ده ونک

نوسازی بافت فرسوده ده ونک
نوسازی بافت فرسوده ده ونک

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

پاورپوینت کاروانسراها

پاورپوینت کاروانسراها
کاروانسراها

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

اقلیم شناسی سینوپتیک (بررسی رژیم موسمی)

اقلیم شناسی سینوپتیک (بررسی رژیم موسمی)
اقلیم شناسی سینوپتیك (بررسی رژیم موسمی)

توضیحات بیشتر

دانلود 16,800 تومان

پاورپوینت زمین شناسی تاریخی

پاورپوینت زمین شناسی تاریخی
زمین شناسی تاریخی

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

پاورپوینت سدهای آب زیرزمینی

پاورپوینت سدهای آب زیرزمینی
سدهای آب زیرزمینی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,600 تومان

شکل گرایی در معماری معاصر

شکل گرایی در معماری معاصر
شکل گرایی در معماری معاصر

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

فضا در معماری

فضا در معماری
فضا در معماری

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه
چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن
سیر اندیشه ها در شهرسازی رم کولهاس و جهانی شدن

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری محمود توسلی

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری محمود توسلی
خلاصه کتاب طراحی فضای شهریمحمود توسلی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,800 تومان

نوشهرگرایی (New Urbanism)

نوشهرگرایی (New Urbanism)
نوشهرگرایی( New Urbanism)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,200 تومان

طرح یک شهرسازی (شناخت و تحلیل گلشهر کرج)

طرح یک شهرسازی (شناخت و تحلیل گلشهر کرج)
طرح یک شهرسازی( شناخت و تحلیل گلشهر کرج) پروژه کامل کارگاه یک شهرسازی

توضیحات بیشتر

دانلود 57,600 تومان