تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق اعجاز قران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

مقدمه:

بي ترديد شخصيتهاي بزرگي در طول تاريخ وجود داشته اند كه تا مدتها موردتوجه عالميان

بوده اند . اما به دليل محدود بودن آنها در زمان و مكان هيچ گاه نتوانسته اند ابدي باشند.

اما پيامبران شخصيتهايي هستند كه به دليل ارتباط با عالم وحي و عالم بالا و ارتباط با خداوند متعال كه آفريدگار اين جهان است شخصيتهاي ابدي هستند كه هيچگاه فراموش نخواهندشد.

با اين حال پيامبران هر دوره با توجه به مغتضيات زمان ومكان آن دوره و با توجه به ظرفيت انسانها پيامهاي ديني را به آنها منتقل ميكردند بنابرين در دوره هاي مختلف

پيامبران متعددي انسانها را به سوي سعادت رهنمون ساختند.

در اين ميان پيامبر اكرم (ص)به عنوان خاتم پيامبران وبا توجه ظرفيت انسانهاي اين عصر كه ميتوانند برنامه كامل سعادت را دريافت كنند كاملترين دين را كه همانا اسلام است به

همه جهانيان به ارمغان آورد.

بنابراين شناخت پيامبر (ص)به عنوان پيامبر دين اسلام يكي از ضرويات در دين است.

در اين تحقيق سعي شده است تا ابتدا به دو مورد از اعجاز قرآن كه توسط نگارنده با استفاده از نرم افزارهاي قراني به اثبات رسيده پرداخته شود.

و سپس با استفاده از نرم افزارهاي قرآني و تفاسير نمونه و الميزان به تفسير آياتي از قرآن كريم كه در آنها به نام محمد (ص) اشاره شده پرداخته شود .

چكيده:

در قران كريم 4 بار نام پيامبر اكرم (ص)به صراحت با كلمه "محمد" بيان شده است كه اين

به غير از كلمات ومضامين زيادي همچون "رسول" است كه در مواقعي منظور شخص پيامبر

(ص) ميباشد.

سوره هايي كه پيامبر (ص) در آن با نام محمد خطاب شده اند عبارتند از:

آل عمران – آيه 144- مدني

الاحزاب - آيه 40 – مدني

محمد - آيه 2 - مدني

الفتح - آيه 29 - مدني

نكته بسيار بسيار جالب در اين 4 آيه كه در 4 سوره مختلف از قران كريم آمده اين است كه هر جا كلمه محمد (ص) آمده در كنار آن جملاتي همچون" فقط فرستاده خداست " و

"پدر هيچ يك از مردان شما نيست" و... آمده است و اين را ميرساند كه شخصيت پيامبر يك شخصيت الهي بوده و اعمال و رفتارو گفتار ايشان خدائيست و هر كه اعمال پيامبر را انجام

دهد(سنت) يقينا" آن اعمال درست است .

نكته جالب توجه ديگري را كه ميتوان به آن اشاره كرد اين است كه اگر از جزء 1 تا جزء30

قرآن را به ترتيب قرائت كنيم و به كلمه" رسول" دقت كنيم خواهيم ديد كه اولين باري كه

كلمه رسول در قران آمده در جزء 1 سوره بقره ودر آيه 87 آن است ودر آنجا به رسالت

دو پيامبر موسي وعيسي وساير پيامبران پيش از آنها اشاره كرده و اين كه مردم در برابر

پيامبران تكبر كردند و پيام آنها را ناديده گرفتند. وآخرين باري كه كلمه رسول در قرآن آمده

در جزء 30 ودر آيه ي 2 سوره ا لبينه بوده كه در اين سوره به بهانه هاي اهل كتاب اشاره

ميكند كه مي گفتند تا دليل روشني نيافتيم دست از آئين خود بر نمي داريم و ادامه ميدهدكه بعد از آن كه صحيفه پاك نيز بر آنها نازل شد گروهي از انها ايمان نياوردند و خداوند وعده عذاب

سخت به آنها ميدهد .

با توجه به اين كه تفاسير نمونه والميزان اتفاق نظر دارند كه اين سوره در حق پيامبر (ص)ورسالت بحق ايشان نازل گشته مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين سلسه ترتيبات اسامي

پيامبران كه ازپيامبران گذشته آغاز شده وبا پيامبران بزرگواري همچون موسي و عيسي همراه

گشته وبه پيامبر اسلام ختم مي شود دليلي جز اثبات خاتميت پيامبر (ص)ندارد و اين را ميتوان يكي از اعجاز قرآن دانست.

اينك به تفسير 4 آيه مربوطه خواهيم پرداخت:

1)سوره آ ل عمرا ن: در آيه 144 اين سوره كه در جزء 3قرآ ن كريم قرار دارد آمده است :

"محمد(ص)فقط فرستاده خداست و پيش از او فرستادگان ديگري نيز بودند آيا اگر او بميرد

ويا كشته شود شما به عقب بر ميگرديد ؟ وهر كس به عقب باز گردد هرگز به خدا ضرر

نميزند و خداوند به زودي شاكران و استقامت كنندگان را پاداش خواهد داد ."

اين آيه نيز ناظر به يكي ديگر از حوادث جنگ احد است و آن اينكه: در همان حال

كه آتش جنگ ميان مسلمانان و بت پرستان به شدت شعلهور بود ناگهان صداي بلند شد و كسي گفت: محمد را كشتم... محمد را كشتم... اين درست همان دم بود كه مردي بنام عمرو بن قميه حارثي سنگ به سوي پيامبر پرتاب كرد، پيشاني و دندان آن حضرت شكست و لب پاين وي شكافت و خون صورت وي را پوشانيد.

در اين موقع دشمن ميخواست پيامبر را به قتل برساند كه مصعب بن عمير يكي از پرچمداران ارتش اسلم جلو حملات آنها را گرفت ولي خودش در اين ميان كشته شد، و چون او شباهت زيادي به پيامبر داشت دشمن چنين پنداشت كه پيغمبر در خاك و خون غلطيده است و لذا اين خبر را با صداي بلند به همه لشگرگاه رسانيد.

انتشار اين خبر به همان اندازه كه در روحيه بت پرستان اثر مثبت داشت در ميان مسلمانان تزلزل عجيبي ايجاد كرد، جمعي كه اكثريت را تشكيل ميدادند به دست و پا افتاده و از ميدان جنگ به سرعت خارج ميشدند، حتي بعضي در اين فكر بودند كه با كشته شدن پيامبر از آين اسلم برگردند و از سران بت پرستان امان بخواهند، اما در مقابل آنها اقليتي فداكار و پايدار همچون علي )عليه السلام( و ابو - دجانه و طلحه و بعضي ديگر بودند كه بقيه را به استقامت دعوت ميكردند از جمله انس بن نضر به ميان آنها آمد و گفت: اي مردم اگر محمد )صلي الله عليه وآله وسلم( كشته شد، خداي محمد كشته نشده، برويد و پيكار كنيد و در راه همان هدفي كه پيامبر كشته شد، شربت شهادت بنوشيد، پس از ايراد اين سخنان به دشمن حمله نمود تا كشته شد، ولي به زودي روشن گرديد كه پيامبر زنده است و اين خبر اشتباه بوده است يا دروغ، آيه فوق در اين مورد نازل گرديد و دسته اول را سخت نكوهش كرد.

تفسير: فرد پرستي ممنوع

و ما محمد ال رسول قد خلت من قبله الرسل ا فان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم:

با استفاده از حوادث جنگ احد آيه حقيقت ديگري را به مسلمانان ميآموزد و آن اينكه اسلم آين فرد پرستي نيست و به فرض كه پيامبر در اين ميدان شربت شهادت مينوشيد وظيفه مسلمانان بدون ترديد ادامه مبارزه بود، زيرا با مرگ يا شهادت پيامبر، اسلم پايان نمييابد بلكه آين حقي است كه تا ابد جاويدان خواهد ماند.

مسله فرد پرستي يكي از بزرگترين خطراتي است كه مبارزات هدفي را تهديد ميكند، وابستگي به شخص معين اگر چه پيامبر خاتم باشد مفهومش پايان يافتن كوشش و تلش براي پيشرفت، به هنگام از دست رفتن آن شخص است و اين وابستگي يكي از نشانههاي بارز عدم رشد اجتماعي است.

مبارزه پيامبر ) صلي الله عليه وآله وسلم ( با فرد پرستي يكي ديگر از نشانههاي حقانيت و عظمت او است زيرا اگر او به خاطر شخص خويش قيام كرده بود لزم بود اين فكر را در مردم تقويت كند كه همه چيز به وجود او بستگي دارد و اگر او از ميان برود همه چيز پايان خواهد يافت، ولي رهبران راستين همانند پيغمبر اكرم ) صلي الله عليه وآله وسلم ( هيچگاه مردم را به چنين افكاري تشويق نميكنند، بلكه به شدت با آن مبارزه ميكنند، و به آنها ميگويند: هدف ما، از خود ما بالتر است و هرگز با نابودي ما نابود نخواهد شد و لذا قرآن با صراحت در آيه فوق ميگويد: محمد تنها فرستاده خدا است، پيش از او هم فرستادگاني بودند كه از دنيا رفتند آيا اگر او بميرد يا كشته شود بايد شما سير قهقراي كنيد؟ و به آين بت پرستي بازگرديد؟ جالب توجه اينكه: در آيه براي بيان سير قهقراي جمله انقلبتم علي اعقابكم به كار رفته است، زيرا اعقاب جمع عقب )بر وزن خشن( به - معني پاشنه پا است بنا بر اين انقلبتم علي اعقابكم

به معني عقب گرد ميكنيد ميباشد و آن تصوير روشني است از سير قهقراي و ارتجاع به معني واقعي است منتها از كلمه ارتجاع صريحتر و روشنتر است و من ينقلب علي عقبيه فلن يضر الله شيا سپس ميفرمايد: آنها كه عقب گرد كنند و به دوران كفر و بت پرستي باز گردند تنها به خود زيان ميرسانند نه به خدا زيرا با اين عمل نه تنها چرخهاي سعادت خود را متوقف ميسازند بلكه آنچه را بدست آوردهاند نيز به سرعت از دست خواهند داد.

و سيجزي الله الشاكرين در پايان آيه به اقليتي كه در جنگ احد علي رغم همه مشكلت و انتشار خبر شهادت پيغمبر، دست از جهاد برنداشتند اشاره كرده و كوششهاي آنها را ميستايد و آنها را به عنوان شاكران و كساني كه از نعمتها در راه خدا استفاده كردند معرفي ميكند و ميگويد: خداوند اين شاكران را پاداش نيك ميدهد.

درسي را كه اين آيه در باره مبارزه با فرد پرستي ميدهد درسي است براي همه مسلمانان در همه قرون و اعصار، آنها بايد از قرآن بياموزند كه مسال هدفي هرگز نبايد قام به شخص يا اشخاص باشد بلكه بايد بر محور يك سلسله اصول و تشكيلت ابدي دور بزند كه با تغيير افراد يا فوت آنانپرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file50_1384577_2210.zip53.5k