تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق حسابرسي در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن

دانلود تحقیق حسابرسي در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن

مقدمه:

افزايش روزافزون انواع مختلف اشياء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصين حسابداري، حسابرسي و بطور كلي متخصصين امور مالي را بخود جلب كرده است.

مسئله رسيدگي انبوه اسناد حسابداري در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . . ) مشكلي است كه از طرف محققين امور مالي (حسابدارها و حسابرس‌ها) بايد به عنوان مسئله مهم حل گردد.

يكي از روش‌هائي كه بطور كلي در علوم اجتماعي نقش اساسي براي مشاهده و پردازش و تحليل وجود دارد. (و گاهي اوقات منحصر به فرد مي‌باشد)، روش‌هاي علم آمار و آمار رياضي است.

نتايج مشاهدات انبوه مربوط به امور مالي (منجمله حسابداري و حسابرسي) نيز در حال حاضر مي‌تواند با روش‌هاي اين علوم مورد مطالعه قرار گيرد.

البته مدت زماني طولاني نيست كه در ايران نيز در بعضي مسائل امور مالي (حسابداري و حسابرسي) از روش هاي آمار بخصوص از روش‌هاي نمونه‌گيري در آمار رياضي براي مطالعه مسائل حسابداري بخصوص بازرسي كيفيت اسناد حسابداري استفاده شده است. مثلاً يكي از سازمان‌هائي كه براي رسيدگي به انبوه اسناد حسابداري خود از آناليز دنباله‌اي با موفقيت استفاده كرده است ديوان محاسبات در زمان رياست آقاي صفاتي دزفولي است. نويسنده اميدوار است كه بعد از آن نيز دستگاه‌ها و مؤسسات بتوانند از اين[1] روش‌هاي كارا استفاده كنند

1- مفاهيم و روش هاي آماري

براي مطالعه و توصيف عميق‌تر جامعه و توزيع صفت متغير در آن، نياز به مفاهيم و روش‌هاي سطح بالا و پيشرفته، بخصوص روش‌هاي تحليلي لازم است كه امكان استفاده از گنجينه علوم رياضي (آناليز رياضي، آمار رياضي، و نظريه احتمال و ديگر شعب رياضي) را بدهد.

براي اين منظور بايد «الگوي رياضي»[2] كه در مطالعه جامعه جانشين آن جامعه، يا جانشين «توزيع متغير» در آن جامعه باشد، ساخته شود.

يكي از مناسب‌ترين الگوهاي رياضي براي بيان توزيع صفت متغير، توزيع كميت‌هاي تصادفي است كه يكي از موضوع‌هاي مهم نظريه احتمال است. از علم آمار و آماررياضي ميدانيم كه به دلايل زير همواره دسترسي به تمامي اعضاي جامعه آماري (مجموعه عناصر مورد مطالعه با روش‌هاي آماري) از نظر صفت متغير مورد مطالعه ممكن نيست:

1- بزرگ‌ بودن حجم جامعه، كه از نظر اقتصادي مشاهده تمامي آن امكان‌پذير نباشد.

2- انهدام يا تغيير اعضاي جامعه بر اثر مشاهده (مثلاً تعيين عمر مفيد لامپهاي الكتريكي ساخته شده در يك مؤسسه توليدي معين باعث از بين رفتن لامپها مي‌شود) و اين گونه جامعه‌ها كم نيستند.

3- نامحدود بودن جامعه

بنابراين در چنين وضعي بايد فقط به مشاهده تعداد محدودي از اعضاي جامعه كه بتواند كمابيش نمايشگر[3] جامعه باشد، بسنده كرد. به عبارت ديگر ، بايد فقط زير مجموعه‌اي از اعضاي جامعه را تحت مشاهده قرار داد.

براي انجام مشاهده آماري (در زير مجموعه استخراج شده)، بايد نوع و روش مشاهده را انتخاب كرد: اين انتخاب بايد با توجه به هدف بررسي آماري، با توجه به درجه صحت نتايج آن ، و همچنين با توجه به منابعي كه براي انجام بررسي در نظر گرفته شده است، انجام گيرد.

بسته به چگونگي ثبت واقعيت‌ها يعني حالت يا مقدار صفت متغير مشاهده شده، مشاهدات را به مشاهدة مداوم (جاري) و مشاهدات غيرمداوم (غيرجاري يا با فواصل) تقسيم مي كنند.

در مشاهده مداوم، تغييرات در حالت‌هاي اعضا يا عناصر جامعة مورد مشاهده، به محض وقوع يا ظهور آنها ثبت مي‌شود. مثلاً مشاهده «زايمان»، «مرگ و مير» ، «ازدواج» و . . .  در همان زماني كه براي عضو جامعه اتفاق مي‌افتد، ثبت مي‌شود. ولي در مشاهدات غيرمداوم، حالت‌هاي صفت براي عضو جامعه مورد مطالعه، در فاصله‌هاي زماني معين برحسب «لحظات» (زماني) معين ثبت مي‌شود.

بسته به حجم (تعداد) اعضا يا عناصر جامعه كه مشاهده مي‌شوند، مشاهدات به دو دسته، مشاهدات سرتاسري يا «تمام جامعه» و مشاهدات غير سرتاسري يا ناتمام، طبقه‌بندي مي‌شوند.

مشاهده را در حالتي سرتاسري يا تمام شماري جامعه گويند كه براي تمامي اعضاي جامعه، بدون استثناء حالتها يا مقادير صفت متغير مشخص گردد.

مثلاً در سرشماري جمعيت كشور در سال معين، صفت‌هاي متغير بدون استثنا براي هر يك از اعضاي جمعيت ايران ثبت مي‌شود.

هر مشاهده‌اي كه تمامي اعضاي جامعه را (بدون استثناء) در برنگيرد، و فقط زيرمجموعه‌اي از آن را، يا جزئي از آن را، در برگيرد، مشاهده غير سرتاسري يا مشاهدة ناتمام ناميده مي‌شود.

در اين حالت، خود جامعه مورد مطالعه «جامعه كل[4]» يا «جامعه اصلي[5]» و در برابر آن، زيرمجموعه مورد مشاهده را «زيرجامعه[6]» يا «نمونه[7]» نامند.

بسته به اين كه چه ضوابط يا چه عواملي در تشكيل يا استخراج زير جامعه (نمونه) در نظر گرفته شده باشد، با انواع مختلف مشاهده غيرسرتاسري وزير جامعه‌هاي متفاوت سرو كار پيدا مي‌كنيم كه در بندهاي بعدي راجع به بعضي از انواع مهم آنها بحث خواهيم كرد.

همانطور كه در بخش بالا گفته شد، بايد كوشش كرد كه زير جامعه يا نمونه استخراج شده از جامعه، نمايشگر جامعه يا، به عبارت ديگر، نمايشگر توزيع صفت متغير در جامعه باشد. در غير اين صورت زير جامعه ارزش خود را در شناساندن چگونگي توزيع صفت متغير يا در شناساندن ساختار جامعه از نظر صفت متغير مورد نظر، يا در شناساندن هر ويژگي از صفت يا جامعه كه زير جامعه براي مطالعه آن استخراج شده است، از دست ميدهد.

براي اين منظور بايد نتايج مشاهدات در زير  جامعه يا نمونة استخراج شده، قابل تعميم به جامعه باشد. پس اين سئوال پيش مي‌آيد كه زير جامعه چه شرط‌هايي را بايد تأمين نمايد تا نتايج مشاهده آن قابل تعميم به جامعه باشد؟

چگونگي شرايط، و بر اساس آن، قضاوت راجع به چگونگي توزيع صفت در جامعه، بوسيله يك زير جامعه، در يكي از علوم رياضي مطالعه مي‌شود كه آمار رياضي نام دارد. خود آن، يعني آمار رياضي نيز بر يكي ديگر از علوم رياضي كه نظريه احتمال نام دارد ، استوار است.

بنابراين، براي اينكه بتوانيم بر اساس زير جامعه نسبت به جامعه و نسبت به نمايشگر بودن[8] زير جامعه يا نمونه قضاوت كنيم، دو روش به كار مي رود:

1- انتخاب اعضا به طريق احتمال[9] ، يا به طريق تصادفي[10].

2- انتخاب با تصميم قبلي.

بدين جهت، چنين به نظر مي‌رسد كه در مطالعه هر طريقه انتخاب، عاقلانه اين باشد كه دو عامل را به حساب آوريم:

الف: بودن يا نبودن مكانيسم احتمال در انتخاب اعضاء

ب: عيني بودن يا نبودن روش استخراج اعضاء براي زير جامعه.

معناي عيني بودن واضح است و «چند معنايي» نمي‌باشد. هر شخص استخراج كنندة زير جامعه همان زيرجامعه‌اي را بدست خواهد آورد كه شخص ديگر نيز بدست مي‌آورد (يعني زير جامعه‌اي با همان ويژگي كه ديگري بدست آورده است). ولي عيني نبودن، يعني ذهني بودن [11] به اين معناست كه به شخص استخراج كننده زير جامعه اجازه داده شده است كه بر قضاوت شخص خود، يا به احساس خود در تعيين «خوب بودن» زير جامعه اتكا  كرده انتخاب را انجام دهد.

هر يك از اين عوامل را در دو سطح در نظر گرفته چهار نوع زير جامعه (نمونه) را ميتوان از هم باز شناخت، كه در جدول زير آورده مي‌شود.


[1] - در زبان فارسي سه كتاب وجود كه آمار توصيفي در آنها نسبتاً كاملتر و در سطح بالا بيان شده است:

  • مفاهيم اساسي آماري بخش يك و دو ، تأليف علي مدني، از انتشارات مدرسه عالي حسابداري
  • آناليز آماري، جلد يك تأليف علي مدني، از انتشارات مدرسه عالي بيمه
  • آمار توصيفي، تأليف ژراركالت، ترجمه حسن صادقي، از انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

[2] - Mathematical model

[3] - Representative

[4] - General Population

[5] - The Fundamental Population

[6] - Subpopulation

[7] - Sample

[8] - Representativeness

[9] - Probabilistic method

[10] - Random method

[11] - Subjectivity

 

فایل ورد 20 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2014032_4528.zip37.7k