تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين

دانلود تحقیق ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين

مقدمه:

امروزه با گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت و همچنين توسعه جابجايي افراد و كالاها ين مراكز جمعيتي، اقتصادي و خدماتي در سطح شهرها، استفاده روز افزون از وسايل نقليه به صورت امري اجتناب ناپذير درآمده است. در واقع با افزايش قابليت تحرك انسان، اتومبيل محدوديتهاي جغرافيايي را كاهش داده و آزادي انشعاب بيشتري در مورد محل زندگي و كار، برقراري ارتباطات و فعاليتهاي اجتماعي و تفريحي براي افراد فراهم نموده است. در عصر حاضر استفاده از وسايل نقليه به ويژه اتومبيل، به عنوان بخشي جدا نشدني از زندگي روزمره در آمده است. اما از سوي ديگر، گسترش استفاده از اتومبيل، آثار زيان بار متعددي را نيز بهمراه داشته است. تلفات جاني و خسارات مالي ناشي از حوادث رانندگي، افزايش آلودگي هوا و صوتي، اتلاف زمان‌هاي زيادي در تراكم ترافيك شهرها و آثار سوء رواني ناشي از آن، از جمله پيامدهاي منفي توسعه استفاده از وسايل نقليه موتوري مي باشد. در بسياري از كشورهاي جهان دوران ساخت معابر جديد در شهرها به سر آمده و در اين كشورها به استفاده بهينه از شبكه معابر موجود تاكيد مي شود.

كه اين امر از طريق بهينه سازي و مديريت ترافيك صورت مي گيرد. اين مطالعات بمنظور ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين در محدوده مورد مطالعه انجام گرفت بنحوي كه با ارائه طرحها و پيشنهادات كارشناسي در كوتاه مدت و با هزينه نسبتاً كم توسط شهرداري دهندگان قابل اجرا باشد. همچنين مطالعات انجام شده از طريق بازديدهاي محلي و برداشت هاي كمي و كيفي و بر مبناي بررسي كارشناسي و قضاوتهاي مهندسي و ضوابط و استانداردهاي معتبر بعمل آمده است.

در اين مطالعات ابتدا وضعيت موجود معبر و نواقص و معضلات كنوني آن بررسي مي‌شود و سپس طرحهاي فرادست در محدوده اين خيابان بررسي شده و در نهايت محصول مطالعات كه شامل گزارشات و نقشه هاو طرحهاي پيشنهادي مي باشد ارائه خواهد شد.

 


حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 1

پريود زماني

شمال به جنوب

جنوب به شمال

12:15-12:00

11

9

12:30-12:15

17

11

12:45-12:30

16

31

13:00-12:45

19

24

حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 2

پريود زماني

غرب به شرق

شرق به غرب

12:15-12:00

9

9

12:30-12:15

5

6

12:45-12:30

17

9

13:00-12:45

11

14

حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 3

پريود زماني

غرب به شرق

شرق به غرب

12:15-12:00

23

37

12:30-12:15

17

35

12:45-12:30

13

27

13:00-12:45

16

28

حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 4

پريود زماني

شمال به جنوب

جنوب به شمال

12:15-12:00

39

43

12:30-12:15

48

58

12:45-12:30

74

126

13:00-12:45

62

72

حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 5

پريود زماني

غرب به شرق

شرق به غرب

12:15-12:00

29

36

12:30-12:15

29

25

12:45-12:30

38

39

13:00-12:45

29

36

 
تحليل گذرگاههاي عابر پياده در حواشي ميدان:

مطالعات سرعت نشان مي دهد كه سرعت 85% آماري وسائط نقليه در دو مدخل ورودي به ميدان در حد km/h50 و بالاتر محاسبه شده است. گرچه در پاره اي از ضوابط فني و آئين نامه اي اعلام شده چنانچه سرعت وسائط نقليه بالاتر از km/h50 تشخيص داده شود توصيه گرديده از احداث گذرگاه عرضي عابر پياده اجتناب شود، با اين وصف بنا به وضعيت خاص محل (تقاطع و ميدان) و با توجه به موقعيت شهري بودن نياز به يك گذرگاه ايمن و مطمئن (همسطح ويژه يا غيرهمسطح) بنا به حجم 30 درصدي وسائط نقليه سنگين، وجود مدارس ابتدايي و تردد عرضي نسبتاً قابل توجه عابرين و مسافرين مشاهده مي گردد. حدود 35% عابرين از وضعيت نامنظم تردد در محدوده ميدان پيروي مي نمايند اين موضوع علاوه بر ايجاد احتمال وقوع حوادث و به كرات، موجب تاخير ها و توقفهاي ناگهاني وسائط نقليه مي شود. عرض نسبتاً زياد خطوط گردشي داخل ميدان، عدم كاليبراسيون صحيح سيستم عبوري عابر پياده موجب گرديده در اكثر نقاط عابرين بصورت ايستاده در سطوح سواره متوقف و اعتنايي به خطرات احتمالي برخورد با وسائط نقليه نداشته باشند. براي رانندگان نيز هيچگونه علائم عمودي يا افقي بمنظور آگاهي و اعلان خطر وجود ندارد. عابرين پياده در محلهاي گذرگاهها در معرض خطرات جدي بوده، بطوريكه عمدتاً مشاهده مي شود بمنظور عبور از سمت شمالي به جنوبي يا بالعكس همواره سعي بر پناه و استفاده اجباري از محدوده داخلي ميدان را دارند. با افزايش حجم تردد وسائط نقليه و سرعت آنها بيم آن رفته كه آمار تصادفات و بويژه تصادفها (عابر با وسيله) افزوني يافته و بعنوان شاخصي مهم بر كيفيت تردد ميدان (L.O.S) تاثير منفي اعمال نمايد.

گرچه در حال حاضر بواسطه عريض بودن لاين هاي حركتي و حجم پائين وسائط نقليه، سطح كيفي (LOS) ميدان در وضعيت مناسبي (B,A) عمل نموده اما استفاده غير اصولي و منطقي از محدوده و حواشي ميدان مانند وجود دكه هاي ناموزون، وجود دستفروشها در سطوح سواره، توقف غير مجاز وسائط نقليه در ميدان و شاخه هاي مرتبط، كاربري نامتعارف اطراف (تعميرگاهها و…) ميل به كاهش سطح كيفي ميدان را افزايش داده بطوريكه فاكتورهاي فوق الذكر بطور مستقيم و غيرمستقيم تاثير بسزايي را بر كاهش ايمني تردد عابرين خواهند داشت.

عبور عابرين پياده از عرض سواره رو هميشه دردسر آفرين بوده و باعث كندي تردد وسايل نقليه، كاهش ظرفيت معابر، افزايش تاخير جريان حركت (مخصوصاً در ميدان و تقاطعها) و همچنين تصادفات وسائط نقليه با عابرين پياده مي گردد. شايان ذكر است كه براساس آمار منتشر شده توسط سازمان پزشكي قانوني كشور، 37 درصد متوفيات ناشي از تصادفات ايران را عابرين پياده تشكيل مي دهند. اولين تصادف وسيله نقليه كه منجر به كشته شدن يك انسان گرديد، تصادف وسيله نقليه با عابر بود و در كشورها نيز اولين قرباني تصادفات يكي از هنرمندان كشورمان بود كه هنگام عبور از خيابان در اثر تصادف جان خود را از دست داد. انجام اقدامات لازم بمنظور تامين ايمني لازم براي عبور اين عابرين از يكطرف و ارائه آموزشهاي لازم براي عابرين از طرف ديگر باعث شده است كه كشورهاي توسعه يافته تا حد زيادي بتوانند مقوله ناخوشايند تصادفات عابرين را تحت كنترل در بياورند، ولي متاسفانه خيابانها و شبكه راههاي كشور ما تبديل به قتلگاهي براي عابرين شده است به نحوي كه در سال 1380 در حدود 7300 نفر عابر در اثر تصادفات رانندگي كشته شدند.

بررسي آمار متوفيات ناشي از تصادفات براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف نشان مي دهد كه عابرين داراي بالاترين درصد در بين ساير گروههاي كشته شده در تصادفات مي باشد. همچنين موتور سواران بيش از 10 درصد كل فوتي هاي ناشي از تصادفات را تشكيل مي دهند كه جاي تامل دارد. جدول ذيل تعداد و درصد متوفيات ناشي از تصادفات را براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف در سال 1378 را نشان مي دهد.

تعداد و درصد متوفيات ناشي از تصادفات براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف- سال 1378

وضعيت متوفي به هنگام تصادف

تعداد متوفيات

درصد متوفيات ناشي از تصادفات براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف

عابر

5597

2/37

سرنشين

4795

9/31

راننده

2732

2/18

موتورسوار

1921

7/12

جمع كل

15042

100

 

بطور كلي گذرهاي پياده به منظور جداسازي زماني يا مكاني ترافيك پياده و سواره ايجاد مي شود. از اين رو مكانيابي و احداث صحيح اين تسهيلات نقش مهمي در بهبود ايمني و گردش ترافيك پياده دارد. از سوي ديگر، احداث و نگهداري گذرهاي پياده هزينه هاي قابل ملاحظه اي در بر دارد كه خود بيانگر ضرورت مطالعه و بررسي دقيق احداث آنهاست. طبق مشخصات فني موجود چنانچه عرض سطح سواره بيش از 10 متر باشد بايد احداث جزيره مياني مد نظر قرار گيرد. در اينصورت پياده ها تشويق به عبور از عرض خيابان در دو مرحله خواهند شد. بديهي است هدف از احداث گذرگاه عرضي همسطح پياده، اولاً هدايت عابرين از مسير معين، ثانياً آگاه نمودن رانندگان از احتمال وجود پياده در عرض مسير است. همچنين به واسطه ايجاد تمركز عابرين در نواحي انتخاب شده موجب كاهش برخوردهاي احتمالي بين وسائط نقليه و پياده ها مي شود. اين نكته حائز اهميت است كه گذرگاههاي عرضي همسطح بايد صرفاً در محلهاي مورد نياز احداث شوند.

بررسي وضعيت گذرگاه عرضي (ضلع شرقي ميدان امام) عابر (موقعيت شماره4):

طي مطالعات بعمل آمده سرعت نقطه‌اي وسائط نقليه ائيكه به ميدان نزديك مي‌شوند ميزان سرعت 50% آماري و 85% آماري به ترتيب 49 و 67 كيلومتر بر ساعت محاسبه شده اند لذا بجهت اهميت موضوع عابر موضوع از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.


حجم عابر پياده در ساعت اوج               نفر/ ساعت                     P=583

حجم وسائط نقليه در ساعت اوج           وسيله/ساعت                  V=1342

 

 

- براساس نمودار مربوط به معيارهاي پيشنهادي احداث گذرگاه عرضي پياده نتيجه مي شود موقعيت شماره 4 (ابتداي بلوار امام شافعي)  گذرگاه از نوع چراغدار تفكيك شده توسط رفوژ مياني توصيه و تاكيد مي گردد.

مرحله 2: بررسي و محاسبه جهت گذرگاه غيرهمسطح:

براساس ميزان حجم عابر پياده و وسيله نقليه و همچنين سرعت 85% و 98/5 آماري (نفر/ساعت 583 و وسيله/ساعت 1342 و كيلومتر/ساعت 49 و كيلومتر/ساعت67) و مطابق با جدول نمونه ضوابط پايه موجود در ايالت اوهايو (1981)و اوماها (1971) و سن ديه گو (1971) گذرگاه مربوطه كليه شرايط لازم بمنظور ايجاد گذرگاه ويژه (كنترل توسط كليه علائم عمودي و افقي) و گذرگاه فاقد چراغ راهنمايي و نهايتاً احداث روگذر را دارا مي باشد. گرچه كليه پارامترهاي ذكر شده جهت تحليل و نتيجه‌گيري لازم و تا اندازه اي بنا به شرايط و موقعيت مكاني كفايت مي نمايد اما بدليل حساسيت موضوع از روشها و ديگر ضوابط مورد بررسي قرار مي گيرد.

از ديگر روشهاي تحليل استفاده از نمونه ضوابط امتيازي (طبقه بندي براساس اولوليت) و مطابق با تحقيقات و نتايج بعمل آمده در ايالات متحده (سياتل و ماساچوست) مي باشد.

                                        نسبت حجم وسايل نقليه به عابر پياده :

1342+583 = 1925

VPeak = 1342  veh/h

X = كل ترافيك روزانه    

VPeak = (8% تا 10%).X

1342 = (0.08).X                   X=16,775 veh/h

VPed(peak)= 583

 

VPed = 4858 حجم عابر پياده (روزانه)                    

VVeh+VPed = 16775+4858=21633

 

از جدول  نمره امتياز : 40

* تصادفات  براساس آمار 5 ساله ميدان 2 مورد تصادف منجر به جرح وجود داشته است.

 نمره امتياز: 10

* مدرسه ابتدايي  موجود مي باشد  نمره امتياز : 10

* گذرگاه خط كشي شده در مدرسه  موجود نمي باشد  نمره امتياز: صفر

* گذربان بزرگسال مدرسه  وجود ندارد  نمره امتياز: صفر

* مسافت ديد  عرض خيابان = 34متر

34-3.3=30.7

 

 : امتياز

* جزيره مياني غيرهمسطح  امتياز: 4

  1. 6+4 = 22.4 امتياز

IF Total

Result : Total =

براساس روش سياتل تاكيد و اسراسر بر ساخت گذرگاه غيرهمسطح نمي باشد.

اما براساس روش ماساچرست:

* نسبت حجم وسايل نقليه بر عابر پياده:

از جدول  40 امتياز

* تصادفات  10 امتياز

* گذرگاه خط كشي شده در مدرسه  ندارد  صفر

* مدرسه ابتدايي  دارد  10 امتياز

* مدرسه راهنمايي يا دبيرستان  ندارد  صفر

* گذربان بزرگسال مدرسه  ندارد  صفر

* مسافت ديد  مسافت ديد بواسطه گنبدي بودن محل  5 امتياز

* عرض خيابان           34/3.3=10.3

امتياز                            2=20.6* 10.3

* جزيره مياني مرتفع  دارد  4 امتياز

* جزيره مياني همسطح  ندارد  صفر

Total = 89.6        امتياز كل       

IF Total

همانطوريكه ملاحظه مي شود در دستور ماساچوست براحداث گذرگاه غيرهمسطح توصيه و تاكيد مي شود.

استفاده از شاخصهاي تركيبي موجود ضوابط

1- حجم وسائط نقليه (V):

الف- روش ويكتوريا:

 

1342 > 750               OK

ب- روش استراليا:

 

1342 > 1000             OK

ج- روش امريكا:

ADT = 10000

16775 > 10000          OK

2- حجم عابر پياده:

الف- روش ويكتوريا:                          وجود كودكان جهت عبور  OK

ب- روش استراليا:                              وجود كودكان جهت عبور  OK

ج- روش امريكا:                                وجود كودكان در ساعت صبح  OK

3- سرعت وسائط نقليه:

 

 

 

فایل ورد 67 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2016880_8211.zip85.3k