تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق طرح كانون هاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد

دانلود تحقیق طرح كانون هاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد

چكيده:

بخشي وسيعي از كشور ايران از شرايط حاد اقليمي خاصه خشكي رنج مي برد و در آن مناطق خشكسالي هاي متوالي نيز فشار را بر محيط بيشتر مي كند و پديده بيابانفزاني را افزايش مي دهد. براساس طرح شناسائي كانون هاي بحراني فرسايش بادي، 170 كانون بحراني فرسايش بادي را در 14 استان بياباني داريم. كه در استان يزد 19 مورد مشاهده مي شود. كه يكي از پرخسارت ترين آن ها منطقه ميبد- صدوق هست كه نياز به طرح مطالعاتي اجرائي دارد.

محدود مطالعاتي در حدود 1379 هكتار وسعت داشتند و در ضلع جنوبي يزد- ميبد حدفاصل كيلومتر 30 تا 45 واقع شده و اين محدوده بخشي از دشت يزد – اردكان مي باشد و به دليل موقعيت خاص توپوگرافي و شراي حساس ژئومورفولوژي همواره در معرض فرسايش بادي و شكل گيري رخساره هاي فرسايش بادي است.

نتايج مطالعات بايد بيانگر آن است كه ، از نظر فيزيوگرافي : دشت با شيب 1% دامنه ارتفاعي 1116 تا 1160 متر مي باشد، متوسط بارندگي ساليانه در حدود 64 ميليمتر و متوسط درجه حرارت 21  و حداقل مطلق آن 16- ودرسال تنها يك ماه مرطوب دارد. اقليم آن فرا خشك مي باشد. ( روش دو مارتن) جهت بادهاي غالب عمدتاً شمالغرب بوده و ميانگين سرعت 5/4 و جهت وزي بادهاي شديد غربي تا جنوب غربي است.

منابع آب تماماً زير زميني و در عمق 60 تا 220 متري مي باشد در هر ساله 50 سانتيمتر افت دارد و كيفيت آن هم نامناسب است.

از نظر زمين شناسي مواد تشكيل دهنده، رسوبات كوارترنري متوسط تا ريزدانه مي باشد.

از نظر ژئوموفولوژي، كل محدوده در واحد دست سمر و داراي دو تيپ دست هر بخش آب و پوشيده مي باشد.

رخساره سطوح سنگفرشي در دست هر بخش آب در مقابل فرسايش وضعيت خوبي دارد. در حالي كه، در دست سرپوشيده، رخساره هاي كلرتك و يار دانگ، رخساره هاي دشت رسي همراه باسطوح شلجعي و رخساره هاي تپه ماسه اي حساسترين رخساره ها در آن جا هستند.

خاكهاي منطقه با رژيم رطوبتي اريدريك و تريك و كلاً جزو خاكهاي تحول نيافته مي باشد. و داراي بافت سنگين و تا سبك مي باشد. وجود سخت لاير نمكي و تارسي از محدوديت هاي بيولوژيك در بخش نسبتاً وسيعي از محدوده مي باشد.

بيش از 8962 هكتار از محدوده مطالعاتي (8/78 درصد) = اراضي لخت و بدون پوشش

و در حدود 2187هكتار از محدوده مطالعاتي (2/19 درصد) = اراضي تاغكاري (1527 هكتار سال قبل از 85 و بقيه در سال 1385)

و تنها 230 هكتار از محدوده مطالعاتي (2 درصد) = اراضي كشاورزي

 در حال حاض ر كمربندي اردكان ميبد داراي طول تقريبي 20 كيلومتر و عرض 4/0 متر و مساحت 800 هكتار است. كه با عبور از بخش مياني محدود مطالعاتي در دست احداث است و منطقه و يا جاده طوفان خيز است.

پروژه هاي مديريتي و اجرائي كه پيشنهاد مي شود:

1) مديريت و حفاظت اراضي سنگفرشي و جلوگيري از آشفتگي- به وسعت 2482 هكتار

2) ايجاد بادشكن با نهالكاري تاغ دررخساره هاي پهنه هاي ماسه اي و بخشي از دشتي رسي ها = به دست 2625هكتار

3) مالچ سنگريزه اي در رخساره دست رسي با آثار شلجعي = به وسعت 500 هكتار

4) 4 رديف بادشكن درختي در اطراف جاده + يك ديوار كلي در طرفين جاده = جمعا به وسعت 240 هكتار

5) ايجاد ديوار گلي دررخساره كلوتك و شلجعي ها و سپس نهالكاري بر روي ماسه هاي تثبيت شده = به وسعت 3069 هكتار

6) تهيه طرح و معرفي متقاضيان اجراي ديوار گلي و يا باد شكن زنده دراطراف مزارع و كارخانجات = 230 هكتار

7) از واگذاري عجولانه ارضي منطقه ( خاصه كلوتكها و دشت رسي ها) به دليل پي نگ نامناسب و ايجاد شق و… به بخشي صنعت جلوگيري شود و پس از تأمين آب منطقه در اختيار متقاضيان كشاورزي قرار گيرد و صنعت ها را به سمت دشت سراپانداژ كه قابليت ضعيفي دارند هدايت شوند.

براي پيشنهادات در محدوده 5 سال اعتبار بالغ بر 126 ميليارد نياز فست و اين در حاليست كه بالغ بر 30 ميليارد ريال  هر ساله خسارت به منطقه وارد مي شود ايمد است به طور غير مستقيم هزينه بعد از چند سال تأمين گردد.

- اهداف طرح :

- ارائه راهكارهاي اجرائي براي مهار فرسايش از طريق تعريف پروژه هايي كه ضمن كاهش فرسايش، و گرد وغبار از خسارات بكاهد.

- ايجاد زمينه اي براي شرايط زيستي بهتر و كاهش مهاجرت

- اثرات مثبت ايجاد شده در اثر اجراي طرح بر روي مناطق دورتر

ضرورت اجراي طرح :

از آنجايي كه يزد همواره در معرض هجوم ماسه هاي روان و وقوع طوفانهاي گرد وخاك قرار دارد و بعضي از محققان هم منشأ تپه هاي ماسه اي دشت يزد- اردكان را كلوتك هاي كانون بحراني ميبد- صدوق معرفي نموده اند.

و از آنجايي كه خسارت فيزيكي و زيستي ناشي از آنها 54 ميليارد ريال برآورد شده است. انجام اين طراح ضروري مي باشد.

 

روش مطالعه:

بخشي از پروژه حاضر شامل: برآورد سرعت آستانه فرسايش بادي، برآورد خسارت اجتماعي و اقتصادي ناشي از طوفان طراحي شيوه هاي ارائه شده جهت كنترل فرسايشي ماهيت پژوهشي و تحقيقاتي داشته كه با نمونه گيري و اندازه گيري و پرسشگري حاصل شد.

- الگوريتم مطالعات :

- بررسي سوابق مطالعاتي و جرائي در محدوده

- انجام مطالعات بايد 0 فيزيوگرافي، هوا و اقليم، ژئوفولوژي، خاكشناسي، پوشش گياهي، فرسايش بادي، اجتماعي، اقتصادي، سنتر تلفيق)

- تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده و ارائه گزينه هاي مختلف اجرئي

- جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه مناسبترين گزينه و راهكار كنترل فرسايش بادي

-برآورد هزينه و جدول زمانبندي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائي

5- تجزيه و تحليل كلي و جمع بندي نتايج:

محدوده مطالعاتي پيشنهادي تحت عنوان كانون بحراني فرسايش بادي ميبد – صدوق:

كه بالغ بر 1379 هكتار است كه بخشي از آن (1573هكتار آن : طي سالهاي قبل از مطالعه و حدود 650  هكتار آن، طي سالهاي در حال مطالعه 1385)

تاغكاري شده است.

كه هدف آن به استناد گزارش طرح بيابنزدائي ميبد، مقابله با پيامدهاي مخرب فرسايش بادي و بيابان زائي و كاهش تبهات زيست محيطي طوفانهاي گرد و خاك مي باشد.

لازم به ذكر است كه در بخش شمالي طرح به علت خاكهاي سنگين و شور تاغ هاخوب رشد نميكنند. و از آنجا كه درمنطقه با توجه به شرايط تاغ ها خوب رشد نمي كنند و بسياري از اراضي مطالعاتي توانايي احياء بيولوژيك را ندارند. پس گزينه هاي زير طراحي مي شود:

1- در بخش جنوبي سنگفرشي به علت وجود سنگفرش، فقط بايد با مديريت پوشش سنگفرشي حفظ شود و در محل خشك رودها مي توان به ميزان كم تاغ و يا ؟؟ كاشت.

2-براي اراضي رسي كلوتكي كه داراي سنگين بيش از حد و شوري زياد هستند: روش بيولوژيك پيشنهاد نمي شود و لي از آنجا كه اين اراضي بيشترين فرسايش و رسوبدهي را در دشت يزد دارند و منشأ طوفانها و تپه ها هستند:

- احداث ديوار گلي (بادشكن گلي) پيشنهاد مي شود كه پس از بارگذاري رسوبات بادي در پشت ديواري مي توان در پشت آن تاغ كاري كرد. (براي شيب شن)

3- بر منظور حفاظت جاده كمربندي جديد: احداث كمربند سبز تاغ و بادشكن ورسوبگيري بعد از حريم جاده توصيه مي شود.

4- در اراضي كه خاكهاي مناسب دارند، بر منظور كاهش فرسايش در اراضي پهنه هاي ماسه اي تاغ كاري به روش كوليس انجام شود.

5- در اراضي رسي و يا رخساره هاي شلجعي شكل كه پستي و بلندي كم دارند و داراي شوي كم هستند:

1) در بخشي از آن نهالكاري تاغ و با انجام عمليات اصلاح خاك ( ماسه بادي)

2) و ديگر پروژه استفاده از مالچ سنگريزه اي، تحاله صنايع

6- براي انجام پروژه هاي پيشنهادي به دلايل مختلف از جمله محدوديت استفاده از آب، عدم حضور مردم و بعد طرح جامع و عدم قابليت اراضي براي صنايع و قابليت لبني براي كشاورزي، در حال حاضر طرح مشاركتي پيشنهاد نمي شود. فقط توحيد مي شود اطراف مزارع و صنايع بادشكن احداث گردد.

 

 

 

فایل ورد 71 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2016925_4513.zip56.3k