تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق پکتيناژ قليايي

دانلود تحقیق پکتيناژ قليايي

روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه

پکتيناژ قليايي که اخيراً و به تازگي کشف شده است ممکن است روش آماده سازي پنبه را در سطح جهاني تغيير دهد ثبات آماده سازي پنبه در شکل ليف ، نخ يا پارچه به عنوان يک پارامتر حساس در فرايندهاي مرطوب نساجي در دنيا معرفي شده است اگر پارچه بصورت يکنواخت آماده سازي شود کيفيت حاصله از عمليات فرآوري تر بعدي، نظير سفيد گري ، مرسريزاسيون ، رنگرزي ، چاپ ، يا تکميل ، شديداً تحت تأثير قرار مي گيرد.

هرگونه اصلاحي در آماده سازي پنبه که منجر به يک آماده سازي يکنواخت و با ثبات گردد و کاهش هزينه کلي و کاهش غلظت مواد شيميايي آلاينده محيط زيست در پسابها نيز مد نظر باشند بايد با استقبال گرم جامعه بين المللي فرآوري تر نساجي مواجه گردد.

جهت درک بهتر نياز به آماده سازي پنبه مروري بر شکل و مورفولوژي ليف پنبه مفيد مي باشد شرح مختصر آن به قرار زير است :

پنبه داراي يک ليف دانه پرزي است يعني هر ليفي يک تک سلول دارد که از قشر خارجي پوست دانه پنبه رشد مي کند که در شکل ia نشان داده است .

حدوداً در بيست روز اول رشد ، رشد طولي ليف ادامه مي يابد تا به يک ماکزيمم برسد که خود اين ماکزيمم رشد به شرايط رشد و نوع پنبه بستگي دارد سطح مقطع محور ليف در اين مرحله عمدتاً يک لومن از شيره سلول است که همراه با ديواره اوليه مي باشد و اين ديوار شامل سلولز ، پکتين ، پروتئين و چربي (واکس ) است .(شکل ib)

مرحله بعدي رشد ليف در 35 تا 50 روز بعدي زماني که ديواره ثانويه شروع به رشد مي کند اتفاق مي افتد ديواره سلولز از خارج به داخل توسعه مي يابد (شکل IC ) و حجم ليف را تشکيل مي دهد پس از اينکه غوزه پنبه باز مي شود لومن جمع مي شود و ليف محور فرو مي افتد (ليف از حالت محور خارج مي شود ) تا سطح مقطع صاف و تخت تري تشکيل دهد

در اين زمان اساساً ليف شامل يک ديواره اوليه ، يک ديواره ثانويه و يک لومن حاوي بقاياي ماتريس بين سلولي مي باشد .

ديواره اوليه

از آنجا که ديواره اوليه که ليف را احاطه مي کند عامل جذب کم (پائين ) ليف غيرآماده شده است ، بررسي تحقيقات اين ديواره با جزئيات بيشتر سودمند خواهد بود ديوار اوليه شامل ماتريسي از سلول است که در آن مخلوطي از پکتين ها ، پروتئين ها ، چربي ، ساير ترکيبات آلي و خاکستر ديسپرس و پراکنده شده اند.

درصد تقريبي هر يک از اين مواد در جدول I داده شده است .

پکتين ها شامل اسيدهاي پلي گالاکتورونيک هستند که به فرم نمک هاي کلسيم ، منيزيم ، آهن يا حتي آلومينيوم تبديل شده اند و اين نمک ها در آب نامحلولند مونومرهاي سازنده پروتئين ها ، اسيدهاي آمينه پيچيده هستند در حالي که واکس عمدتاً از الکل هاي آليفاتيک بزرگتر ، اسيدهاي چرب و اترهاي آن هاست ساير ترکيبات آلي که در ديواره اوليه هستند شامل کربوهيدرات هاي پيچيده اند خاکستر از اجزاي قليايي خاک و يونهاي فسفات و پتاسيم تشکيل شده است .

چنين احتمالي مي رود که پکتينها ، پروتئينها ، واکس و ساير مواد بصورت يکنواخت در ديواره اوليه توزيع نشده باشند.

معقولانه است که اجزاء غيرسلولزي ديواره اوليه بيشتر در ناحيه خارجي تر ديواره اوليه متمرکز باشند و غلظت آنها رو به ديواره ثانويه کاهش يابد همانطور که بصورت شماتيک در شکل 2 نشان داده شده است در حقيقت ، کيوتيکل نام برده شده يک لايه مجزا نيست بلکه خارجي ترين ناحيه ديواره اوليه است که غلظت اجزاء غيرسلولزي در آنجا بالاترين ميزان است.

آماده سازي به روش معمول دستي

تکنيک مرسوم در جاذب الرطوبه کردن پنبه براي فرايند –تر بعدي مشتمل است بر شستشوي مواد پنبه اي نساجي در محلول قليايي داغ هيدروکسيد سديم ، همراه با مواد مرطوب کننده ، ديسپرس کننده ،امولسين کننده ، مواد دفع يون (کي لپت کننده ها) يا ساير مواد شيميايي ، چنين عملياتي ، مواد غيرسلولزي را خارج مي سازد بنابراين در سطح ديواره اوليه ، ترکهايي در ماتريس ايجاد مي شود که باعث نفوذ آب به داخل ليف پنبه مي گردد.

البته شستشو با قلياي داغ منجر به توليد اکسي سلولز و کاهش استحکام ليف مربوطه مي گردد مگر اينکه مراقبتهايي در نظر گرفته شود علاوه بر اين ، شستشوي قلياي داغ ، مواد شيميايي آلاينده محيط زيست را به پساب نساجي مي افزايد.

آنزيمها

بايد متذکر شويم که آنزيمها همان کاتاليستهاي بيولوژيکي هستند که شامل پروتئينهاي پيچيده سه بعدي اند که از زنجيرهاي پلي پپتبدي تشکيل يافته اند اکثر آنزيمهايي که مصارف صنعتي دارند معمولاً يا از منابع قارچي اند يا باکتريايي . اگر چه که اين پروتئينها واکنشها را به شدت تسريع مي سازند ولي آنزيمها نمي توانند اتفاق واکنشي را سبب شوند که در حالت عادي روي نمي دهد ؛ البته در غياب آنزيمها مدت زمان بسيار طولاني به صورت ماهها يا سالها ممکن است مورد نياز باشد تا بعضي واکنشها اتفاق بيفتد.

در فرايند – تر نساجي ، استفاده اوليه از آنزيمها در واقع پيشرفت هيدروليز بسترهاي ويژه است يک فرايند براي تبديل مواد نامحلول در آب به محصولاتي که در آب حل مي شوند و مي توانند جدا شوند استفاده از آنزيم آميلاز در دهه 1850 براي جداسازي آهار نشاسته از پارچه پنبه اي ابتدا ثابت کرد که آنزيمها به عنوان انتخابي مثبت در مقابل مواد شيميايي مضر براي محيط زيست در پروسه – تر نساجي عمل مي کنند.

البته ، تا اين اواخر ، سلولاز تنها آنزيمي بوده که استفاده گسترده در پروسه –تر نساجي داشته است از مواردي که سلولاز استفاده وسيع بين المللي يافته است مي توان سنگشويي جينها جهت ايجاد ظاهري پوسيده که بسيار مرسوم نيز مي باشد و نيز تکميل سطحي پارچه پنبه اي براي زدودن الياف سطحي را نام برد.

آماده سازي طبيعي

تحقيقات مدرن در زمينه هاي سنگشويي يا نشان داده اند که پارچه پنبه اي که با سلولاز در غلظتهاي به اندازه کافي بالا جهت حصول نتيجه مثبت در هر دو زمينه عملکرده مي شوند جذب آب بالايي خواهد يافت البته چنين غلظتهاي بالايي از سلولاز در عمليات عادي باعث فقدان وزن بسيار زياد با تخريب پارچه مي شود.

بنابراين ، بعضي محققان غلظتهاي پايين تري از سلولاز را بکار بردند تا ليف پنبه جاذب شود و با خوشحالي دريافتند که عمليات سلولاز ظاهراً اين توانايي را دارند که پنبه را جاذب کنند در حقيقت ، جذب پارچه اي که با سلولاز عمل کرده مي شود بيشتر مي گردد ولي آنزيمهاي سلولازي که در تحقيقات گوناگون استفاده مي شوند خالص نيستند اکنون مي دانند که ناخالصي پکتيناژ موجود در سلولاز عامل مؤثر در جذب آب اصلاح شده پنبه اي است که در معرض عمليات معتدل سلولازي قرار گرفته است.

پکتيني که در ديواره اوليه ليف پنبه است يک چسب بيولوژيکي قوي است همانطور که قبلاً گفته شد اين چسب بيولوژيکي شامل اسيدهاي پلي گالاکتورونيک است که در مرحله رشد ليف به مقدار زيادي به نمکهاي کلسيم ، منيزيم ، آهن و غيره تبديل شده اند اين نمکهاي پکتين که اکثراً در آب نامحلولند ، واکسها و پروتئينها را در ماتريس ديواره اوليه به همديگر اتصال مي دهند تا سد حفاظتي ليف پنبه در طول مرحله رشد شکل بگيرد.

بنابراين ، هيدروليز پکتين در ماتريس ديواره اوليه يک ترک مؤثر در ماتريس ايجاد مي کند که بدون ايجاد اثر منفي تخريب سلولز ، جذب آب بالايي را بوجود مي آورد البته ، تمام آنزيمهاي پکتيناژ در هيدروليز پکتين مؤثر نيستند.

بهترين پکتيناژها ظاهراً آنهايي هستند که بتوانند تحت شرايط قليايي ضعيف حتي در حضور عواملي کي ليت کننده واکنش بدهند اکثر پکتيناژهاي مرسوم تحت اين شرايط سودمند تجاري ، فعال نيستند.

پکتيناژ قليايي

اخيراً دانشمندان در نوو نورديسک موفق شده اند که يک پکتيناژ قليايي بسيار قوي را جداسازي کنند اين پکتيناژ جديد در درجه حرارتهاي معتدل تحت شرايط قليايي متوسط و بافري شده بخوبي عمل مي کند حتي زماني که در حمام آماده سازي عوامل کي ليت کننده و مرطوب کننده انتخابي نيز وجود داشته باشد .

پکتيناژ قليايي نسبتاً يک ساختار سه بعدي دارد و به روي بستر سه بعدي پکتين به شکل "قفل و کليد" جذب مي گردد، همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است هيدروليز پکتين در وضعيت کمپلکس پکتين / پکتيناژ بهم وصل شده و در سطح بين آن دو بسيار سريعتر مي باشد و محصولاتي توليد مي کند که از ماتريس ديواره اوليه جدا مي شوند هيدروليز ساختار ماتريس را سست کرده و آنزيم را رها مي کند تا سريعاً به نواحي ديگري از بستر پکتين متصل شود.

فرايند هيدروليز به سرعت در نواحي گوناگون ديواره اوليه تکرار مي شود و ليف پنبه اي توليد مي کند که جذب آن معادل جذب پنبه اي خواهد بود که با فرآيندهاي مرسوم آلوده کننده محيط زيست تهيه شده است.

يک جنبه مثبت غير منتظره آماده سازي طبيعي با پکتيناژ قليايي اين است که پنبه آن بسيار نرمتر از پنبه آماده شده با هيدروکسيد سديم است چنين تصور مي شود که علت اين نرمي ، نگهداري واکس مفيد بيشتري بواسطه ليف پنبه است اگر چه با اين آماده سازي واکس بصورت انتخابي جدا مي شود ولي ليف حاصله جذب آب بسيار عالي خواهد داشت.

 

 

 

فایل ورد 33 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2016935_2622.zip40.9k