تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق آثار عامل هاي شيميايي بر محيط زيست

دانلود تحقیق آثار عامل هاي شيميايي بر محيط زيست

فصل اول: پدافند شيميايي

عوامل شيميايي

موادي هستند جامد، مايع و گازي شكلي كه بر اثر خواص فيزيكي و شيميايي خود موجب ضايعات شيميايي يا تلفات رزمي و يا آسيب جسماني بر روي انسان و حيوان گرديده و در رشد ونمو گياهان و نباتات ايجاد دگرگوني كرده و باعث ايجاد پرده دود و آتش مي‌گردد.

«ضايعه شيميايي »

ضايعه ايست كه شخصي را بر اثر تأثير مقدار كافي از عوامل سمي و شيميايي از انجام مأموريت باز مي دارد و در صورت استفاده در غلظت بالا باعث مرگ شخص مي‌گردد.

« هيدروليز »

به واكنش يك ماده شيميايي با آب كه موجب خنثي شدن اثر آن عامل يا كاهش اثر آن مي‌شود.

«غلظت»

مقدار بخارات يا ذرات شيميايي موجود در واحد حجم هوا كه به صورت ميلي گرم بر مترمكعب در دقيقه بيان مي شود.


«دز»

حاصل ضرب غلظت در واحد زمان كه شدت عمل فيزولوژيكي را نشان مي دهد.

«انواع دز»

1- دز كشنده 2- دز ناتوان كننده

«دز كشنده»

دزي است كه 50% از پرسنلي را كه بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداواي به موقع خواهد كشت.

« دز ناتوان كننده»

دزي است كه 50% از پرسنلي را كه بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداواي به موقع ناتوان خواهد كرد يا از ادامة مأموريت بازخواهد داشت.

«پايداري»

مدت زمان اثر يك عامل شيميايي كه موجب ايجاد ضايعه بر روي افراد مي شود يا ثبات و پايداري يك عامل شيميايي در منطقه را پايداري گويند.

«عوامل مؤثر در پايداري»

1- خصوصيات فيزيكي (فرار بودن آن)

2- شرايط جوي (درجه حرارت و سرعت باد از مهمترين عوامل آن است)

3- نحوه پرتاب و پخش (توسط راكتها يا پخشانهاي هوايي)

4- وضعيت زمين (پستي و بلنديها و نواحي جنگلي يا باير در آن نقش مهمي دارد.

«انواع پايداري»

1- عوامل شيميايي پايدار : اين دسته از عوامل شامل موادي هستند كه از لحاظ پايداري قدرت زيادي دارند و مي توانند يك الي چند روز در منطقه باقي بمانند و نقطه جوش آنها بيشتر از  130 مي‌باشد. به صورت كلي كمتر فرار هستند مانند عامل تاولزا، اعصاب و DM .

2- عوامل شيميايي ناپايدار: عواملي هستند كه پايداري آنها كم و فرار هستند وبيشترين تأثير آنها يك الي دو ساعت مي باشد و نقطه جوش آنها پايين تر از 130 مي‌باشد مانند عوامل خون و خفه كننده.

«طبقه بندي عوامل شيميايي»

1- شكل ظاهري

جامد مانند اشك آور

مايع مانند تاولزا

گاز مانند خفه كننده

 

 

 

2- نوع استفاده و كاربرد

ضد گياه            آموزشي

ضد مواد            كنترل اغتشاش

آتش زا               سمي

دودزا                ناتوان كننده

 

3- از نظر فيزيولوژيكي

اعصاب            تاولزا

خفه كننده          مختل كننده در رشد گياهان

خون

 

«اختلال كننده د رشد گياهان به دسته هاي زير تقسيم بندي مي‌شوند»

اينگونه مواد باعث رشد يا عدم رشد يا تغيير واحد فيزيكي در گياهان مي‌شوند و به سه دسته تقسيم بندي مي‌گردند:

1- ديفلونيتها : باعث ريزش نابهنگام برگ درختان مي‌شوند.

2- دسيكنتها : باعث از بين رفتن شاخ و برگ گياهان مي‌شوند.

3- هربيايدها: موجب خشك شدن ريشه گياهان و تغيير واحد فيزيكي آن مي‌شود.

«مصموميت»

به هم خوردن تعادل فيزيكي و فيزيولوژيكي و رواني در موجود زنده به هنگام برخورد با مواد سمي را مصموميت گويند كه به دو صورت هاد و مضمن مي باشد.

«زهرابه يا پادزهر»

موادي هستند كه از سلولهاي حيوان يا نباتات گرفته مي شوند و وقتي كه در بدن انسان يا حيوان تزريق مي شود موجب تشكيل ضد سمي بنام پادزهر مي شوند.

«آئورسل»

ذرات جامد، مايع يا گاز كه به صورت معلق در هوا هستند و به صورت بخار يا دود يا ابر درآمده و قابل رؤيت مي باشند:

«16/12/85»

«علائم اختصاري دوزها»

1- دز كشنده از راه تنفس : LCT

2- دز كشنده از راه پوست : LCT

3- دز ناتوان كننده از راه پوست : ID

4- دز كشنده نوات كننده از راه تفنس : LD

«عوامل خفه كننده »

1- كلر CL      2- كلروپكرين PS      3- فژن CG     4- دي فژن DP

«علائم مصموميت به وسيله گاز خفه كننده »

1- احساس مزه شيرين در دهان 2- احساس خارش در گلو 3- سوزش چشمها 4- كبود شدن دست و پا و لب            5- دم و بازدم شديد 6- احساس تنگي نفس شديد 7- سر درد و سرفه در مواقعي كه دوز عامل شديد باشد همراه با خون

«نكته» حالت گازي CG بوي چمن تازه و حالت مايع آن بوي كاه گنديده را مي‌دهد.

«عمل فيزيولوژيكي عامل خفه كننده»

عامل خفه كننده مثل CG توسط مجاري تنفسي وارد بدن شده و با هواي مرطوب داخل ريه ها توليد اسيد كلرويد كرده اين اسيد به مويرگها آسيب رسانده و باعث پاره شدن آنها مي‌گردد و پلاسماي خون در كيسه هوايي ريخته مي شود و فرد بخاطر قطع اكسيژن از بين مي‌رود.

«عوامل اوليه و ثانويه عامل خفه كننده را بنويسيد»

1- عوامل اوليه :‌احساس مزه شيرين در دهان – خشك شدن گلو – خارش گلو – سوزش چشمها – احساس سرماخوردگي با سرفه – سردرد همراه با تهوع – بي تعادلي و ضعف

2- عوامل ثانويه: پس از 12 ساعت دم و بازدم شديد – كند شدن ضربان نبض – سرفه شديد همراه با خون – كبود شدن لب و دست و پا – احساس تنگي نفس شديد – در مرحله آخر فرد مصدوم و آسيب ديده ضمن احساس دل درد شديد بي هوش شده و از بين مي‌رود.


«خصوصيات فيزيكي و شيميايي CG »

نقطه جوش آن 7 و نقطه انجماد آن  128- در حالت فيزيكي گاز بوده و در 0 به صورت مايع قهوه اي رنگ مي‌باشد و به سرعت هيدروليز شده و در مناطقي كه رطوبت بيش از 70% باشد نقش دسيكنتها را بازي مي كند مدت اثر آن يك ساعت مي باشد. دز كشنده آن 3200 و دز ناتوان كننده آن 1600 ميلي گرم بر مترمكعب در دقيقه مي‌باشد عمل فيزيولوژيكي آن خونريزي در ششها مي باشد و بيشتر در حفره روباهها نفوذ مي‌كند.

«كمكهاي اوليه و حفاظت در برابر عوامل خفه كننده »

1- استفاده از ماسك و لباس حفاظتي 2- خارج شدن از منطقه در خلاف جهت باد 3- جلوگيري از تحرك زياد و نگه داشتن مصدوم در محيط گرم 4- تعويض لباسهاي آلوده 5- دادن مايعات گرم به مصدوم 6- دادن تنفس مصنوعي 7- رفتن به ارتفاعات

«عوامل خون»

1- سيانيد هيدروژن AC 2- آرسين هيدريد SA  3- كلروسيان CK  4- بروموسيان BR

«عمل فيزيولوژيكي عامل خون»

وقتي عامل خون از راه پوست يا تنفس وارد بدن مي شود سيانيد با هموگلوبين خون تركيب شده تركيبي بنام متوگلوبين مي‌دهد كه اين تركيب روي آنزيم سيتوكرومواكسيداز اثر گذاشته و كار آن را مختل مي كند در نتيجه نقل و انتقالات اكسيژن و دي اكسيد كربن مختل شده و بدن دچار كمبود اكسيژن شده و در نهايت موجب خفگي مرگ مي‌شود.

«خصوصيات سيانيد هيدروژن»

ماده ايست بسيار فرار بي رنگ با مزه تلخ بادام كه باعث خفگي داخلي يا سلولي مي شود، مي‌تواند به خوبي جذب لباس، پتو و حتي سيمان مي شود به راحتي با حلالهاي عالي حل مي‌شود نقطه جوش آن  7/26 و نقطه ذوب آن  2/13 مي‌باشد.

«عوامل و عوارض سيانيد هيدروژن»

1- عوارض تنفسي

لكنت زبان،‌كندشدن ضربان قلب، احساس مزه تلخ بادام در دهان ، جاري شدن آب از دهان و بيني ، قرمز شدن سفيدي چشم

 

2- عوارض پوستي

گرم شدن و قرمزشدن پوست، لكه لكه شدن پوست، زياد شدن خون در سر، به خواب عميق فرورفتن

 

«عوارض و عوامل آرسنين هيدريد»

1- احساس سرما در بدن به خصوص در دست و پا 2- قرمز شدن يا بنفش شدن رنگ ادرار 3- احساس تشنگي 4- قرمز شدن رنگ پوست 5- كاهش قدرت تشخيص 6- ضعف و
بي­حسي كلي


«عوارض و علائم كلروسيان»

1- ريزش اشك از چشم 2- قرمز شدن پوست و چشم 3- غيرارادي بودن ادرار 4- احساس خارش در بدن

«عوارض و علائم بروموسيان »

1- كند شدن ضربان قلب 2- جلوآمدن چشم از حدقه 3- آبريزش از دهان 4- احساس فرورفتگي در قفسه سينه

«عوامل و عوارض عامل خون»

1- احساس مزه بادام تلخ در دهان 2- جاري شدن اشك از چشم 3- احساس ويزويز در گوش 4- لكنت زبان 5- كبود شدن چهره 6- كندشدن ضربان نبض 7- احساس سردرد و سرگيجه 8- كم شدن عرق بدن

«كمكهاي اوليه و حفاظت در برابر عامل خون»

1- حبس نفس و پوشيدن ماسك و لباس حفاظتي 2- خروج از منطقه در خلاف جهت باد 3- دويدن به سمت نقاط پايين به جز عامل كلروسيان 4- تنفس مصنوعي 5- استفاده از آمپول اميل نيتريت به تعداد 8 عدد به صورت زوجي و فاصله زماني 6 الي 5 دقيقه يا استفاده از آمپول نيتروميل به تعداد 6 عدد در فاصله زماني 8 الي 10 دقيقه

«روشهاي استفاده از آمپول اميل نيتريت يا نيتروميل»

آمپول آميل نيتريت را به فاصله زماني 4 الي 5 دقيقه به صورت زوجي مورد استفاده قرار مي دهيم كه به صورت استنشاقي مي باشد كه در منطقه به صورت زوجي پشت لنزهاي چشمي وارد كرده و آنرا مي‌شكنيم و خارج از منطقه جلوي بيني گرفته و مي شكنيم.

آمپول نيتروميل به تعداد 6 عدد به صورت تكي مورد استفاده قرار مي گيرد كه فاصله زماني آن 8 الي 10 دقيقه مي باشد و طريقه مصرف آن مانند آمپول اميل نيتريت مي باشد.

«آمپول اميل نيتريت چگونه باعث مي شود فردي كه عامل خون را دريافت كرده وضعيتش بهتر گردد»

وقتي آمپول مصرف مي گردد متموگلوبين موجود در خون را مورد هدف قرار داده و عامل سمي خون را جذب مي كند و تركيب متموگلوبين را مي شكند در نتيجه آنزيم سيتوكروميكسيداز به راحتي اكسيژن و دي اكسيد كربن را در سلولهاي بدن انتقال ميدهد.

«نكته»

بايد دقت شود بدون تجويز پزشك نبايد بيش از 8 عدد آمپول اميل نيتريت مصرف شود چون باعث مرگ شخص مي گردد.

«عوارض ناشي از استفاده بيش از اندازه آمپول اميل نيتريت»

1- باعث لخته شدن خون مي گردد 2- فشار خون را پائين مي آورد و در نتيجه موجب مرگ نفر مي گردد.

«بهترين روش درماني و دارويي در پشت جبهه براي عامل خون»

روش پزشكي كه شامل تزريق نيتريد سديم وتري سولفات سديم مي باشد كه براي جلوگيري از عمل متموگلوبين در خون مي باشد و تنها ايراد اين روش عدم پايداري تركيب فوق مي باشد بدين ترتيب كه بعداز ساخته شدن در آزمايشگاه بايد فوراً مورد مصرف قرار گيرند به همين دليل نمي توان حتي يك آمپول به صورت آماده در اختيار شخص گذاشت.

«نكته » مايع داخل اميل نيتريت تري سلفات سديم است.

«نكته» براي رفع آلودگي از چشمها در برابر عامل خون از 3% بيوكربنات سديم استفاده مي‌شود.

«نكته» دز كشنده سيانيت از راه پوست 500 ميلي گرم و از راه تنفس 26/2% ميلي گرم برمترمكعب در دقيقه مي باشد.

«عوامل تاولزا را نام ببريد؟»

1- خردلها

نيتروژني HN

گوگردي HT , HD , H

2- آرسنيك ها

PD , MD , ED , L

3- گازهاي گزنده

Cx و فژن اكزيم

 

 

 

«آرسنيك ها»

لوتيزيتها (L) كه از مشهورترين آنهاست بويي شبيه گياه شمعداني دارد كه كاملاً سمي بوده و به سرعت هيدروليز مي شود صورت مايع آن خطرناكتر از بخار آن است. آسيب به چشمها از طريق اين عامل شديدتر از عامل گوگردي مي باشد، عوارض ناشي از L بدين صورت مي‌باشد كه به علت بزرگ شدن روده ها اسهال شديد، بي تابي، ضعف و كاهش حرارت بدن و كم شدن فشار خون مي شود.

«خصوصيات گازهاي گزنده»

داراي بوي تند يا آزاردهنده يا بوي نامطبوع، به حالت جامد يا مايع، درجه ذوب آن كم، در صورت تماس با بدن درد فوري ايجاد مي كند بيشتر مخاطي بين و اطراف چشم را تحريك مي كند و سبب جاري شدن آب ازچشمها مي شود هر قسمتي از پوست كه با اين ماده تماس پيدا كند ظرف مدت 30 ثانيه سفيد شده كه اطراف نقطه سفيد دايرة سرخي ايجاد ميشود و مدت زمان بهبودي آن ممكن است دو ماه طول بكشد نقطه جوش آن 129 و نقطه ذوب   63 مي‌باشد.

«اثر فيزيولوژيكي عامل تاولزاروي بدن»

اولين علائم پس از 2 الي 8 ساعت روي پوست نمايان مي شود كه در صورت آلوده شدن به عوامل تاولزا فرد احساس گرمي و سوزش در پوست مي كند و پس از گذشت مدت زمان كوتاهي لكه هاي قرمز متمايل به زرد روي پوست ديده مي شود كه پس از گذشت 1 الي 2 روز لكه ها پر از آب و تاول ديده مي شود كه مدت زمان درمان آن ممكن است دو هفته يا چند ماه طول بكشد يا سالها روي بدن بماند در صورتيكه تاول پاره شود حجم آن روي پوست زياد مي شود.

«اثرات گازهاي گزنده بر روي چشم»

1- تورم پلك ها 2- تنگ شدن مردمك چشم 3- احساس وجود شن ريزه در چشم

«اثرات عوامل تاولزا در افرادي كه از راه تنفس آلوده ميشوند»

1- احساس سوزش در بيني 2- آبريزش از بيني همراه خون 3- قرمز و متورم شدن مخاطي بيني 4- عطسه كردن 5- ايجاد رنگ سياه شبيه دوده در سوراخهاي بيني 6- احساس خشكي در بيني 7- عرق سرد

«عوارض عمومي تاولزا»

1- احساس خشكي در بيني 2- استفراق همراه با درد شديد 3- سردرد و تنفس شديد 4- آبريزش از بيني 5- عطسه كردن 6- عرق سرد

«اثرات عامل تاولزا بر روي چشم»

اگر فردي با دست آلوده چشم هاي خود را بمالد باعث نابودي چشم و از بين رفتن بينايي فرد مي گردد كه در اين صورت بايد چشمها را با آب تميز شسته و از منطقه آلوده خارج شويم و چشمها را دوباره با محلول تميز كننده شستشو دهيم.

«كمكهاي اوليه و حفاظت در برابر عوامل تاولزا»

1- استفاده از ماسك و لباس حفاظتي 2- خارج كردن فرد مصدوم از محيط آلوده 3- رفع آلودگي و تميز نگه داشتن فرد مصدوم بااستفاده از قوطي ام . 13 يا پماد ام . 5 4- جلوگيري از باز شدن تاول در صورتيكه تاولها تركيده باشند مانند سوختگي عمل مي كنيم.

«نكته» اثرگذاري عوامل تاولزا در جاهاي حساس و مرطوب مانند زيربلغ، كشانهاي ران و زيرچشمها سريعتر از جاهاي ديگر مي باشد.

«تقسيم بندي عوامل اعصاب»

1- سري G

تابون GA داراي بوي سيب

ساريني GB بدون بو

سومان GD در حالت خاص بدون بو در حالت ناخالص بوي كافور ميدهد

 

2- سري V

Vx

VxR55         هر سه بوي ماهي گنديده را مي دهند.

Vx R100

 

«نكته » سري v 10 برابر قدرت در برابر G دارد.


«اثر فيزيولوژيكي عامل اعصاب»

عوامل اعصاب بر روي سيستم مركزي اعصاب اثر مي گذارد و با مختل كردن آنزيم استيل كولين استراز در محل سينابس سلولي باعث مختل شدن دستگاه عصبي و جلوگيري از انتقال پيام عصبي در محل سينابسها مي شوند.

«كار آنزيم استيل كولين استراز»

فضاي سينابسي بين دو سلول عصبي را پر كرده و كار انتقال پيام را انجام مي دهد.

«عوارض و عوامل عامل اعصاب روي بدن»

1- عرق زياد 2- تنگي نفس 3- تنگ شدن مردمك چشم 4- تند شدن ضربان قلب 5- ادرار غيرارادي 6- حالت تهوج 7- خيره شدن به يك نقطه 8- جاري شدن آب از دهان و بيني.

«كمكهاي اوليه در مورد عامل اعصاب»

1- حبس نفس و پوشيدن ماسك و لباس حفاظتي 2- استفاده از آمپول آلتروپين به تعداد 3 عدد به فاصله زماني 10 دقيقه و يا آمپول آتروميل به تعداد دو عدد فاصله زماني 10 الي 15 دقيقه 3- تنفس مصنوعي 4- خارج شدن از منطقه در خلاف جهت باد 5- پاك كردن مايعات آلوده از روي پوست


«نحوه تزريق آمپول آتروپين»

آتروپين به تعداد 3 عدد و به فاصله زماني 10 دقيقه مورد استفاده قرار مي گيرد كه با زاويه 45 درجه در قسمت گوشتي ران تزريق مي شود بايد توجه داشت ابتدا ضامن زردرنگ را درآورده و در جيب سمت چپ مي گذاريم مايع داخل آن حاوي 2 ميلي گرم تيوسولفات سديم مي‌باشد.

 

 

 

فایل ورد 81 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2017869_9190.zip51.2k