تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف

دانلود تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف

معناي هنر و تعريف آن با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف مورد پژوهش و بررسي واقع شده و مطالب زيادي در اين زمينه موجود است. فلاسفه، زيبائي شناسان، مورخين، باستان شناسان، مردم شناسان و بالاخره ناقدين هنر نيز به نوبه خود هر يك از منظر خاص خود موضوع را بررسي كرده و سعي كرده‌اند راه به جائي ببرند. اما تاكنون يك تعريف واحد و مقبول همگان ارائه نشده است. بلكه برخلاف تصور، مسأله آنقدر گسترده و پيچيده است كه پژوهشگر به ياد اين دو بيتي خيام مي‌افتد كه :

آنانكه محط فضل و آداب شدند                                  در جمع كمال شمع اصحاب شدند

ره زين شب تاريك نبردند برون                                   گفتند فسانه‌اي و در خواب شدند

علاوه بر اختلاف روش‌ها، اختلاف مشرب‌ها و روحيات، اختلاف جهان‌بيني‌ها و مرام‌ها نيز مزيد بر علت شده، و به اختلافات دامن زده است. در صورتي كه هنر يك مقولة علمي و يا تجربي نيست كه بتوان مستقل از ذهنيت‌ها و روحيات و حتي اهداف و آرمان‌هاي فردي و اجتماعي به آن پرداخت و يا آن را تعريف كرد. اگر در علوم محض و علوم تجربي بتوان تا حدودي ـ و تاكيد مي‌كنم تا حدودي ـ شاهد و مشهود را از يكديگر جدا كرد، در مورد هنر به هيچ روي نمي‌توان «تماشاگر» و «بازيگر» يا «ناظر» و «منظر» را از يكديگر جدا كرد. در امور هنري، ناظر، منظر و منظور چنان با يكديگر آميخته‌اند كه نه تنها جدا كردنشان از يكديگر دشوار است، بلكه در آميختگي اين سه عنصر شناخت چنان عميق است كه منجر به پيدايش نظريات كاملاً متفاوت در تعريف هنر شده. در حالي كه هيچ يك از اين نظريات را نمي‌توان كامل و بي‌عيب و نقص دانست. تعدادي از اين تعاريف به شرح زير است:

- استعداد تجسم آزادانه بخشيدن به افكار

- انتقال احساسات و عواطف

- گريز از هيولي (بي‌شكلي ماده خالص ـ فلاسفة يونان) يا جبران خلاء و تنگي فضاي عالم خاكي

- كوششي براي خلق زيبايي يا‌ آفرينش صور لذتبخش

- عاطفه‌اي كه صورت خوب از آن حاصل شود

- بيان و خلق

- روزنه‌اي به ماوراء يا كوششي براي اتصال به منشاء وجود

- انجام كاري برحسب قواعد يا به دست آوردن نتيجه از طريق استعدادهاي طبيعي

- درك بي شائبه از جهان و...

به طوري كه ملاحظه مي‌شود اين تعاريف بعضاً تفاوت‌هاي اساسي با يكديگر دارند. بعضي اشراقي و عارفانه‌اند برخي فلسفي. و برخي واقع‌گرايانه و تحققي (پوزيتيويستي). بعضي‌ها بسيار كلي و عمومي و بعضي‌ها خاص هستند. بعضي اساساً واجد ويژگيهاي اوليه يك تعريف علمي كه عبارتست از جامع و مانع بودن نمي‌باشند (تعداد زيادي از اين نوع تعاريف وجود دارند كه ذكرشان در اين مختصر نمي‌گنجد).

در عين حال اين پراكندگي و اختلاف آراء موجب نمي‌شود كه گمان كنيم پژوهش‌ها و مطالعات تفصيلي و زيادي كه تاكنون براي كشف ماهيت هنر و منشاء آن شده بي‌فايده بوده و يا خواهد بود. برخلاف، در فراگرد اين پژوهش‌هاي تاريخي و كوشش‌هاي نظري، همواره چشم‌اندازهاي تازه‌اي پيدا شده و ناشناخته‌هائي به شناسائي آمده، و مسائلي به تدريج طي شده و چيزهاي بسياري كشف شده كه قبلاً مشكوف نبوده است.

از طرف ديگر بد نيست به اين مطلب توجه كنيم كه آنچه بسياري از اوقات به عنوان تعريف هنر تلقي مي‌شود اساساً تعريف هنر نيست، بلكه يا بيان منشاء هنر است يا توصيف هنر و يا احكام و دستورات و راهبردها. بايد اين چهار مقوله را از يكديگر تشخيص داد و هر يك جداگانه مورد بررسي و نقادي و تجزيه و تحليل واقع شوند. به عنوان نمونه نظريات و مباحثاتي كه تحت عنوان «هنر براي هنر» يا «هنر براي مردم» (جامعه) ابراز مي‌شوند، گر چه خارج از حوزه فلسفه هنر نيست اما غالباً دستوري

(Normative) يا راهبردي بوده ارزشي علمي ندارند. اين دو نظريه آنچناكه گاهي كاملاً متناقض مي‌نمايند آنقدرها هم متناقض نيستند. البته متفاوت هستند اما لزوماً و تحت همه شرايط تاريخي  متناقض نبوده‌اند و نمي‌باشند. وقتي به مقصود گويندگان و شارحين اين نظريات توجه كنيم مي‌بينيم داستان به اين صورت نيست كه هر كه مي‌گويد هنر براي هنر لزوماً مقاصد فردپرستانه، غيراجتماعي و يا بدتر از آن ضداخلاقي داشته باشد، و يا هركس مي‌گويد هنر براي جامعه به لطافت‌ها و عناصر درون شخصيتي، درون ذاتي و عاطفي هنر توجه نداشته باشد و نداند كه هنر از دل برمي‌آيد و در محدوده خشك ديدگاه‌هاي اجتماعي با اهداف سياسي نمي‌گنجد. درگيري‌ها و نفي و اثبات‌هاي تحت اين عنوان در سطوح پايين تخصصي غالباً شعاري، مجادله آميز، و مناقشات لفظي ناشي از تعبير و تفسير دلخواهانه و ظاهر كلامي و لغوي اين دو راهبر است. برخورد صوري هم با اين داستان كه داراي يك سير تحول طولاني (يكصد ساله يا بيشتر) با زير و بم‌ها، فراز و نشيب‌ها، درست و نادرستيها، تنوع‌ها و گرايشات گوناگون، و تعابير و تفاسير و ديدگاه هاي متفاوت در درون هر يك از دو جريان است، راه به جائي نبرده، نمي‌برد و نخواهد برد. اين دو جريان هر يك داراي بسترهاي تاريخي  ـ اجتماعي و موجبات خاصي هستند كه به نوبه خود قابل توجيه و قابل درك است. هر گونه داوري بدون درك و فهم موجبات، خاستگاه‌ها و بستر تاريخي ـ اجتماعي هر يك، نادرست و سطحي است و به تنزيه و  تفكيرهاي يك جانبه مي‌انجامد.

به هر صورت من به نوبه خود چاره‌اي ندارم جز اينكه تعريف مورد نظر خودم را كه خواسته‌ايد ارائه دهم. به نظر من عبارت است از: دريافت معني و معني دادن به / رمزگشائي و رمز‌پردازي از/ رازگشائي و رازگويي با / اشياء و پديده‌ها به طريقه عاطفي و  احساسي (شهودي و بي‌واسطه). به عبارت ساده‌تر هنر عبارت است از : «كشف معني ـ با معناهاي ـ پنهان و مكنون در ذات اشياء و پديده‌ها و انتقال آنها از دل به دل.»

  • آيا اصولاً مي‌توان هنر را به شاخه‌هاي مختلفي تقسيم كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، انواع هنر كدامند؟

هنر انواع مختلف دارد. تقسيم‌بندي عمومي و كلي عبارت است از هنرهاي محض و هنرهاي كاربردي؛ كه تحت عناوين ديگري همچون هنرهاي زيبا و صنايع هنري، هنرهاي مطلق و نسبي، حقيقي و مفيد، درجه اول و درجه دوم و ... نيز بيان شده است. بعضي‌ها با جدا كردن معماري از اين تقسيم بندي دو گانه، سه نوع هنر تشخيص داده‌اند: درجه اول، بينابيني (معماري)، و درجه دوم. آنچه اهميت دارد عناوين اين طبقه‌بندي‌ها نيست. بلكه موضوع آن است. موضوع طبقه‌بندي عمومي هنر اين است كه دسته‌اي از هنرها داراي ويژگيهاي زيراند:

1- از لحاظ استفاده عملي نامشروط‌اند.

2- نيازمند مقبوليت و مشروعيت (جامعه‌پسندي) نيستند.

3- نيازمند امكانات توليدي و سرمايه‌گذاري به منظور توليد نمي‌باشند.

4- مشروط به فايده و استفاده اجتماعي فوري نمي‌باشند. گرچه بنابر ماهيت بدون ترديد داراي كاركردهاي اجتماعي‌اند. با اين حال فرآيند خلق آنها مستلزم و منوط به فايده و كاركرد اجتماعي نيست.

5- خلق آن مشروط به سود‌آوري نيست. بلكه چنين شرطي مخل خلاقيت است.

6- آزادي هنرمند محدود نيست بلكه آزادي نامحدود ضروري و اقتضاي طبيعي خلاقيت است.

نقاشي، مجسمه‌سازي، موسيقي، شعر، ادبيات ـ و به طور كلي تمام آثار هنر كه براي پيدايش نيازمند چيزي شخص هنرمند و استعداد طبيعي او نيستند ـ غالباً و علي الاصول در اين طبقه جاي دارند.

  • آيا اين قاعده در درون خود، دچار استثنايي نشده است؟

اينكه گفته مي‌شود غالباً و علي الاصول به اين معني است كه اين ويژگيها در روند عمومي تاريخ پيدايش و گسترش و تكامل اين دسته از هنرها غلبه داشته است. به طور استثنائي در پاره‌اي از موارد يا در برخي ادوار آثاري وجود داشته كه داراي اين ويژگيها نبوده‌اند. اما اولاً آن آثار پايدار و ماندگار نشده‌اند. ثانياً چهره عمومي هنر را دگرگون نكرده‌اند. به عبارت ساده‌تر و به هر صورت، در تمام طول تاريخ بشريت يك سلسله آثار پر ارزش هنري داريم كه داراي اين ويژگيها بوده‌اند و بلكه ارزش آنها اساساً ناشي از همين ويژگيها بوده است. اين گونه آثار هستند كه كيفيت و فراگرد عمومي تاريخ هنر را رقم زده، بر روي جامعه و تاريخ تكامل بشريت مؤثر واقع شده‌اند.

آثار هنري در تاريخ از اين چهارچوب يا از دسته هنرهاي كاربردي‌اند كه زيبائي را با عملكرد مادي توأماً دارند و في‌نفسه نمي‌توانند داراي اين ويژگيها باشند. همچون: صنايع دستي (قالي، سفال و ...) هنرهاي تزئيني و آرايشي، نجاري، حجاري، معماري، گرافيك و يا بخشي از هنرهاي دسته اول هستند كه با هدف توليد كلان و يا تحت شرايط غيرآزاد ارائه مي‌شوند. مانند: نقش پارچه، طراحي كالاها و مصنوعات صنعتي و ...

در اين جا بد نيست روي اين مطلب تأكيد كنيم كه به طور كلي همه هنرها داراي بازتابهاي علمي و نقش اجتماعي‌اند. با اين حال با توجه به فرآيند شكل‌گيري و خلق آنها و وسعت و عمق رابطة متقابلشان با جامعه و همچنين نقش ‌آنها در نظام اجتماعي توليد به دو دستة «محض» و «كاربردي» تقسيم مي‌شوند. هنرهاي كاربردي كه من در جاي ديگر «هنرهاي مولد» ناميده‌ام به پاره‌اي از هنرها گفته مي‌شود كه به طور عمده و اصالتاً با هدف مبادله، توليد و به بازار عرضه مي‌شوند. در حالي كه هنرهاي محض مستقل از نظام توليد و صرفاً براي ارضاي مقاصد و نيات دروني هنرمند ايجاد شده‌اند، و قرار گرفتن در نظام مبادله و يا حضور در فرآيند توليد اجتماعي كالا هدف اصلي خلق آنها نيست. با اين حال هنرهاي محض مادر هنرهاي كاربردي‌اند. دست كم در دوران مدرن و به خصوص از انقلاب صنعتي به بعد كه توليد انبوه جايگزين توليد كوچك و هنرمندانه (Artisanal) مي‌شود، چنين بوده است. به اين ترتيب هنرهاي محض ذوق و سليقة مردم را جهت و پرورش داده، از طريق ارتقاء ذهني آنان عنصر مهم تأثيرگذاري روي نظام ترجيحات حسي در هر دوره بوده و متعاقباً هنرهاي كاربردي را به خاطر مشروط كردن سلايق مردمان ـ بازار و خريداران هنر ـ از يك طرف، و مشروط كردن سلايق اهل حرف و صنايع و هنرورزان از طرف ديگر، تحت تأثير قرار مي‌دهند.

 

 

 

فایل ورد 30 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2018244_5294.zip48.5k