تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق معرق کاری

دانلود تحقیق معرق کاری

مقدمه:

زندگي انسانها از اولين دوران با هنر آميخته بوده و به تدريج كه آدمي رشد كرد. و به تكامل رسيد، هنر نيز همزمان با رشد انسان تكامل يافته است.

كار معرق قبل از اينكه بعنوان يك شغل و راهي براي تأمين زندگي و امرار معاش براي خودي هنرمند باشد در ريشه خانواده در ريشه هنر بوده و مي باشد.

هنر بيان كننده حالتهاي عاطفي و روحيات انساني است كه به شكلها مختلف نمايش داده مي شود. هنز از لحاظ زماني و دوره اي به دو دورة كلاسيك و معاصر تقسيم مي شود:

هنرهاي كلاسيك كم ريشه در زندگي مردم دارند با‌ آداب و سنتهاي و محيط هر منطقه رشد يافته اند، اينگونه هنرها در ايران به مينياتور، تذهيب، ضياكاري، رزي بافي، قالي‌بافي، كاشي كاري، سراميك سازي، طفرني، خانم كاري، منبت و معرق كاري شهرت يافته كه در كل « هنرهاي سنتي » شناخته شده اند.

معرق: معرق در معناي كلمه « اصولاً هر چيز رگه دار را گويند» ولي مفهوم آن را در اين نوع بخصوص هنر، ايجاد نقشها و طرحهاي زيبايي است كه از دور بري و تلفيق چوبهاي رنگي روي زمينه اي، از چوب يا پلي اسنر سياه شكل مي گيرد.


1- ابزاركار و كاربرد آن:

1-1 اره دستي:

در آن ارة معمولي با دستة چوبي است – كه داراي تيغه هاي گوناگون براي بريدن تكيه‌هاي بزرگ چوبي بكار مي رود

2-1 اره چوب بر واره فلز بر (اره هاي مويي )

اره هاي چوب بروارة هاي فلز بر داراي تيغه هاي باريك به طول 13 سانتي متر كه دنده‌هاي آن به ترتيب در فلز بصورت زوج ( دو ملخه ) و در چوب بصورت فرد (يك‌ملخه) با فواصل (2-2) كم قرار دارد. اين تيغه ها بر سر كمان متصل مي شود. تيغ اره هاي فلز بر با شماره دو صفر، يك و دو آن براي بريدن صدف و عاج و شبه عاج استفاده مي شود. تيغ اره هاي چوب بر مورد استفاده در معرق كاري با شماره دو صفر و يك است.

3-1 پرس برقي

 دستگاهي است برقي، كه چهار ستون آهني كه سه صفحة مستطيل شكل از چهار زاويه، به ستون ها متصل شده است و در قسمت بالاي اين چهار ستون حجم مكعب مستطيل آهني قرار دارد كه موتور و دستگاه گرم كننده در اين قسمت  جاي گرفته است و با روشن كردن آن در حال حركت صفحات، گرمابه وسيلة به هر يك از صفحات مستطيل شكل وصل شده است.


4-1 پرس دستي (پيچ دستي)

 وسيله اي است فلزي، شامل خط‌كشي قطور به طول 25 الي 50 سانتي متر كه دو قطعه بصورت افقي يكي ثابت در انتهاي خط كش و ديگري كه اهرم ناميده مي شود در بالاي آن به صورت متحرك قرار گرفته است.

يك پيچ بزرگ كه يك دسته چوبي دارد و ابتداي اهرم متحرك نصب شده است. اين وسيله براي ثابت نگهداشتن اشيا و تحت فشار قرار دادن ( پرس كردن) قلعه هاي كوچك معرق شده استفاده مي شود.

5-1 پبشكار

 قطعه چوب مستطيل شكلي است به طول 20 سانتي متر وعرض ان 10 سانتي متر كه يك طرف عرض ان بر لبة ميز نصب مي شود و در ميان طرف ديگر، شياري بطول تقريبي 4 سانتي متر و عرض 1 سانتي متر وجود دارد، اين تخته بصورت معلق بر لبة ميز متصل شده و از آن براي خرد كردن و دوربري نقشهاي چوبي استفاده مي گردد (شكل‌1-2)

6-1 تيزك

 قطعه فلز نوك تيزي است كه قابليت انعطاف بسيار دارد و براي برداشتن نقشها چوبي بريده شده از درون قالب خود استفاده مي شود (شكل 2-2)


7-1 چكش

 همان چكش معمولي ككه مورد استفاده عمومي است و براي كوبيدن ميخ بكار مي رود در معرق نوع 100 گرمي آن استفاده مي شود (شكل 2-2)

8-1 سوهان تخت

 سوهاني به طول 45 سانتي متر كه تا اندازه 35 سانتي متر آن به پهناي 5/3 سانتي متر  و 1 سانتي متر  باقيمانده در انتها باريك مي شود در موقع كار بعنوان دستگيره استفاده مي‌شود.

9-1 سوهان چوب ساب

 تيغه اي فلزي بطول 30 سانتي متر كه دسته اي پلاستيكي آن متصل است كه براي صيقل دادن سطح شئ معرق شده بكار مي رود.

10-1 كمان اره

 وسيله اي است فلزي و منحني شكل مانند نعل اسب كه دسته اي چوبي با يك سر آزاد آن متصل است و تيغه هايي با شماره هاي متفاوت به وسيلة دو پيچ (خروسك) به دو سر كمان اره متصل مي شو، كه قوس اين كمان اره با شل كردن دو پيچ (خروسك) بلندتر  مي شود كه باعث كاركرد راحتر در سطوح سي هاي بزرگ تر مي شود.

هنگام بكار بردن اين وسيله حتماً بايد دقت كرد كه كمان ان به حالت افقط و به فاصلة  1تا 2 سانتي متر تا كتف قرار بگيرد و تيغه آن با تختة پيشكار زاويه  درجه تشكيل بدهد.

12-1 رنده دستي

 قطعه اي چوبي است كه در وسط ان ورقه مستطيل شكل فلزي با لبة تيز كه براي رنده كردن و پرداخت چوب ها بكار مي رود. اين قطعه داراي دو دسته چوبي است.

13-1 سنگ نفت

 قطعه سنگ نفت رنگي است كه در ميان قالبي از چوب هاي گرفته است و براي تيز كردن تيزك از ان استفاده مي شود. اين سنگ داراي دو سطح دندانه دار زبر و نرم مي‌باشد كه ابتدا نوك تيزك را بوسيلة دندانه هاي زبر و درشت تراش داده مي شود و سپس با دندانه هاي ريز منتقل مي دهند، سنگ نفت را هميشه در مقداري از نفت نگهداري مي شود تا مقدار از چوبي نفت در آن نفوذ كند (شكل 3-2)

14-1 گاز انبر

 وسيله اي است فلزي شامل دو دسته و دولبة قوس دار دو دسته با اندازه ها يكسان قرار دارد و بتدريج به هم نزديك مي شوند تا در نقطه اي به يكديگر متصل شوند در معرق ز شماره 6 گاز انبر استفاده مي شود. و از اين وسيله براي بيرون آوردن ميخ از محلي كه چوبها را موقتاً بهم متصل كرده است استفاده مي كند.


15-1 ليسه

قطعه فلزي است مستطيل شكل بضخامت يك ميليمتر كه قابليت انعطاف بسيار دارد و براي جمع‌ آوري براده ها از سطح كار و همچنين پرداخت آن قرار مي گيرد.

16-1 گونيا

 خط كشي است فلزي به طول 50 سانتي متر كه در انتها به يك فلز قطور صاف به طول 5/13 سانتي متر  متصل شده كه با خط كش تشكيل زاوية قائمه را مي دهد، كه براي صاف كردن لبه هاي ناصاف شئ معرق شده استفاده مي شود.

17-1 ماشين پرداخت ( فرز)

 دستگاهي بطول 45 سانتي متر كه از سه قسمت:

الف- دسته

ب- بدنه

ج- صفات پرداخت كننده تشكيل شده است.

  • صفحات پرداخت كننده دستگاه پرداخت كننده:
  • صفحه سنگ سمباده:

صفحه دايره شكل بقطر 18 سانتي متر كه ميان آن دايره اي بقطر 2 سانتي متر  خالي است كه محل قرار دادن مهره پيچ متصل كننده به بدنه است.


2- صفحه پوست بره اي:

پوست بره دباغي شده داير شكلي است بقطر 18 سانتي متر كه كناره اي
پارچه اي وارده اين صفحه بر روي صفحه سنگ سمباده قرار مي گيرد و بوسيله يك بند، كه كناره پارچه اي را در زير سنگ سمباده جمع كرده و محكم كند.

3- صفحه پرداخت:

صفحه اي است دايره اي شكل از جنس نمد و بقطر 18 و ضخامت 5/2 سانتي متر و دايره اي به قطر 5/4 سانتي متر در مركز آن قرار دارد كه محل قرار گرفتن مهره هيچ متصل كننده بدنه است، از اين وسيله براي پرداخت اوليه معرق استفاده مي كنند.

18-1 مته دستي:

وسيله اي است بطول 30 سانتيمتر كه شامل: سرمته، بدنه و دسته است. (شكل 2-2)

19-1 متر

20-1 مغار ليسه تيز كن:

سوهاني است سه پهلو كه هر سه بر آن تراش داده شده و براي تيز كردن لبه هاي ليسه بكار مي رود.

21-1 ميخ

 در معرق سه نوع ميخ مورد استفاده قرار مي گيرد: سايه، سنجاقي و كبريتي.


ميخ سايه:

بسيار ريز با نوك باريك بطول 8 ميليمتر و در مرحله اي كه نقشه هاي بريده شده موقتاً بر سطح كار نصب مي شود.

 

 

فایل ورد 33 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2018300_2867.zip21.1k