تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق كاربرد استراتژيكي بكارگيري تابع كيفيت در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران

دانلود تحقیق كاربرد استراتژيكي  بكارگيري تابع كيفيت در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران

در اين مقاله، تلاش براي بررسي قابليت كاربرد QFD بعنوان ابزار استراتژيكي تصميم‌گيري بعد از مرحله ساخت و ساز پروژه مسكوني براي تعيين بهترين استراتژي بازاريابي، ايجاد قياس بين عملكردهاي رقباي گوناگون و انتقال تجربه حاصل از پروژه كنون به پروژه‌هاي بعدي صورت گرفته است. بدين منظور/ تيم QFD براي جمع‌آوري و تأييد توقعات شرح پروژه نمونه تشكيل شده است كه پروژه ساختماني بلند واقع در آنكارا، تركيه بوده است.

يافته‌هاي مورد پژوهش نشان دادند كه QFD بطور موفق آميز در  پروژه‌هاي  مسكن بعنوان ابزار استراتژيكي جهت آسان كردن تصميمات بازاريابي بكار رفته است. به عنوان نتيجه بررسي وسيع مقوله و مشاهدات مورد پژوهش، مقاله به محدوديتها و  نقاط ضعف در روش تحقيق QFD اشاره مي‌كند. واژه عوامل موفقيت مهمي براي بهبود عملكرد روش تحقيق QFD در پروژه‌هاي راه و ساختمان توصيه شده است.

Case study: QFD application in a hovsing project : كاربرد QFD در پروژه مسكن مورد پژوهش شيوه كار QFD صوت گرفته توسط شركت ساختماني متوسط، بزرگ دست اندركار در بخش مسكن را پوشش مي‌دهد. شركت كه نام آن بعلت دلايل محرمانه محفوظ مي‌ماند، سازنده با تجربه‌اي است كه مجتمع‌هاي مسكوني بيشماري را در منطقه Ankava (آنكارا) ساخته است. در زمان بكارگيري QFD در اين شركت، مرحله ساختماني مجتمع مسكوني بزرگي تمام شده است. و شركت سعي داشت استراتژي بازاريابي مؤثري را براي فروش واحدها تدوين نمايد. كل مجتمع مسكوني بلند 23000 مترمربع بود كه 1/388 متر مربع براي تسهيلات سالن اجتماعات و واحدهاي مسكون استفاده شده است. بقيه محدوده براي اهداف تفريحي در نظر گرفته شده است اهداف بكارگيري QFD بدين قرار مشخص گرديده است:

1- تعيين استراتژي بازاريابي با شناسايي توقعات گروههاي مشتري مورد نظر و مقايسه نقاط قوت و ضعف مجتمع مسكوني با آن موارد در پروژه‌هاي مسكن ديگر موجود در بازار

2- بكارگيري يافته‌هاي مربوط به QFD كنوني بري تسهيل تصميم‌گيري در پروژه‌هاي بعدي

3- تدوين رويكرد سيستماتيكي كه تصميم‌گيرنده را در تمام مراحل زنجيره با ارزش ساختماني شامل تحليل سهولت و طراحي راهنمايي مي‌كند، شركت از روش QFDمطلع نبوده و آنرا در هيچ يك از پروژه‌هاي مسكن قبلي خود بكار نبرده است.

QFD مراحل زيادي براي دنبال كردن دارد كه همگي براي تشكيل خانه با ماتريس‌‌هاي كيفيت HOQ در ارتباط هستند. ماتريس HOQ همانطور كه از نام آن پيداست ظاهري شبيه خانه دارد. الحاق ماتريس‌هاي فرعي بكار رفته براي افزايش رضايت مشتري با ايجاد پروژه ها، محصولات تقاضا شده توسط مشتريان است بخش‌هاي تشكيل دهنده ماتريس HOQ بدين قرارند.

 

 

Fig 1

بخش I ، شرايط و نيازهاي مشتري

بخش II ، مقياس‌هاي فني

بخش، ماتريس برنامه‌‌ريزي

بخش IV، ماتريس رابطه

بخش V ، ماتريس همبستگي

بخش VI، وزن‌ها، معيارها و اهداف

به منظور جمع‌آوري اطلاعات ضروري براي ساخت ماتريس HOQ، چندين مصاحبه با مجريان تراز اول شركت صورت گرفته است كه اعضاي تيم تحقيق نيز هستند. در بقيه اين قسمت، رويكرد گام به گام هدايت شده در كار QFD فوق‌الذكر توضيح داده خواهد شد و خروجي در مرحله بطور خلاصه بحث خواهد شد.

تعيين گروه هدف:

گروه مشتري مورد هدف، افراد داراي درآمد متوسط و بالا را پوشش مي‌دهد كه در جستجوي تمايز در واحدهاي مسكن از طريق زيبايي شناسي، محل مطلوب و قابليت دسترسي به تسهيلات سالن اجتماعات هستند.

ايجاد ماتريس HOQ

براي شناسايي نيازها و انتظارات گروههاي مشتري هدف از نتايج حاصله از ارزيابي‌هاي مشتري، مصاحبه‌هاي رو در رو با خريداران بالقوه‌ و شاكيان از پروژه‌هاي قبلي و ثبت اين اطلاعات استفاده شده است. در اين مسير از جدول VOC و نمودار وابستگي و نمودار درختي استفاده شده است. تيم تحقيقاتي 25 تا از مهمترين معيارها را به عنوان نياز و انتظارات مشتري در نظر گرفته.

با لحاظ كردن اين خواسته و انتشارات مشتري در (Wbats)  قسمت اول خانه كيفيت پر مي‌شود. اين خواسته‌ها و انتظارات توسط مشتري با دادن امتياز از 10-1 الويت‌بندي شده‌اند. اولويت‌بندي با در نظر گرفتن نظر مشتري از پروژه‌هاي قبلي صورت گرفته است. سپس تيم تحقيق ديگر پروژه‌هاي داراي ويژگيهاي قابل انطباق را شناسايي كردند. با استفاده از نظر مشتريان و خود افراد پروژه‌هاي مفروض را با پروژة مذكور مقايسه كرده براي اين منظور از درجه‌بندي 1- بدترين وضع تا 5 بهترين وضع را به شركت مذكور و شركتهاي رقيب  امتياز دادند يعني Bench Marking را در مورد خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان با شركت‌هاي رقيب انجام دادند.

مقياس‌هاي فني مربوط به هر نياز مشتري در مرحلة بعدي شناسايي شده است.

مقياس‌هاي فني روي راه‌حل‌هاي انتخاب شده توسط شركت جهت تأمين نيازها و خواسته‌هاي مشتريان انعكاس مي‌يابد. مقياس هاي فني كه بعنوان نتيجه جلسات جامع‌شناسايي شده‌اند. در جدول 2 ليست شده است.

روابط بين نيازهاي مشتري با مقياس‌هاي فني بايد بطور عيني توسط تيم تحقيقاتي شناسايي شود. اين مرحله براي ارتباط مشخصات فني و خواسته‌هاي مشتريان از اهميت بالايي برخوردار است كه توسط افراد شركت  اين امر صورت گرفته شده است. براي ارتباط خيلي قوي (9) ارتباط قوي (3)، ارتباط ضعيف (1) را قرار مي‌دهيم.

عملكرد شركت در تلاقي با همه نياز مشتري با  عملكرد رقيب‌هاي اصلي مقايسه شده است.

اهداف با در نظر گرفتن بهترين راه‌حل براي برآورده ساختن توقعات مشتري در مقايسه با رقيب‌هاي اصلي تنظيم شده‌اند.

نسبت‌هاي بهبود براي هر نياز مشتري: در نظر گرفتن بهترين وضع بين شركت و شركت‌هاي رقيب به عنوان هدف آن نياز يا خواسته تعيين مي‌شود. با تقسيم هدف به وضع كنوني سازمان نسبت بهبود بدست مي‌آيد.

وزن توقعات مشتري: با ضرب كردن نسبت بهبود در اهميت آن خواسته و ضرب تصحيح وزن آن خواسته بدست مي‌آيد.

با تقسيم وزن هر خواسته به جمع كل وزنهاي خواسته‌ها و ضرب آن در 100 وزن بلس آن خواسته يا نياز تعيين مي‌شود.

ارتباط بين مقياس‌هاي فني با يكديگر: اين ارتباطات بوسيله براي ارتباط مثبت و براي ارتباط منفي و اگر ارتباط با هم نداشته باشند خالي قرار گرفته است.

وزنهاي مقياس‌هاي فني:

با ضرب كردن وزن نسبي هر نياز در نمرة رابطه در همان رديف و جمع كردن آنها وزن مطلق هر مقياس فني بدست مي‌آيد. كه با تقسيم هر وزن مطلق به جمع كل وزن‌هاي مطلق و ضرب در 100 وزن نسبي هر مقياس فني بدست مي‌ آيد.

تعيين اهداف براي مقياس‌هاي فني: عملكردهاي شركت‌هاي رقيب، با توجه به هر مقياس فني ارزيابي شده است و بهترين عملكرد  به عنوان طرح مورد هدف تعيين شده است.

 

 

فایل ورد 23 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2018738_9599.zip20k