تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق زندگينامه ابونصر فارابي

دانلود تحقیق زندگينامه ابونصر فارابي

فهرست مطالب

مقدمه

كودكي ابونصر فارابي

زندگي اجتماعي و سياسي زمان فارابي

وضع علمي فارابي

آثار و كتابهاي فارابي

آثار او در منطق

احضاء العلوم

كتاب الجمع بين رأي الحكمين

حساسيت مدينه

مدينه فاضله

رئيس مدينه فاضله

امام و فيلسوف

آراء اهل مدينه فاضله

مدن غير فاضله

آراء مدن جاهله وضاله

فلسفه مدني فارابي

مقدمه

ابو لضر فارابي مؤسس فلسفة اسلامي است. او تمام سعي خود را به كار برد كه بگويد مطالعات فلسفي بدون بررسي جنبه هاي عملي آن درجامعه كاري بيهوده است. او كوشش فكري خود را فقط به منظور تهيه طرح اصلاح امور اجتماعي پيليوي كرد. فارابي مي گفت : همانطور كه در نظام موجودات امكان انحراف از نواميس طبيعت وجودندارد در جامعه مدينه فاصله هم اصول منطقي و عملي با نظام آفرينش متناسب خواهد بود. گرچه پيش از فارابي پيروان فرقه اسماعيليه هم به چنين تناسبي قايل بوده اند: ليكن آنها طرح مدينه فاضله را عنوان نكرده بودند.

بعد از فارابي تا دو سه قرن پيش ، تقريباً تمامي دانشمندان و فلاسفة اسلامي تحت تآثير عقايد او در تمام زمينه ها از جمله بررسي مايل اجتماعي و علم مدينت قرار گرفته اند. زيرا هيچ مسأله اي در فلسفه اسلامي نيست كه فارابي به طرح و توضيح آن نپرداخته باشد. متأسفانه در دو سه قرن اخير است كه تقريباً اكثريت فلاسفة‌ اسلامي در تحقيقات فلسفي خود توجهي به طرح مسايل اجتماعي يا علم الاجتماع نكرده اند. اين امر باعث شگفتي صاحبنظران نيز شده است. كه چرا تفكر فلسفي و مطالعات فلاسفه اسلامي از طرح اجتماعي و تمدن شوي به دور مانده است.

در حاليكه توجه به جنبه هاي عملي اين مطالعات است كه به ارزش آن مي افزايد، چنانكه افلاطون نيز گفته است:

« حكمت بي سياست ناقص  و سياست بي حكمت باطل است و حكيم بايد حاكم باشد و حاكم حكيم»

اگر فارابي سعي در جمع فلسفه و ديانت كرده است، اين سعي دليل وحدت دين و فلسفه نمي شود، اين سعي لازمة اصول و مباني فلسفه اوست و به اختصاي وضع تاريخي تفكر، صورت گرفته است. بعبارت ديگر سعي فارابي درجمع دين وم علم ، كلام و تصوف با فلسفه، نتيجه پاسخ تازه اي به پرسش اساسي فلسفه وضوع بر تآسيس فلسفة اسلامي است. اگر فارابي به مطالعه و تدوين آراء يوناينان اكتفا مي كرد، مي توانست مانند كندي فلسفه را در جنب احكام وحي اثبات كند و معتوض نسبت دين و فلسفه نشود. در اين صورت، بيان فلسفة او، تا اين اندازه شكل نبود.

ممكن است ايراد شود كه فلسفه‌ مدني و مسائل آن در قياس با مسائل نظري، چندان دشوار نيست، ولي كساني مي توانند چنين ايرادي بكنند كه نمي دانند فهم مقاصه فلسفة‌ مدني فارابي، موكول به درك عميق فلسفة‌ نظري اوست.

درست است كه فارابي، شاگرد فلاسفة‌ يوناني است، اما مقلد آنان نيست. اگر در بعضي از كتب، بمناسبت موقع و مقام، درباب تأثير آراء فلاسفة يوناني تدر فلسفه اسلامي وتوجه فلاسفة‌ اسلامي، منجمله فارابي به فلسفة يوناني،‌تأكيد شده است، نبايد نتيجه گرفت كه مدينه فاضلة فارابي افلاطوني يا ارسطوئي است.

غالب شرق شناسان اصرار داشته اند كه با تتبعات خود، مراجع و مأخذ همه آرائ فلاسفه اسلامي را در بين آثار يوناني بخويند و فلسفة‌ اسلامي را التقاطي صرف بدانند، اين طايفه در توجيه اختلاف صورت فلسفة‌ اسلامي با فلسفة‌ يوناني، سوء تفاهم و اشتباه و قصور فهم مسلمين را هم ذخيل دانسته اند. اين قبيل اقوال، سطحي است و قائلان به آن دانسته يا ندانسته فلسفه را هيچ و پوچ انگاشته اند. زيرا اگر اشتباه و نفهميدن مطلبي مؤدي به پيدايش فلسفه شود، هر قول نا مربوط نامفهوم را بايد فلسفه دانست.

يكي از مسلمات عصر ما، اينست كه آراء و اقوال اشخاص، انعكاسي از شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي است. بنابراين قول، فلسفة مدني فارابي بايد به مقتضاي شرايط سياسي و اجتماعي اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجري در بغداد، تدوين شده بود.

بعضي از مورخان سعي كرده اند كه مناسبتي ميان آراء فارابي ونظام سياسي خلافت عباسي بيابند، اما در اين باب هر چه گفته اند، تحكمي و نا مربوط بوده است، عجب آنكه اين قبيل مطالب را كساني عنوان مي كنند كه تمام يا قسمت اعظم آراء فارابي را مأخوذ از مأخذ يو ناني مي دانند و متوجه نيستند كه اين دو قول را نمي توان جمع كرد.

آيا فارابي چنانكه خود تصريح كرده است، طرح مدينه فاضله را مطابق با نظام عالم مي دانند يا چنانكه معمولاً گفته مي شود، نظام موجودات در نظر او با توجه به ملاحظات و مقتضيات اجتماعي عنوان شده است؟ نظام موجودات در نظر فارابي، هيچ مناسبتي با نظام اجتماعي و مدني و سياسي زمان او ندارد.

فارابي در ترتيب طبقات و اصناف مدينه هم بدون اينكه متعرض نظام مدني و سياسي موجود شود، پنج طبقه و صنعت مدينه را متناسب با مراتب موجودات ذكر مي كند.

البته فارابي منكر نيست كه رؤساي مدينه ملاحظات مربوط به زمان و مكان را هم مراعات مي كنند، اما اين ملاحظات، خدشه  و لطمه اي به اصول وارد نمي كنند بلكه  صرفاً مربوط به اطلاق اصول بر موارد جزئي است. به اين جهت علم به فلسفة‌ نظري فارابي، بيش از آشنائي بشرايط سياسي و اجتماعي زمان، در فهم معاني فلسفة‌ مدني او، اهميت دارد.

مطلب ديگر، نسبت فلسفه نظري با علم مدني و قياس اين علم با شريعت است.

دراينكه فلسفة نظري، اساس علم مدني است، ترديدي نيست اما ثبات وحدت فلسفة‌مدني و شريعت چه جهت دارد؟

از آنجاكه به نظر فارابي فلسفه بايد اساس عمل و تدبير امور و نظام مدينه باشد وشريعت عم اگر مخالف فلسفه صحيح باشد، در مدينة فاضله جائي ندارد، ناچار بايد سعي در اثبات وحدت فلسفة ‌مدني و شريعت شود يا لااقل شريعت و بطور كلي ديانت بر مبناي فلسفه تفسير شود.

كودكي ابونصر فارابي

نام كوچك او محمد بن محمدبن طرخاني مشهور به ابونصر است. او در شهر فاراب از شهرهاي ماوراءالنهر خراسان قديم در سال 257 هجري قمري برابر با 870 به دنيا آمد،(1) و به همان جا منسوب گشت و فارابي ناميده شد: مي گويند پدرش از امراي لشگريان طاهريان در خراسان بوده است. ابونصر دوران كودكي را در موطن اصلي خود گذراند، وتحصيلات ابتدايي را نيز در همان جا به انجام رسانيد و به طور مسلم داراي هوش و استعداد ذاتي استثنايي بوده است.

1- در اينكه فاراب از بالد خراسان قديم است يا از شهرهاي بلاد ترك بين مورخين و نويسندگان تراجم احوال اختلاف نظر است. اين نديم نويسنده كتاب الفهر ست كه مهمترين سند تاريخي است معتقد است كه فاراب از بلاد خراسان و ماوراءالنهر است. با توجه به اينكه ابن نديم در زمان شهرت نابغه بزرگ و انديشمند بلند پايه زمان خود يعني فارابي ضمن اشتغال به كار فروش كتاب دست اندر كار تهيه كتاب الفهر ست بود. و طبعاً توجه خاص به تحقيق در شرح حال رجال برجسته علمي و بيان كتب نويسندگان داشته است به طور مسلم نمي توانسته از دقت دربيان و تشريح احوال نادره زمانش ابونصر فارابي غافل بماند. و بر اساس حد سياست ديگران حتي موطن و محل تولد او را بيان كند. نظريه ديگر منسوب به ابن حوقل مي باشد او مي گويد فاراب يا اطرار از بلاد ترك است به نظر  اينجانب  اين گفته نمي تواند مخالف نظريه ابن نديم باشد زيرا زبان محلي مردم شهرهاي ماوراءالنهر در آن زمان اكثر تركي بوده و هنوز هم اكثراً به لهجه تركي يا تركمن تكلم مي كنند. با توجه به اينكه فارابي غالباً به لباس و زين تركها در مي امده و تكلم مي نموده است به همين عنوان شهرت يافته است وابن حوقل نيز با توجه به همين شهرت گفته است فاراب از بلاد ترك است. و اصولاً عنوان طرخاني لقبي است كه در زمان سامانيان به نزديكان امراء ساماني داده مي شده و عنوان پدرش بوده.

 

 

 

فایل ورد 54 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2019089_1261.zip40.2k